Konstabelgruppefører ved 3 HRU KMP / 2 Logistikbataljon i Aalborg

Virksomhed
Arbejdssted
Nordjylland, Denmark
Oprettet
22. juni 2019
Udløber
26. juni 2019
Ref
281292
Konstabelgruppefører ved 3 HRU KMP / 2 Logistikbataljon i Aalborg

Har du lysten til at blive konstabelgruppefører (KSGF) i 3 HRU KMP? Er du proaktiv og indstillet på at være forbilledet for konstabeleleverne og dine befalingsmænds kollegaer? Så er det dig vi søger ved Hærens Reaktionsstyrke Uddannelseskompagni ved 2. Logistikbataljon.

Om os

Hærens Reaktionsstyrke uddannelseskompagni er en del af 2. Logistikbataljon ved Trænregimentet.

Kompagniet er en professionel enhed med fokus på uddannelse af konstabelelever til stående styrke.

Hærens Reaktionsstyrke Kompagni lægger stor vægt på, at alle lever op til deres ansvar som professionelle soldater, og samtidig er i besiddelse af en høj vilje til at samarbejde i en hektisk hverdag.

Konstabelgruppeførerne i kompagniet er kendt for en professionel og initiativrig tilgang til arbejdet som soldat, hvor god holdning, disciplin, god fysisk form og faglig stolthed er en selvfølge. Vi ligger stor vægt på arbejdsglæde, positivitet og motiverende og udviklende tjeneste.

Vi har et stort fokus på at gennemføre god enkeltkæmperuddannelse, og lærer vores konstabelelever om god holdning og disciplin.

Om stillingen

KSGF er den erfarende soldat i delingen, der igennem eksemplets magt er et forbillede, samt mentor for konstabeleleverne. Som KSGF har du i samarbejde med SG, ansvaret for at din gruppe bliver uddannet jf. lærings- og lektionsplanerne for HRU. Endvidere ses KSGF som en stærk støtte til både DF og NKDEL ift at oprette den rette disciplin og holdning i delingen.

KSGF skal ses som den faglige og erfaringsmæssige sparringspartner for nye befalingsmænd og som har fokus på at sikre den høje faglige kvalitet i grupperne.

Arbejdsdagen er struktureret og uddannelsespensummet er givet på forhånd, men du vil få så brede rammer som muligt, i forhold til hvordan opgaverne i dagligdagen afvikles, i samarbejde med resten af delingerne.

Som KSGF i HRUKMP, er et godt sted at prøve kræfter med førervirke. Det er ikke et sted hvorfra man læser til sergent, men med 8 måneders tjeneste som KSGF, giver det gode ledelseserfaringer som kan modne en til evt. indtrædelse på HSGS eller som GV1.

Om dig

Du er en erfaren konstabel, du har stor energi og lyst til, at hverve, skabe og forme de nye kommende konstabler til hæren.

Du arbejder struktureret og er helheds-/fremtidsorienteret således, at du i samarbejde med det øvrige stampersonel, skaber et godt arbejds- og udviklingsklima.

Du skal endvidere være i besiddelse af kørekort til B og C.

Det ses gerne at du har Militær Fysisk Træner I og førstehjælpsuddannelsen FSU 160 / FSK 260, samt er omskolet til lastbil terræn 1.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for 2. Hærens basisuddannelseskompagni, PL Ronni Algaret på telefon 26715489

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 57 eller mail FPS-BA-BS246@MIL.DK

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 7. juli 2019 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 2.000 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Lignende jobs

Lignende jobs