Pædagogfaglig koordinator til familiehuset Borgercenter Børn og Unge - Amager

Arbejdssted
København, Denmark
Oprettet
12. juni 2019
Udløber
13. juni 2019
Ref
276931
Da vores afgående faglige koordinator skal være leder, søger vi en pædagogfaglig koordinator til at koordinere opgaver og drift i familiehuset, samt sikre det faglige niveau i samarbejde med afdelingsleder og familiebehandlere.

Amager er en bydel i udvikling med udviklingsprojekter og boligsociale indsatser. Indbyggertallet er på 120.000, med en del borgere af anden etnisk oprindelse end dansk. I bydelen er der mange gode eksterne samarbejdsparter, og Borgercenter Børn og Unge Amager har udviklet et godt professionelt netværk i området, som er en uundværlig ressource for os.

BBU Amager er en myndighedsenhed med 160 medarbejdere, bestående af sagsbehandlere, administrativt personale, konsulenter og pædagogisk foranstaltende personale.

Ledelse og koordination består af områdechef, fem afdelingsledere og syv koordinatorer. Det foranstaltende personale på 45 medarbejdere er fordelt i to huse, et familiehus med 23 medarbejdere og et ungehus med 22 medarbejdere. Personalet ledes af en afdelingsleder og to koordinatorer.

Enhedens faglige fokus er defineret således at de følger de politiske mål og ønsker. Aktuelt er vi i gang med omstillingen tæt på familien og styrke vores modtagelse af borgerne. Vi har her et tværfagligt fokus på at søge tidlig inddragelse af borgerne i deres egen sag og udvikling, således at ejerskab og motivation højnes. Vi har desuden et udtalt fokus på børn og unges trivsel og tilknytning til fællesskaber i daginstitutioner, skolegang og fritidsliv. Målet er ganske enkelt at børn og unge bliver i stand til at mestre eget liv.

Familiehuset er aktuelt på andet år i gang med implementering af Feedback informed Treatment, som snarligt skal kobles til procesbaseret dokumentation.

Koordinators opgave er at sikre og højne dette fokus hos den enkelte medarbejder, omsat i de konkrete familiebehandlingsopgaver.

Til at understøtte den pædagogiske behandlende praksis har familiebehandlerne i Familiehuset et fælles fagligt afsæt i den systemiske, løsningsfokuserede og narrative tænkning, med et aktuelt udviklingsfokus i mentalisering, tilknytningsteorier samt i den neuroaffektive udviklingspsykologi, hvor børn og unges trivsel og udvikling er omdrejningspunktet for indsatserne.

Vi har et fælles fagligt fokus på at sætte medarbejdernes fælles og særegne kompetencer i spil i opgaverne på tværs af kontaktpersoner og familiebehandlerne.

Børn, unge og deres familier tilbydes behandlingsmæssig støtte individuelt, støtte som forældre og i form af familiesamtaler. Familiehuset tilbyder desuden rådgivning, forældrekurser, ungekurser, Cool kids, børnegrupper, Theraplay, PMTO, Circle og Security, Marte Meo, FFT mv.

Vi lægger vægt på, at du:

 • har basis i en pædagogisk grunduddannelse og relevant efteruddannelse
 • har stor erfaring med pædagogisk behandlende arbejde og gerne erfaring med arbejdsgangen i kommunalt regi samt erfaring med FIT
 • har kendskab til lovgivning på børneområdet og indsigt i myndighedsarbejdet
 • har gode samarbejds- og formidlingsevner, såvel skriftligt som mundtligt
 • har erfaring med kompleksitet i opgaveløsningen sammen med mange bolde i luften
 • kan have et godt kendskab til og indsigt i pædagogisk behandlende metoder
 • kan sætte dig selv i scene som koordinator og definere rammen.

Koordinator opgaverne

 • Skal medvirke til sikre faglig kvalitet i det pædagogisk behandlende arbejde
 • Tæt samarbejde med eksterne leverandører
 • Skal styrke den daglige sparring af medarbejderne, samt udvikle og styrke mødestrukturer og pædagogfaglige tilgange
 • Deltage sammen med afdelingslederen i forberedelserne og faciliteringen af drøftemøder og personalemøder
 • Varetage visitation, fordeling af opgaver og opdatering af ventelister
 • Planlægge og gennemføre opgavegennemgang med medarbejderne i samarbejde med afdelingslederen
 • Skal sammen med afdelingsleder have det samlede kapacitets overblik
 • Have kendskab til ydelser i de øvrige borgercentre samt andre relevante samarbejdspartnere
 • Deltage i understøttelsen af den fortsatte pædagogiske og behandlingsmæssige udvikling, herunder metodeudvikling og kvalitetssikring i tæt sammenhæng med de myndighedsmæssige behov
 • Understøtte fleksible løsninger i det tværfaglige samarbejde på tværs af det pædagogiske personale og i samarbejde med myndighedssagsbehandlerne
 • Indgå i et tæt samarbejde med de øvrige koordinatorer for at sikre det tværfaglige samarbejde imellem myndighed og foranstaltning.

Vi tilbyder

 • Fleksible arbejdsforhold i et altid travlt familiehus
 • Uhøjtidelig omgangstone og masser af humor
 • En dynamisk arbejdsdag med mange forskellige opgaver
 • Gode muligheder for at præge udvikling og indsatser
 • Et hus med høj faglighed, erfaringer og parathed til udvikling og forandring.

AnsættelsesforholdStillingen er på 37 timer ugentligt og ønskes besat fra den 1. september 2019.

Yderligere oplysningerFor nærmere information om stillingen kontakt afdelingsleder Henrik Gorm på 2095 9098.

Søg via nedenstående link senest fredag den 28. juni 2019.Ansættelsessamtaler finder sted i uge 27/28.

Lignende jobs

Lignende jobs