Sygeplejerske (operation) til barselsvikar, Hjerte-, Lunge- Karkirurgisk, Operationsafsnit, Aarhus U

Hjerte-, Lunge- Karkirurgisk Operationsafsnit søger i perioden 1. august 2019 til 31. juni 2020 en sygeplejerske (operation) til et barselsvikariat på 37 timer/uge.

Afsnittet er et bredt og højtspecialiseret og højteknologisk operationsafsnit med speciale indenfor hjerte-, lunge og karkirurgi, hvilket inkluderer transplantationskirurgi.
Afsnittet har en normering på 59 fuldtidsstillinger fordelt på 27 anæstesisygeplejersker, 36 sygeplejersker (operation) og 2 social- og sundhedsassistenter, som alle refererer til samme afdelingssygeplejerske.

Operationsafsnittet har en stor aktivitet, som omfatter både elektive og akutte patientforløb.
Afsnittet bemander syv operationsstuer og to stuer på Kardiologisk Laboratorium (anæstesi). Vi deltager desuden i procedurer uden for operationsgangen, herunder i thoraxkirurgisk traumekald.

Afsnittet er i en spændende tid, hvor forandringer og nytænkning præger vores hverdag.
Vi er en gruppe erfarne, engagerede og fagligt meget kompetente anæstesi- og sygeplejersker (operation). Vi er socialt engagerede og har en god humor. Vi er en afdeling, hvor godt arbejdsmiljø, læringsmiljø og trivsel prioriteres højt.

Vi har en ledelsesstruktur, som giver plads til høj grad af medarbejderindflydelse og medansvar. Både på og uden for operationsstuen indgår vi i et tæt tværfagligt samarbejde, og tilstræber stor grad af faglighed og fleksibilitet i opgaveløsningen. Fælles mål, fælles viden og gensidig respekt er nogle af vores ledestjerner.

Vi lægger vægt på, at vores nye kollega

 • har erfaring som sygeplejerske (operation)
 • brænder for den kliniske operationssygepleje
 • har gode samarbejdsevner, og er indstillet på at bidrage konstruktivt til samarbejdet, tvær- som monofagligt
 • vil engagere sig i udviklingen af vores faglige speciale og bidrage aktivt med egne faglige erfaringer
 • vil kunne deltage ved organtransplantationer
 • kan prioritere sine opgaver og evner samt skabe overblik, også i pressede situationer
 • har lyst til at arbejde i en til tider travl og omskiftelig hverdag med skiftende vagter/arbejdstider
 • er åben, fleksibel og har en positiv tilgang til forandringsprocesser og udfordringer
 • er udviklingsorienteret, arbejder reflekterende - fagligt og personligt
 • er opmærksom på egen adfærds betydning for et velfungerende arbejds- og læringsmiljø
Vi tilbyder
 • individuelt tilpasset introduktions- og oplæringsprogram med udgangspunkt i vores nye kollegas kvalifikationer og kompetencer, samt at ansøger ansættes for en tidsbegrænset periode.
 • et spændende og afvekslende job i en dynamisk hverdag
 • erfarne og engagerede kollegaer
 • et godt mono- og tværfagligt samarbejde i et positivt arbejdsmiljø
 • mulighed for faglig udvikling ved bl.a. at indgå i faglige grupper inden for de enkelte specialer i afsnittet
 • blandede vagter, herunder døgnvagter og tilkaldevagt fra hjemmet

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til afdelingssygeplejerske Annette Johnsen på 3091 0931 eller på annejohn@rm.dk.

Der er ansøgningsfrist den 23. juni 2019. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler torsdag den 27. juni 2019.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

I Region Midtjylland får du et job og en karriere med lidt mere mening. For det handler om mennesker, uanset om du arbejder inden for psykiatrien, det sociale område eller regional udvikling – eller er med til at skabe de rette administrative rammer.

Ansøgningsfrist:

24-06-2019
 

Kategori

Sundhed og pleje, Sygeplejerske og jordemoder
 

Jopbtype

Fuldtid
 

Arbejdssted

Midtjylland, Denmark