Nysgerrig på neurorehabilitering?

Kære sygeplejerske
Kan du svare ja til ovenstående, skal du starte hos mig og blive neurorehabiliterende sygeplejerske på S10, hvor du får mulighed for at udvikle dine kundskaber indenfor grundlæggende sygepleje og specialiseret neurorehabiliterende sygepleje

Jeg søger på Neurologisk Sengeafsnit 10, Hammel Neurocenter pr. 1/9-19 to sygeplejersker på 32-37 timer i to-holdsskift (dag og aften eller dag og nat). Jeg kan tilbyde en fast stilling samt et 6-måneders vikariat med mulighed for forlængelse.

Jeg har brug for, at du i gennemsnit arbejder to aftenvagter pr uge samt fem arbejdsweekender på 12 uger. Da det også er meget vigtigt for mig at sikre dejlig ferie samt en fleksibel arbejdsplan for mine medarbejdere, vil enkelte nattevagter samt en let øget vagtbyrde kunne forekomme i ferieperioder o.l.

Er du nyuddannet eller erfaren - med eller uden specialeerfaring - er du velkommen til at søge. Jeg ved nemlig, at du har noget at byde på!

Jeg tilbyder dig:

 • Formaliseret introduktion i vores uddannelsesafdeling, der lærer dig endnu mere om specialet (fx dyfagi, lejring og forflytning, kommunikation)
 • Introduktion og oplæring gennem en mentorordning på afsnittet
 • Fast skemalagt tid til drøftelse af sygeplejefaglige problemstillinger i afsnittet
 • Monofaglig undervisning sammen med resten af sygeplejegruppen på Hammel Neurocenter
 • Faste, opfølgende samtaler med mig
 • Indflydelse på egen arbejdsplan
Vi arbejder målrettet hen imod, at du på sigt kan:
 • varetage sygeplejen til patienter med sensomotoriske følger efter en hjerneskade (lige fra fx KAD-pleje og sondemadsindgift til det neuropædagogiske arbejde med meget mere)
 • bidrage kvalificeret i det tætte tværfaglige teamarbejde omkring og med patienten
 • inddrage patienten i rehabiliteringsforløbet
 • indgå i det tværsektorielle samarbejde mhp. at koordinere og sikre et sammenhængende patientforløb
Jeg er stolt af at være en af lederne for en fantastisk tværfaglig medarbejderflok, som både er dygtige og engagerede fagpersoner og kollegaer. Vi værner alle om et godt kollegialt fællesskab - også på de travle dage - og forventer, at gør det samme. Nedenfor kan du se to eksempler på udtalelser fra vores sidste ArbejdsPladsVurdering
 • Godt forhold til kolleger med masser af grin og humor! Plads til at være mig - på godt og ondt.
 • Godt arbejdsmiljø, både kollegialt og fagligt. God ledelse med respekt for specialet. Plads til og forventning om udvikling.
Der kan rekvireres en stillings- og funktionsbeskrivelse her.

Jeg håber, at jeg har vakt din interesse, og at du vil være min nye medarbejder! Er du i tvivl eller har brug for at vide mere, så giv mig et kald. Du er også velkommen til at kigge forbi afsnittet til en kop kaffe og en uforpligtende samtale.

Mange hilsner
Afdelingssygeplejerske
Marie Friis Gerdsen

Om Regionshospitalet Hammel Neurocenter
Regionshospitalet Hammel Neurocenter er et neurorehabiliteringshospital, som har ansvaret for den højt specialiserede rehabilitering af patienter med erhvervet hjerneskade fra hele Vestdanmark. Herudover varetages den specialiserede neurorehabilitering af patienter fra Region Midt.
Neurorehabiliteringen er organiseret i fire klinikker:
Klinik for tidlig neurorehabilitering, Sensomotorisk klinik, Kognitiv klinik og Klinik for børn og unge.

Om S10
På S10 har vi plads til 13 patienter. Vi har en god blanding af patienter indlagt til højtspecialiseret og specialiseret rehabilitering.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Regionshospitalet Lemvig og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,5 mia. kr. årligt.

De fem regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til
Afdelingssygeplejerske Marie Friis Gerdsen, 78419230
Overfysioterapeut Karin Ibsen, 78419369
Specialeansvarlig sygeplejerske Jette Hjernøe Christensen, 78419901

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest søndag den 23/6-2019

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted tirsdag den 25/6-2019

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

I Region Midtjylland får du et job og en karriere med lidt mere mening. For det handler om mennesker, uanset om du arbejder inden for psykiatrien, det sociale område eller regional udvikling – eller er med til at skabe de rette administrative rammer.

Ansøgningsfrist:

24-06-2019
 

Kategori

Sundhed og pleje, Sygeplejerske og jordemoder
 

Jopbtype

Fuldtid
 

Arbejdssted

Midtjylland, Denmark