Sygeplejersker til faste stillinger og barselsvikariat søges til medicinsk afsnit 2, Regionshospital

Stillingerne er ledige fra 1. juli. Du kan påbegynde din introduktion 1. juli efter aftale. Stillingerne er på fuldtid med dag- og aftenvagt samt gennemsnitlig hver 3. weekend i blandede 8- og 12-timers vagter.

Om stillingen:
Du skal varetage sygeplejen til vores patienter med lungesygdomme og ældresygdomme.
Vi modtager primært patienterne fra akutafdelingen til videre udredning og behandling for akut opstået sygdom eller akut forværring i kroniske lidelser.

Forløbene er individuelt planlagte med udgangspunkt i den enkelte patients ønsker, behov og muligheder. I samarbejde med eksempelvis fys- og ergoterapeuter, diætister og palliativt team arbejdes med en holistisk tilgang til patienterne og deres pårørende.

Vi arbejder i teams i sygeplejen, så vi er fælles om de komplekse plejeopgaver.

Vi har et særdeles godt samarbejde med vores speciallæger i både lungemedicin og ældremedicin. Vi sætter sygeplejen i spil i samarbejdet med patient, pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere, så vi oplever vores arbejde være meget meningsfuldt.

Vi tilbyder lungespecialiseret behandling med NIV (non-invasiv-ventilation) og High-flow iltbehandling.

Vi kan tilbyde:

 • Imødekommende kolleger, der respekterer hinandens forskelligheder
 • Godt samarbejde båret af hjælpsomhed og kreativitet
 • God humor og et dejligt grin, som både patienter og kolleger sætter stor pris på
 • Fleksible og hjælpsomme kolleger
 • Mentorordning, introduktionsprogram samt 2-5 coachende samtaler det første år
 • Et godt arbejdsmiljø med fokus på trivsel og læring
 • Indflydelse på arbejdsplan gennem ønsker i "min tid"

Vi forventer at du:
 • Har lyst til komplekse sygeplejeopgaver
 • Trives med at ingen dage er ens og læring er livslang
 • Er en teamplayer, der løser opgaver i et samarbejde
 • Er konstruktiv og vil bidrage til udvikling af vores proffession

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Regionshospitalet Lemvig og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,5 mia. kr. årligt.

De fem regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse (OBS undtagelser - jf. retningslinje vedr. indhentelse af børneattester).

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Medicinsk Afdeling.

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Linna Skovgaard, tlf. 7844 8101 eller tlf: 25153382 eller afdelingssygeplejerske Asta Flodgaard tlf: 7844 8080.

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest søndag den 23. juni 2019.

Vi afholder løbende samtaler med kvalificerede ansøgere i juni og juli.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

I Region Midtjylland får du et job og en karriere med lidt mere mening. For det handler om mennesker, uanset om du arbejder inden for psykiatrien, det sociale område eller regional udvikling – eller er med til at skabe de rette administrative rammer.

Ansøgningsfrist:

24-06-2019
 

Kategori

Sundhed og pleje, Sygeplejerske og jordemoder
 

Jopbtype

Fuldtid
 

Arbejdssted

Midtjylland, Denmark