AC-fuldmægtig søges til Økonomi og Plan, Aarhus Universitetshospital

Brænder du for at arbejde med sundhedsområdet tæt på den kliniske praksis? Kan du lide at arbejde med økonomi og data i en kompleks organisation? Trives du med en bred opgaveportefølje, og kan du lide, når tingene går stærkt? Så er du måske vores nye kollega.

I Afdelingssupport på Aarhus Universitetshospital søger vi en AC-fuldmægtig til en fast stilling på fuld tid med tiltrædelse 1. august 2019 eller snarest derefter.

Afdelingssupport er en enhed i Økonomi og Plan, som udgør en del af den samlede hospitalsstaben på Aarhus Universitetshospital. Afdelingssupport ledes af en chefkonsulent og består af 14 fuldmægtige/specialkonsulenter med særlig ekspertise inden for økonomi og planlægning.

Opgaver
Afdelingssupports kerneopgave er at understøtte Hospitalsledelsen og afdelingsledelserne i beslutningsprocesser samt sikre fremdrift og retning i en hverdag præget af forandring og korte deadlines. Afdelingssupport har ansvaret for en meget bred vifte af opgaver som bl.a. omfatter

 • månedlige økonomirapporteringer og løbende controlling
 • rådgivnings- og planlægningsopgaver
 • udarbejdelse af dataanalyser, sagsfremstillinger og beslutningsoplæg
 • sekretariatsbetjening af faste mødefora og ad hoc arbejdsgrupper

Enheden varetager kontaktpersonfunktionen for afdelingsledelserne på hospitalets i alt 48 afdelinger. Som kontaktperson spiller du en central rolle i forhold til opfølgning og analyse af økonomi, aktivitet, særlige indsatsområder etc. på afdelingerne. Afdelingssupportenheden har ansvar for løbende at levere ledelsesinformation og udarbejde beslutningsoplæg til hospitalsledelsen. Samtidig varetager du som kontaktperson sekretariatsbetjening for en række af Hospitalsledelsens mødefora, herunder faste dialogmøder mellem Hospitalsledelsen og den enkelte Afdelingsledelse. Som kontaktperson er du et vigtigt bindeled mellem afdelingsledelsen og hospitalsledelsen, og du vil fungere som sparringspartner for begge.

I Afdelingssupportenheden har vi et tæt fagligt samarbejde med hele Hospitalsstaben, herunder Økonomienheden, Planlægningsenheden, Dataenheden samt Kvalitet og HR. Afdelingssupport er samtidig involveret i en række sager af tværgående, administrativ eller politisk art, hvor opgaveløsningen fordrer kontakt til bl.a. Sundhedsplanlægning og Koncernøkonomi i regionen samt til andre hospitaler i Danmark.

Din profil
Vi forestiller os, at du har en samfundsvidenskabelig baggrund på kandidatniveau. Du er analytisk og talstærk med evne for at gennemskue komplekse sammenhænge. Du har erfaring inden for de primære opgaver i stillingen, herunder økonomi, databehandling og sagsfremstilling. Samtidig er det vigtigt, at du har en veludviklet organisationsforståelse, er god til processtyring samt kan prioritere i en stor mængde af information.

Du vil som kontaktperson for en afdeling komme helt tæt på den kliniske hverdag og vil samtidig få mulighed for at indgå i mere langsigtede og strategiske opgaver i forhold til de enkelte afdelinger og på tværs af hospitalet.
Kendskab til sundhedssektoren vil derfor være en fordel, men er ikke en forudsætning.

Derudover forventer vi, at du
 • kan analysere og formidle store mængder data
 • kan kommunikere klart og tydeligt både mundtligt og skriftligt - herunder præsentere komplekse sager på en let forståelig måde
 • kan arbejde selvstændigt og kan tage ansvar for både drifts- og udviklingsopgaver samt sekretariatsbetjening
 • kan arbejde under pres og i en travl hverdag præget af forandring og mange deadlines
 • er ansvarsbevidst og vedholdende i forhold til at få opgaver løst
 • er omgængelig og samarbejdsorienteret
 • er proaktiv og innovativt tænkende

Vi tilbyder et godt arbejdsmiljø, hvor fagligheden er høj, tonen uformel, og hvor der er ordentlighed i det, vi siger og gør. Vi prioriterer løbende kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder og giver plads til forskellighed.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgningsfristen er søndag den 23. juni 2019. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler tirsdag i uge 26, 2019.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte konstitueret chefkonsulent
Marianne Gudmundsson på 2499 5603.

Ansøgning, inkl. relevante bilag, sendes elektronisk via nedenstående link.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

I Region Midtjylland får du et job og en karriere med lidt mere mening. For det handler om mennesker, uanset om du arbejder inden for psykiatrien, det sociale område eller regional udvikling – eller er med til at skabe de rette administrative rammer.

Ansøgningsfrist:

24-06-2019
 

Kategori

Undervisning, Forskning
 

Jopbtype

Fuldtid
 

Arbejdssted

Midtjylland, Denmark