Socialpsykiatriske medarbejdere

Psykiatrien i Viborg Kommune søger social- og sundhedsassistenter/sygeplejersker til 2 faste nattevagtstillinger.
Er du faglig velfunderet, og kan du inspirere til håb for fremtiden? Kan du se dig selv arbejde i et udfordrende job, og trives du i en hverdag, hvor uforudsigelighed er mere reglen end undtagelsen, og hvor du til tider arbejder i et højt tempo? Kan du se dig selv i et job, hvor du arbejder alene, og din arbejdsplads er på flere matrikler? Kan du arbejde selvstændigt og bevare overblikket også i pressede situationer? Har du erfaring indenfor psykiatri? Så har vi jobbet til dig!

Nattevagtstillingerne er hver på 35 timer pr. uge. Arbejdstiden ligger i tidsrummet kl. 22- 07.15. Der skal varetages opgaver i tre forskellige arbejdsområder. Du kommer til at få base på Stokrosevej, hvorfra opgaverne i fleksibel nattestøtte og Socialt Akuttilbud varetages.

"Stokrosevej" er et døgndækket socialpsykiatrisk bosted oprettet efter §107 i serviceloven om midlertidigt botilbud.
Målgruppen er borgere fra 18 år og opefter med almenpsykiatriske lidelser, og hvor der er behov for støtte til at mestre personlige, praktiske og sociale områder samtidig med at der er potentiale og ønske om udvikling. På Stokrosevej arbejder vi ligeledes ud fra en recovery-orienteret tilgang, hvor borgerens udvikling og ønsker er i fokus. Vi anvender bl.a. KRAP og SMART-mål som metoder og har relationsdannelse som et bærende element i vores arbejde med beboerne.

Natmedarbejderens arbejdsopgaver:

 • Den primære opgave er at være til rådighed for beboerne. At skabe tryghed og ro ved den enkelte beboer, som kan have det svært.
 • Tryghedstilsyn i beboernes lejligheder.
 • Udlevere medicin herunder PN-medicin.
 • Få praktiske opgaver i huset.
Yderligere oplysninger på: www.stokrosevej.viborg.dk

"Fleksibel natstøtte" er et §85 tilbud under psykiatrien, og er for borgere fra 18 og opefter, og hvor de i en periode har brug for tilsyn og støtte om natten. Borgeren visiteres gennem visitation social.
 • Vi kører ud fra vores base på Stokrosevej til besøg hos borgerne i eget hjem i samarbejde med nattevagten fra Stadionkollegiet i handicapområdet.
 • Vores primære opgave er at give borgerne et tryghedstilsyn flere gange i løbet af natten.
 • Der kan hos nogle af borgerne forekomme plejekrævende opgaver.

"Socialt Akuttilbud" er et døgnåbent § 82 c tilbud til borgere over 18 år, der oplever en akut psykisk krise. Det kræver ingen henvisning eller visitering at benytte tilbuddet. Borgerne kan henvende sig telefonisk, på mail, sms eller møde personligt op døgnets 24 timer. Derudover har borgerne mulighed for at overnatte i tilbuddet, hvis vi sammen med borgeren vurderer, at det kan give tryghed og ro i krisen.
I Socialt Akuttilbud arbejder vi ud fra en empowerment og recovery orienteret tilgang, og hvor omdrejningspunktet er mestring i eget liv. Krisesamtalen er vores primære metode, hvilket betyder at vi;
 • Støtter den enkelte borgers ret til selv at definere sin egen vej, tage informerede beslutninger på egne vegne, at løbe risici og fejle på vejen mod bedring.
 • Synliggør og fremmer den enkelte borgers styrker og skaber en reel samarbejdsrelation mellem medarbejderen og borgeren.
 • Forstår at det er borgeren der kontrollerer processen - også selvom vedkommende er kriseramt.
 • Har forståelse for at det er borgeren, der forvalter egne ressourcer og definerer ønsker og behov.
 • Støtter borgeren i at denne arbejder ud fra egen selvforståelse.
 • Giver borgeren reelle muligheder for at træffe kvalificerede valg og beslutninger.
 • Støtter borgeren til at opnå ejerskab i egen situation og til handlinger, fordi handlingerne er udformet på borgerens præmisser.
 • Støtter borgeren til at få øje på egne ressourcer og tiltager sig løbende mere kontrol over egen hverdag- også i forhold til akutte tilspidsede situationer.
Yderligere oplysninger på: www.socialtakuttilbud.viborg.dk

Derudover hjælper vi på tværs af botilbuddene i det døgndækkede område, når behovet opstår.

Vi forventer, at du:
 • Har en relevant sundhedsfaglig uddannelse.
 • Har erfaring inden for psykiatri.
 • Kan arbejde struktureret, har overblik og er i stand til at planlægge eget arbejde ud fra borgernes behov.
 • Har gode samarbejdsevner.
 • Trives med en arbejdsplads på flere matrikler i løbet af vagten.
 • Kan lide udfordringer og uforudsigelighed i hverdagen.
 • Er idérig og ser muligheder frem for begrænsninger.
 • Kan varetage lettere plejekrævende opgaver, i forbindelse med fleksibel natstøtte.
 • Har kendskab til og viden om samarbejde med praktiserende læger/vagtlæger, sagsbehandlere i Kommunen, kontaktpersoner, regionspsykiatriens klinikker m.m.
 • Har kørekort.
 • Formår at bevarer roen og overblikket i pressede situationer.
 • Kan vurdere borgerens grad af krise og handle på det i her og nu situationen.
Vi tilbyder:
 • Den Sociale Akutuddannelse.
 • En spændende arbejdsplads med mulighed for udvikling.
 • En arbejdsplads som vægter faglig udvikling.
 • En arbejdsplads med medindflydelse.
 • En arbejdsplads hvor arbejdsglæde og humor vægtes højt.
 • En arbejdsplads, hvor vi arbejder ud fra Viborg Kommunes værdier Mangfoldighed, Ordentlighed, Dygtighed og Mod.

Aftale om løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og din faglige organisation.
Kørekort (kategori B) er et krav.
Samtaler forventes afholdt den 4. juli 2019.
Forud for ansættelse vil der blive indhentet straffeattest og referencer.
Yderligere information kan - fra den 17. juni 2019 - fås ved at kontakte afd. leder Gitte Nissen på tlf. 22124795 eller mail givn@viborg.dk

Vidste du, at Viborg Kommune har ... 96.895 indbyggere (1. januar 2018) - 9. flest i Danmark. Et areal på 1.409 km2 - Danmarks næststørste. Cirka 50.000 arbejdspladser - private og offentlige. 

Arbejdssted:

Viborg, Denmark
 

Ansøgningsfrist:

30-06-2019
 

Kategori

Sundhed og pleje, Psykologi og psykiatri
 

Jopbtype

Fastansættelse, Fuldtid