Sagsbehandler til markvandingssager i Aabenraa Kommune

Arbejdssted
Aabenraa, Denmark
Oprettet
4. juli 2019
Udløber
18. august 2019
Ref
285984
Kategori
Undervisning
Sagsbehandler til markvandingssager i Aabenraa Kommune

Vi søger en medarbejder, som har lyst til at arbejde med sagsbehandling i Team Natur & GIS, primært vedrørende ansøgninger om markvanding.

Der er tale om en tidsbegrænset ansættelse til 31. marts 2020. Der vil være mulighed for forlængelse, hvis der inden ansættelsens udløb tilføres yderligere ressourcer til området.

Vi forventer, at du kan indgå i en konstruktiv dialog med landbrug og andre relevante parter, og at du kan samarbejde med forvaltningens øvrige medarbejdere.

Dine opgaver vil som udgangspunkt være
 • behandling af ansøgninger om vandindvinding og boretilladelser til markvanding
 • håndtering af sager om ubenyttede brønde og boringer

Du bliver en del af rentvandsgruppen, der pt. består af tre sagsbehandlere, som løser deres opgaver i et samarbejde, hvor hver har hovedansvar for nogle opgaver, og desuden deltager i opgaveløsning og sparring vedrørende gruppens øvrige opgaver.

Gruppens opgaver består af
 • behandling af ansøgninger om vandindvinding og boretilladelser, hvor vi bruger programmet BEST
 • kontrol og tilsyn vedr. drikkevandskvalitet
 • kontrol af havbadevand
 • kontrol, tilsyn og godkendelse vedr. svømmebade
 • besvarelse af høringer vedrørende interne og eksterne sager og projekter
 • indberetning af data i relevante databaser, bl.a. Jupiter og GeoEnviron
 • sløjfning af brønde og boringer
 • tilsyn og kontrol vedr. vandværker samt godkendelse af vandværkstakster
 • vandforsyningsplanlægning
 • indsatsplanlægning og opfølgning på indsatsplaner
 • grundvandsvurderinger
 • vurdering af jordbundsdata og forureningstrusler

Team Natur & GIS varetager herudover opgaver inden for bl.a. vandløb, vandplaner, naturbeskyttelse og GIS. Teamet har 18 medarbejdere og en teamleder og hører til i afdelingen Byg, Natur & Miljø.

Vi forventer ikke nødvendigvis, at du kan løfte opgaven fra dag ét. Men du skal have forudsætningerne, enten fra din uddannelse eller via din erfaring fra andre ansættelser.

Vi forventer, at du
 • har en teknisk eller akademisk naturvidenskabelig baggrund og gerne erfaring indenfor grundvandsområdet
 • har flair for datahåndtering og gerne viden om brug af relevante IT-værktøjer, f.eks. GIS, BEST og GeoEnviron
 • har erfaring med kommunal sagsbehandling
 • er god til at kommunikere skriftligt og mundtligt
 • kan lide at gå i dybden med juridiske problemstillinger og har kendskab til relevant lovgivning
 • har blik for helheden og er god til at inddrage og samarbejde
 • arbejder selvstændigt og struktureret med fokus på at prioritere og færdiggøre opgaverne
 • har kørekort

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Anette Juel Nielsen på tlf. 73 76 71 10, mail ajni@aabenraa.dk, eller teamleder Tine Fricke på 73 76 77 85, mail tfric@aabenraa.dk.

Løn- og ansættelsesvilkår

Der er tale om en fuldtidsstilling som er tidsbegrænset frem til 31. marts 2020. Løn og ansættelsesvilkår i forhold til gældende overenskomst samt principperne om lokal løn.

Ansættelse 1. september 2019 eller snarest muligt. Ansættelsesstedet er Rådhuset, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa.

Ansøgning

Ansøgningsfristen er søndag den 18. august 2019. Send din ansøgning og relevante bilag via linket.

Ansættelsessamtaler finder sted mandag den 26. august 2019.

Lignende jobs

Lignende jobs