Forretningsorienteret leder til økonomiteam

Website
Arbejdssted
Horsens (Kommune), Midtjylland
Oprettet
1. juli 2019
Udløber
31. juli 2019
Kontakt
Lars Schou
Banner Job Title
Leder

1

VIA søger en dygtig og forretningsorienteret leder til økonomiteam

Er du lederen, som kan skabe resultater gennem dine medarbejdere og være en vigtig ledelsesdrivkraft både opad, nedad og på tværs i organisationen? Har du erfaring med økonomistyring især inden for eksternt finansierede projekter, og er du vant til at have styr på dine processer og tal? Så er det måske dig, vi har brug for i et spændende job i VIA. Økonomi søger en ny leder til et af vores økonomiteams hurtigst muligt og senest den 1. oktober 2019.


Stillingsbeskrivelse:
Økonomiteam Forskning- og Udvikling er en del af Økonomi og tæller 7 dygtige og veluddannede medarbejdere. Teamet arbejder som forretningspartner i relation til fire områder i VIA:

 • VIAs Forsknings- og Udviklingscentre
 • IT og Digitalisering
 • The Animation Workshop
 • Alle VIAs eksternt finansierede projekter

Ud over dine kolleger i Økonomi får du tætte samarbejdsrelationer til rektor, digitaliseringsdirektøren, chefer og ledere inden for ovennævnte områder samt projektledere og øvrige ledere og medarbejdere i VIA. Der vil desuden være et tæt samarbejde med VIAs revision.

Økonomiteamet har et særligt ansvar for

 • Ledelsesstøtte til områdernes chefer og ledere
 • Etablering af modeller for den daglige økonomistyring, controlling og budgetlægning
 • Budgetopfølgning og regnskabsaflæggelse.
 • Støtte til den økonomiske styring af eksternt finansierede projekter, hvor der kan være specielle regler for bogføring, regnskabsopfølgning og revision af projekterne.
 • At indgå i samarbejdsrelationer med andre områder i VIA fx med henblik på at udvikle en fælles projektmodel og bevillingsdatabase.

Ud over personaleledelse og den daglige styring får du ansvaret for, at der leveres valide budgetforudsætninger, budgetprognoser og regnskaber inden for områdets organisatoriske enheder.

Du får reference til koncernøkonomichefen og bliver en del af Økonomis lederteam på 5. Ud over dit team er der teams inden for regnskab, støtte til uddannelser og fællesområder samt et team, der koordinerer økonomisk analyse og udvikling.

Økonomis overordnede formål er, at sikre at VIAs midler anvendes effektivt og forsvarligt og i overensstemmelse med VIAs formål, interne regler og retningslinjer samt lovgivningen på området. Økonomi støtter VIAs forretning bl.a. med specialiseret økonomistøtte (fx projektregnskaber og økonomistyring) samt ved udarbejdelse af konkrete analyser med fokus på ressourceudnyttelse og effektiv drift.

Det betyder for Økonomi at vi skal være en afdeling, der er kendetegnet ved:

 • Høj faglighed og effektivitet
 • En serviceminded tilgang og engagement med fokus på opgavevaretagelsen
 • Gennemsigtighed og fleksibilitet
 • Nytænkning og udvikling af fagligheden

I alt er der ansat 55 medarbejdere i Økonomi.


Personlige og faglige kompetencer:

Vi forventer, at du

 • Har erfaring fra undervisningssektoren og gerne med eksternt finansierede projekter
 • Har relevant faglig uddannelse (cand.oecon, cand.merc., HD, revisor eller tilsvarende)
 • Har relevant ledelseserfaring
 • Kan arbejde tillidsbaseret og involverende
 • Har overskud i dagligdagen til at virke som leder og inspirator for dine medarbejdere – både menneskeligt og fagligt
 • Kan agere i en kompleks, politisk styret organisation
 • Kan etablere en god dialog med de mange samarbejdspartnere i VIA
 • Kan sætte retning for den fortsatte udvikling af et stærkt team og for VIA
 • Har et solidt kendskab til ERP-systemer – gerne Navision Stat og Excel, som er et uundværligt redskab for dig
 • Har lyst og evner til at arbejde med digitalisering af processer og arbejdsgange
 • Kan arbejde selvstændigt og med overblik i en stor organisation
 • Er systematisk i din arbejdsform og tør tage ansvar


Eksempler på særlige opgaver i den kommende tid
VIA har en målsætning om at arbejde mere digitalt. Der skal i den kommende periode arbejdes med at udvikle en ny ledelsesinformation til støtte for Økonomis samarbejdspartnere. Det er forventningen, at du tager aktivt del i den opgave og bidrager med din viden i udviklingsarbejdet.

VIA ændrede sin organisering pr. 1. januar 2019. Samtidig ændredes den interne organisering i Økonomi, hvor omstillingen fortsat er i gang. Det bliver din opgave i samarbejde med dine medarbejdere at sikre, at der også fremadrettet etableres en god økonomistyring og ledelsesstøtte sammen med de mange samarbejdspartnere. Det betyder samtidig, at du selv får betydelig indflydelse på, hvorledes dit team kommer til at fungere i fremtiden. 
                                                                    

Løn og ansættelsesform:
VIA opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes efter gældende aftaler og overenskomster.

Tjenestestedet vil være VIA Campus Horsens. Der må dog påregnes opgaver og tjenestedage på VIAs andre lokaliteter (især Aarhus N), og du forventes derfor at have egen bil til rådighed, som du kan benytte i arbejdet.


Er du interesseret? 
Du kan få flere oplysninger om VIA University College på http://www.via.dk/. Her kan du finde VIAs strategi, ledelsesgrundlag og mange andre oplysninger. Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte koncernøkonomichef Lars Schou, tlf. 8755 1123.

Du skal søge stillingen via vores online rekrutteringssystem.

Ansøgningsfristen er:               11. august 2019 kl. 24:00
Første samtalerunde:               15. august 2019 (hele dagen)
Anden samtalerunde:               20. august 2018 (eftermiddag)


Læs mere information om anvendelse af personoplysninger i forbindelse med rekruttering på dette link http://www.via.dk/da/om-via/job/personoplysninger.

 

Ansøgningsfrist:

11/08/2019

Lignende jobs

Lignende jobs