Mekaniker til 1. Forsyningskompagni ved Trænregimentet (genopslag)

Virksomhed
Arbejdssted
Nordjylland, Denmark
Oprettet
22. juni 2019
Udløber
26. juni 2019
Ref
281296
Mekaniker til 1. Forsyningskompagni ved Trænregimentet (genopslag)

Er du konstabel med en faglig baggrund som lastvognsmekaniker, og vil du indgå i en professionel enhed? Så er det dig vi søger, og som vi kan tilbyde en spændende hverdag ved os.

Om os

1. Forsyningskompagni er et operativt kompagni, som er en del af 1. Logistikbataljon, som igen er en del af 1. Brigade. KMP består udelukkende af fastansatte soldater og har til opgave er at levere logistik til brigadens indsættelse. Derfor er det soldatermæssige håndværk i højsædet for alle soldater i kompagniet. Dette er kendetegnet ved en professionel og initiativrig attitude som soldat, hvor gode enkeltkæmperfærdigheder, god fysisk form og faglig stolthed er en selvfølge.

KMP består af tre DEL, 1 og 2 forsyningsdeling og kommandodelingen, som du kan blive en del af. Kommandodelingen består igen af tre underenheder, hvor du vil indgå som en del af vedligeholdelsesgruppen.

Vedligeholdelsesgruppen består af en sektionsfører, som også er fagligt uddannet, tre motormekanikere, en elektronikmekaniker og en våbenmekaniker.

KMP har fasttjenestested på Aalborg kaserner

Om stillingen

Dine primære opgaver som lastvognsmekaniker vil være:
- Diagnosticere, reparerer og støtte i udformning af vedligeholdelsesmeddelelser.
- Støtte KMP enheder i forbindelse med vedligeholdelse i forhold til uddannelse, råd og vejledning
- Under øvelser at fungere som kører eller vognkommandør på vedligeholdelsessektionens køretøjer
- Diagnosticerer, reparerer og gennemfører eftersyn på forsvarets køretøjer efter FØ anvisning, evt. som del af fremskudt reparationskapacitet.
- Foretager brugereftersyn på udleverede køretøjer, herunder optælling/mønstring af køretøj og materiel.
- Indgår som kører og/eller reservekører og løser pålagte opgaver i rammen af GRP/SEK efter GF/SF/DF direktiv.
- Betjener endvidere evt. køretøjsmonteret udstyr i form af RDOMAT, KRAN m.m.
- Bemander og betjener endvidere evt. køretøjsmonteret våben.

Henset til KMP operative opgave vil du skulle løse ovenstående opgaver under både garnisons- og feltforhold.

Om dig

Du kan arbejde selvstændigt og med en naturlig forudseenhed for på den måde at støtte op om KMP samlede opgaveløsning. Vi forventer, at du er i stand til at udnytte din arbejdstid fornuftigt, kan tage ansvar for tildelte opgaver og sikre at opgaverne bliver løst korrekt og til tiden.

Du skal som minimum være udnævnt konstabel.
Du har færdiggjort din uddannelse som lastvognsmekaniker
Det er et krav at du har kørekort kategori B, og ønskeligt at du har C og E
Det er ønskeligt at du har kran- og truckcertifikat, samt at du har ADR-bevis

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en faglært konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært løn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Oversergent Svend H. Jensen tlf. 72 83 63 90

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 57 eller mail FPS-BA-BS246@MIL.DK

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 7. juli 2019 og samtaler forventes afholdt snarest herefter.

Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 2.000 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Lignende jobs

Lignende jobs