Socialrådgiver til myndighedsarbejdet i ungegruppen i Borgercenter Børn og Unge i Valby, Vesterbro o

Arbejdssted
København, Denmark
Oprettet
12. juni 2019
Udløber
13. juni 2019
Ref
276941
Hvis du lige som os brænder for relations- og myndighedsarbejdet med unge og deres forældre, skal du overveje, om du kunne være vores nye kollega.

Vi søger en socialrådgiver til myndighedsarbejdet i ungegruppen. Stillingen er en fast stilling på 37 timer ugentlig med tiltrædelse den 1. august 2019.

Lidt om os
Borgercenter Børn og Unge (BBU) i Valby, Vesterbro og Kongens Enghave (VVK) har ca. 150 medarbejdere ansat med forskellig socialfaglig baggrund. Dine kolleger er socialrådgivere, kontoruddannede, akademikere, pædagoger og andre faggrupper, som arbejder som sagsbehandlere, kontaktpersoner, sekretariatsmedarbejdere, familiebehandlere m.v. - både erfarne og relativt nyuddannede og flere med en bred vifte af videreuddannelse. Vi arbejder systemisk og løsningsfokuseret og har en inddragende og ressourcefokuseret tilgang til familierne. BBU VVK består af ca. 35 myndighedssagsbehandlere, som udformer undersøgelser, handleplaner og iværksætter foranstaltninger.

Udover myndighedspersonalet er der også en familierådgivning, et familiehus med et tilknyttet korps af kontaktpersoner og en kriminalitetsforebyggende enhed - Den korte Snor. Herudover har vi skolesocialrådgiverne samt daginstitutionsrådgivere, som er knyttet til distriktets skoler og daginstitutioner.

For alle grupperne i enheden er der et tæt samarbejde såvel internt i grupperne som på tværs af grupperne. Vi har fokus på familiens ressourcer og prioriterer at involvere familien og familiens netværk. Vi har fokus på tidlig indsats, "Tæt på Familien" og har en løsningsfokuseret tilgang, hvor vi bl.a. bruger Signs of Safety og sikkerhedsplaner. Vi bestræber os på at have et rigtig godt kollegialt arbejdsklima med fokus på faglig udvikling og at have det sjovt hver dag.

Vi arbejder hele tiden for at øge trivslen på arbejdspladsen, og forsøger at gøre hvad vi kan for at skabe gode arbejdsbetingelser for alle. Vi tilbyder løbende faglig opkvalificering, når det er i tråd med kerneopgaven, samt supervision og andre indsatser i bestræbelserne på at yde så optimale indsatser for borgerne som muligt, og for at skabe en arbejdsplads, hvor alle trives.

Lidt om stillingen
Som myndighedssagsbehandler bliver du stillet over for en lidt umulig opgave, for du skal både kunne rumme at være i dialog med den unge og deres forældre, hvor bølgerne kan gå højt, samtidig med, at du har et skarpt øje på administration og overholdelse af enhedens måltal. Ud over denne balancegang er vi på ungeområdet ydermere i gang med en spændende udvikling, hvor vi ønsker at arbejde tættere på familien og med hyppigere opfølgninger på de foranstaltninger, vi sætter i værk - derfor arbejder vi i gruppen med et reduceret sagsantal.

Hvis du i høj grad kan se dig selv som en facilitator, der medvirker til at få sat den rigtige indsats i gang og efterfølgende følge den på sidelinjen, så vi hele tiden kan justere og nuancere tilbuddet, er du også godt på vej. Vi vægter højt, at du evner at indgå i et tæt og forpligtende samarbejde med dine kolleger i både undersøgelsesgruppen og de to andre handlegrupper, og ikke mindst med vores foranstaltningsteam.

Lidt om dig
Du er uddannet socialrådgiver eller socialformidler. Herudover skal du være engageret, omstillingsparat og nysgerrig. Du må gerne kunne tænke både kreativt og utraditionelt omkring løsninger for vores børn og deres familier.

Det vil være rigtig godt, hvis du har erfaring fra myndighedsområdet og gerne med kendskab til Signs Of Safety, men det er ikke et krav. Du må gerne brænde for myndighedsarbejdet og være en stærk skriftlig formidler. Du skal finde dokumentationsarbejdet både spændende og nødvendigt. Det stiller krav til dig om, at du kan arbejde selvstændigt og struktureret og ikke mindst, at du kan bevare overblikket i en travl og uforudsigelig hverdag.

Lidt om, hvad du får

  • en høj grad af indflydelse og ansvar
  • høj faglighed med fokus på mål, metodeudvikling, etik og retssikkerhed
  • god faglig sparring fra kolleger, faglig koordinator og ledelse
  • et miljø, der er opmærksom på den enkeltes trivsel
  • en arbejdsplads, hvor der er højt til loftet og plads til godt humør

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og efter reglerne om Ny Løn. Ansættelse kan først finde sted, når der er indhentet udvidet straffeattest og børneattest.

Mere information
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte afdelingsleder Paulus Scheel på 6137 4685 eller socialfaglig koordinator Lene Versterre på 2684 8070.

Søg via nedenstående link senest fredag den 21. juni 2019.
Vi afholder samtaler i uge 26.

Lignende jobs

Lignende jobs