Sagsbehandler til Borgercenter Voksne, Enheden for Sociale Ydelser

Arbejdssted
København, Denmark
Oprettet
12. juni 2019
Udløber
13. juni 2019
Ref
276933
Enheden for sociale ydelser søger en sagsbehandler til behandling af ansøgninger om enkeltydelser efter aktivlovens kapitel 10 - hjælp i særlige tilfælde.

Du kommer til at indgå i en gruppe med 15 andre sagsbehandlere.

Generelt om Enheden for Sociale YdelserI Enheden for Sociale Ydelser er der i alt 110 medarbejdere. Enheden varetager rådgivning og vejledning til borgere, sagsbehandling af ansøgninger om enkeltydelser efter aktivloven, ansøgninger om merudgifter efter serviceloven, administration af førtidspension, ansøgninger om tillæg efter førtidspensionsreglerne og ansøgning om egenbetaling på § 109 og § 110 tilbud efter serviceloven. Herudover har Enheden for Sociale Ydelser en åben borgermodtagelse og en økonomisk rådgivningsgruppe.

Dine opgaver bliver

 • Sagsbehandling af enkeltydelser efter aktivlovens § 81, §81a, §83, §84 og §85
 • Yde rådgivning og vejledning - primært inden for den sociale lovgivning og primært i forhold til de ansøgninger, du behandler
 • Behandling af realitetsklager på de ansøgninger hvor du selv har truffet afgørelse
 • Samarbejde på tværs inden for myndighedsområdet med andre enheder og borgercentre i København

Der er tale om en stilling med primært administrative opgaver og begrænset borgerkontakt.

Vi ønsker af dig

 • Du må gerne være uddannet socialrådgiver/socialformidler (måske nyuddannet) eller have anden relevant uddannelse
 • Du vil arbejde med socialt udsatte borgere og kan håndtere at være en myndighedsperson
 • Du har gode samarbejdsevner
 • Du kan lide administrativt arbejde
 • Du er engageret og kvalitetsbevidst
 • Du kan formulere dig godt mundtligt og skriftligt
 • Du må gerne have kendskab til - eller interesse for - aktivlovens kapitel 10

Vi tilbyder

 • Et meningsfyldt arbejde, hvor du inden for gældende lovgivning får indflydelse på de muligheder, der er for at for at hjælpe socialt udsatte borgere økonomisk
 • Et arbejde, hvor du kommer til at få et stort kendskab til forskellige lovgivninger og myndighedsarbejdet i en kommune
 • En gruppe, hvor vi sikrer, at du får oplæring og støtte til opgaverne
 • En arbejdsplads, hvor vi hjælper hinanden

Vi tilbyder endvidere en arbejdsplads, hvor der er fokus på ligeværdighed og respekt. Vi lægger vægt på høj kvalitet i opgaveløsningen samt service over for borgere og samarbejdspartnere. Herudover lægger vi vægt på, at vi sammen skaber et godt arbejdsmiljø med et højt engagement, hvor vi profiterer af hinandens forskelligheder.

Løn- og ansættelsesvilkårStillingen er til besættelse pr. 1. juli 2019 eller snarest muligt. Arbejdstiden er 37 timer ugentligt med flekstidsordning.

Løn i henhold til gældende overenskomst, herunder løn efter principperne om Ny Løn.

Er du interesseret i at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder May Olsen på 2869 7424.

Ansøgningen skal vedlægges CV, kopi af relevant uddannelsesbevis samt eventuelle referencer.

Søg via nedenstående link senest fredag den 21. juni 2019Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 25. juni og den 26. juni 2019.

Lignende jobs

Lignende jobs