Social- og sundhedsassistent til dagvagt på demensafdeling i Fælledgården med gode vilkår og høj fag

Arbejdssted
København, Denmark
Oprettet
12. juni 2019
Udløber
26. juli 2019
Ref
276938
Demensafdelingen er en del af Indre By/Østerbros (IBØ) demenscenter, der også rummer demensdagcenter og demensfaglig rådgivning. Demensafdelingen har to etager med hver 15 beboere.

På hver etage er der ansat seks social- og sundhedsmedarbejdere, fordelt mellem hjælpere, assistenter og sygeplejersker. Afdelingen har desuden andet tværfagligt personale fx demensvidenperson, socialpædagog, diætist, fysioterapeut og ergoterapeuter.

Demensafdelingen udgør en mindre del af Plejeboligcenter Fælledgården, som er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Københavns Kommune. På Fælledgården bor der 193 beboere, fordelt på demensafdelingen og fire somatiske afdelinger.

Om jobbet
Vi søger en social- og sundhedsassistent, som brænder for demensområdet og som ønsker at være en del af en afdeling i konstant udvikling. Du vil fungere som kontaktperson og får en tæt kontakt til kollegaer, tværfaglige samarbejdspartnere og pårørende/værge. Du skal være engageret i både pleje, kliniske sundhedsfaglige opgaver, aktiviteter og pårørendesamarbejde.

Vi er en afdeling, der målrettet arbejder med at udvikle vores viden og indsats på demensområdet. Det er derfor vigtigt, at du brænder for arbejdet med den demente borger, personcentreret omsorg og kan agere roligt og bevare overblikket på de travle dage. Vi vægter at have en høj normering på plejeområdet, så vi netop kan prioritere den vigtige tid og det relationelle arbejde imellem beboer og personale. Vi har dertil et fast afløserhold, så ansigterne i afdelingen er genkendelige for medarbejdere såvel som for beboere og pårørende. Vi prioriterer, at vores dagligdag skal bære præg af høj faglighed. Derfor er efter-/videreuddannelse og undervisning til personalet en fast del af demensafdelingens profil. Vi har et tæt samarbejde med undervisere fra bl.a. Metropol, som hver måned afholder hele kursusdage med højt fagligt indhold.

Afdelingen holder ugentlige tværfaglige beboerkonferencer, hvor du sammen med sygeplejerske, diætist, terapeuter og demensvidenpersoner er med til at skabe rammen for det gode liv for beboeren. Afdelingen har desuden supervision ved lokalområdets demensfaglige rådgiver hver 14. dag.

Vi ønsker os en kollega med

  • interesse for demens og det socialpædagogiske område
  • glæde ved at medvirke til at skabe en indholdsrig og samtidig tryg hverdag for beboerne
  • fagligt engagement og lyst til at være en del af et team, der arbejder tværfagligt
  • positiv og med ønsket om at gøre en forskel på arbejdspladsen
  • omstillingsparathed, da to dage sjældent er ens

Om området
I lokalområde IBØ samarbejder medarbejderne og borgerne om at skabe en oplevelse af sammenhæng, meningsfuldhed og håndterbarhed i den enkelte borgers hverdagsliv. Grundlaget for samarbejdet er at understøtte borgerens muligheder for oplevelse af velvære, tryghed og frihed samt muligheden for at deltage aktivt som medborger. Derfor samarbejder vi med relevante aktører i borgerens liv og i lokalsamfundet. Lokalområdet er også et af fem lokalområder i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune og består af en hjemmeplejeenhed, syv plejecentre, et træningscenter, fire aktivitetscentre, et rehabiliteringscenter med døgndækning, et forebyggelsescenter og lokalområdekontorets konsulentfunktioner, studieunit og den lokale myndighedsfunktion.

Løn- og ansættelsesvilkår
Arbejdstiden er 32-37 timer ugentlig i dagtimer, med vagtstart tidligst kl. 07.00 og slut senest kl. 15.30. Dagvagter arbejder hver tredje weekend. Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
Tiltrædelse den 1. august 2019.

Mere information
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Andreas Bertelsen på 2051 0763 eller teamkoordinator Pernille Luplau på 2489 9645.

Søg via nedenstående link senest tirsdag den 25. juni 2019.
Vi forventer at afholde samtaler i uge 26.

Lignende jobs

Lignende jobs