Beskæftigelsesfaglig medarbejder

Jobcenter Viborg søger beskæftigelsesfaglig medarbejder til Team Job og Sundhed

I Jobcenter Viborg har vi taget bestik af den nyeste forskning.

Vi er bekræftet i, at de bedste resultater nås gennem "en arbejdspladsbaseret indsats" med relevant støtte, og vi ved, at tætte relationer gør en positiv forskel.

Vi har samlet flest mulige funktioner på én og samme medarbejder (beskæftigelsesfagligmedarbejder), der foruden myndighed også varetager fastholdelsesopgaven, coach og mentorlignende funktioner.

Formålet er at opnå hurtigere og bedre resultater og frem for alt, at borgeren oplever en overskuelig, meningsfuld og sammenhængende indsats uden at skulle forholde sig til flere professionelle end højst nødvendigt.

Hvem er vi:

Vi søger 1 beskæftigelsesfaglig medarbejder til Team Job og Sundhed, som er organiseret under afdelingen Job- og Helhedsindsats, hvor 120 medarbejdere er ansat fordelt på 4 forskellige fagområder. Der er ansat 46 medarbejdere i Team Job og Sundhed.

Team Job og Sundhed er organiseret med fire indsatser:

 • borgere som er sygemeldte ledige
 • borgere med en arbejdsgiver - hvor fokus er fastholdelse
 • borgere som er i jobafklaringsforløb samt
 • fastholdelse og arbejdsmiljøterapeuterne.

Vi har fokus på og en aktiv tidlig indsats for sygemeldte borgere. Dette fordrer, at du har evner, viljen og lysten til at motivere sygemeldte borgere og sikre arbejdsfastholdelse eller tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Som ansat i Jobcenter Viborg vil du arbejde ud fra kerneydelsen:
At bistå ledige og sygemeldte i at komme i varigt arbejde - hurtigt og effektivt samt at servicere virksomheder, der søger arbejdskraft eller som ønsker at fastholde ansatte i job.

Arbejdsområdet omfatter:
 • Varetage den helhedsorienteret indsats som udgør basisindsatsen til borgerne og virksomhederne (myndighed, job- eller fastholdelses indsatsen, coach, mentorlignende funktioner m.v.).
 • Tidlig indsats og arbejdsfastholdelse herunder tæt dialog med virksomhederne.
 • Varetage sagsbehandling for målgrupperne, herunder skriftlige vurderinger og afgørelser.
 • Varetage processer i forhold til borgernes delmål og mål samt at sikre progression i forløbet.
 • Fungere som koordinerende sagsbehandler, som deltager på rehabiliteringsmøde med borgeren i forhold til indstilling til ressourceforløb, flexjob eller førtidspension, samt udarbejde indstilling og plan for borgeren efter mødet.
 • Et bredt tværfagligt samarbejde med virksomheder, jobkonsulenter, læger og andre samarbejdspartnere.

Vi forventer, at du:
 • Har relevant uddannelse og/eller erfaring indenfor for området.
 • Er målrettet, udadvendt, positiv, har blik for helheden fokus på mål og progression.
 • Kan og vil arbejde med en coachende tilgang og tror på at samtalen kan flytte borgerne tættere på arbejdsmarkedet.
 • Har viden og interesse i det virksomhedsvendte arbejde.
 • Kan sætte fokus på udvikling, ressourcer og potentialer.
 • Kan arbejde selvstændigt, være omstillingsparat og struktureret.
 • Kan trives i en travl hverdag, har et godt humør og bidrager til at fastholde det gode arbejdsmiljø.
 • Kan være serviceminded, fleksibel og resultatorienteret.
 • Har gode kommunikationsevner; både mundtligt og skriftligt.

Vi tilbyder:
 • Et spændende job i en afdeling i stor udvikling, der arbejder målrettet og resultatorienteret.
 • Stor frihed til at tilrettelægge den mest relevante, meningsfulde og effektfulde indsats.
 • Højt fagligt niveau, hvor der er stor fokus på udvikling og faglige metoder.
 • Tværgående samarbejde ved bl.a. miniteams på tværs af arbejdsmarkedsområdet.
 • Gode muligheder for udvikling og sparring.
 • Introduktionsprogram, løbende støtte og oplæring i jobbet.
 • Gode og engagerede kollegaer.
 • Et godt arbejdsmiljø.
 • 800 kollegaer i et af Danmarks mest moderne og smukkeste kontormiljøer.
 • En løn, der bliver fastsat efter principperne for Ny løn i henhold gældende overenskomst, stillingens funktioner og dine kvalifikationer.

  Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag den 4. juli 2019.

Vidste du, at Viborg Kommune har ... 96.895 indbyggere (1. januar 2018) - 9. flest i Danmark. Et areal på 1.409 km2 - Danmarks næststørste. Cirka 50.000 arbejdspladser - private og offentlige. 

Arbejdssted:

Viborg, Denmark
 

Ansøgningsfrist:

30-06-2019
 

Kategori

Salg og kommunikation, Rådgivning
 

Jopbtype

Fastansættelse, Fuldtid