Marinekonstabel, dæksgast søges til vedligeholdelsesbesætningen 1. Eskadre

Virksomhed
Arbejdssted
Nordjylland, Denmark
Oprettet
22. juni 2019
Udløber
26. juni 2019
Ref
281294
Marinekonstabel, dæksgast søges til vedligeholdelsesbesætningen 1. Eskadre

Er du en person, som besidder praktiske evner til at løse opgaver som dæksgast ombord i et inspektionsskib på Flådestation Frederikshavn eller værft, er du måske den person vi leder efter til vores ledige stilling.

Om os

Vedligeholdelsesbesætningen er en del af Division 11 med 1. eskadre enheder af THETIS-klassen, der bl.a. udfører opgaver i Nordatlanten. Vores arbejde er fortrinsvis tilsyn med og mindre vedligeholdelses- og reparationsarbejder i 1. Eskadre enheder af THETIS-klassen, der ligger til eftersyn ved Flådestation Frederikshavn og værft.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling og indflydelse. Du vil blive en del af et team af dygtige og erfarne medarbejdere bestående af 2 officerer, 1 seniorsergent og 8 menige

Om stillingen

Som dæksgast i vedligeholdelsesbesætningen vil dit primære arbejdsområde være dækket, hvor du vil deltage i vedligehold og drift af dækket. Der vil desuden være opgaver med håndtering af materiel til og fra borde, deltagelse ved materielmønstringer, samt øvrige alsidige opgaver med at holde skibet i driftsklar og ryddelig tilstand.

Du vil du indgå i en tørn med daglig tjeneste og vagt.
Vi kan tilbyde et alsidigt job med rig mulighed for udvikling gennem kurser, uddannelse og sidemandsoplæring.

Vi lægger vægt på fleksible rammer under ansvar, inden for de muligheder som forsvarets fokus på tilpasning af opgaver og organisation giver.

Om dig

Du er dæksgast med erfaring fra tjeneste i THETIS-klassen eller tilsvarende. Du er åben og kan indgå i et omskifteligt miljø i en til tider hektisk hverdag. Du møder nye opgaver med god energi og har et åbent sind og trives godt i et fleksibelt miljø med mangeartede opgaver som udføres sammen med gode kollegaer.
Du skal være omstillingsparat og klar til at tage de udfordringer, der er i Vedligeholdelsesbesætningens fremtidige opgaver.

Det er vigtigt, at du kan arbejde selvstændigt, men samtidig også har evnen til at indgå i et samarbejde på tværs af faggrene.
Er fleksibel og kan lide at give en ekstra hånd i en ofte travl hverdag.
Du har status som røgdykker
Det er ønskeligt, at du har militært kørekort og truckcertifikat.
Du har gyldigt blåt bevis og gyldig træningstilstandsprøve.

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til Teknikofficer OK Bent Mølgaard Christensen på telefon 41309970 eller på mail d11-kvte001@mil.dk. Alternativt SSG Lars Hoel, SCA-F-BEM02, telefon 72 60 41 83

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-
BS252@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 13. juli 2019, efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og evt. indkalde til samtale. Stillingen er til besættelse 1. august 2019.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om 1. Eskadre (1 ESK)
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige arbejdspladser på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder. De sejlende enheder er primært indsat i det Nordatlantiske område og løser en lang række af Søværnets nationale opgaver 24/7/365. Opgaverne er blandt andet overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion i det nordatlantiske og arktiske område. Andre af eskadrens enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Derudover har

1. Eskadre to spændende landtjenestesteder underlagt, Center for sømilitær teknologi (CST), der varetager al teknisk uddannelse i Søværnet og Center for maritim uddannelse og skibssikkerhed (CMS), der varetager uddannelsen af værnepligtige og elever, samt uddannelse i røgdykning, brandbekæmpelse, og medic uddannelser.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Lignende jobs

Lignende jobs