Sygeplejersker til Infektionssygdomme - en lille afdeling med stort hjerterum

Vi søger sygeplejersker 37/32 timer til sengeafsnittet i afdelingen for infektionssygdomme pr. 1. september 2019 eller efter aftale. Vi lover et job med god variation i arbejdstiderne, men som du selv har stor indflydelse på.

Hvem er vi?
Vi er en gruppe sygeplejersker der med afsæt i medmenneskelighed og faglighed fokuserer vi på det gode patientforløb, således der skabes en helhed for patienten fra det akutte stadie til rehabilitering.

Hvad vil det sige?

 • vi elsker sygeplejen, såvel den grundlæggende som den specialiserede.
 • vi rummer alle patienter og deres "skævheder"
 • vi er fagligt stolte og sigter altid højere
 • vi er et yderst engageret team som samarbejder og hjælper hinanden
 • vi står stærkt sammen, fordi vi kan lide hinanden, lytter til hinanden og har det sjovt sammen.
 • vi værner om fagligheden og det gode arbejdsmiljø, da vi ved at det er bærende for patienterne og os selv i et travlt sundhedsvæsen.
Plejen er organiseret ud fra tildelt patientpleje og teamstruktur, hvor vi i fællesskab tilrettelægger opgaverne, sparrer og vidensdeler. Med teamstruktur anvender vi vores forskellige kompetencer bedst muligt, således vi sikrer gode patientforløb og afvikling af opgaverne. Teamstruktur bidrager til fælles høj faglighed samt fælles ansvarlighed. Man vil som ny derfor aldrig stå alene, da teamet sikrer både hjælp og sparring.

Sengeafsnittet modtager primært akutte infektionsmedicinske patienter samt specialerelevante patienter fra andre afdelinger og hospitaler. Ligeledes modtager afdelingen smittefarlige patienter til højisolation i en dertil indrettet sektion i afdelingen. Sengeafsnittet har 22 sengepladser, inklusiv to observationssenge, hvortil ustabile infektionsmedicinske patienter henvises. Afdelingen består overvejende af isolationsstuer. Kort sagt - vi er eksperter i alt hvad der smitter !

Vi har ansat sygeplejersker med funktioner som kliniske vejledere, koordinatorer, en
uddannelsesansvarlig sygeplejerske samt en introduktions- og oplæringsansvarlig
sygeplejerske i afsnittet. Ligeledes varetager flere sygeplejersker nøglefunktioner samt funktioner som specialeansvarlige og udviklingsansvarlige sygeplejersker.

Hvem er du?
 • du vægter mødet med patienten og ved at du nok skal lære "alt det andet"
 • du brænder for patienterne, fagligheden og sygeplejen ligesom os.
 • du er rolig og har overblik sammen med dine kollegaer.
Vi kan tilbyde dig
 • et spændende og alsidigt job med mulighed for kompetenceudvikling.
 • veltilrettelagt introduktion og oplæring (følgedage, simulationstræning, infektionsmedicinsk kursus)
 • støtte og guiding til udvikling
 • de bedste kollegaer, hvor kollegial omsorg og sociale relationer, er vigtige værdier
 • en kultur, hvor menneskelighed og faglighed er med i alt, hvad vi gør.
 • en afdeling med højt til loftet

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Læs mere om afdelingen på www.auh.dk.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved afdelingssygeplejerske Annemette Tovgaard Jepsen på 5047 6696.

Samtaler afholdes torsdag den 24. juni 2019 eller efter aftale.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

I Region Midtjylland får du et job og en karriere med lidt mere mening. For det handler om mennesker, uanset om du arbejder inden for psykiatrien, det sociale område eller regional udvikling – eller er med til at skabe de rette administrative rammer.

Ansøgningsfrist:

22-06-2019
 

Kategori

Sundhed og pleje, Sygeplejerske og jordemoder
 

Jopbtype

Fuldtid
 

Arbejdssted

Midtjylland, Denmark