Myndighedssagsbehandler til sikkerhedsplansgruppen i Borgercenter Børn og Unge - City/Østerbro

Arbejdssted
København, Denmark
Oprettet
12. juni 2019
Udløber
13. juni 2019
Ref
276930
Borgercenter Børn og Unge (BBU) City/Østerbro søger en erfaren sagsbehandler til en stilling på 20 timer om ugen i sikkerhedsplansgruppen.

Gruppen arbejder med at skabe sikkerhed og sikre trivsel for en gruppe af de mest udsatte børn og unge og deres forældre. Der er tale om en intensiv koordineret myndigheds- og behandlingsindsats med udgangspunkt i Signs of Safety og sikkerhedsaftaler med familien.

Lidt om osBorgercenter Børn og Unge City/Østerbro
er en af i alt fem områdeenheder i Borgercenter Børn og Unge, som er en del af Københavns Kommunes Socialforvaltning. I BBU City-Østerbro er vi ca. 90 engagerede medarbejdere med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde. Vores målgruppe er børn, unge og familier, som har behov for særlig støtte, jf. kap. 11 i Serviceloven.

BBU City/Østerbro består af flere forskellige grupper, som samlet set leverer en tidlig, tæt og kvalificeret indsats.

Vi er opdelt i to myndighedsgrupper: en børne- og en ungegruppe, som består af både undersøgere og handleplanssagsbehandlere, sikkerhedsplansgruppe, vagtteam og en gruppe af skole- og daginstitutionsrådgivere. Vi har også vores eget familiehus og kontaktpersoner med forskellige tilbud til vores børn, unge og familier.

Vi prioriterer at have et tæt samarbejde såvel internt i grupperne som på tværs af grupperne.

Vi har fokus på familiens ressourcer og prioriterer at involvere familien og familiens netværk. I centrum for vores arbejde står den tidlige indsats, og vi har en løsningsfokuseret tilgang, hvor der bl.a. arbejdes ud fra metoden "Signs of Safety" og sikkerhedsplaner.

Lidt om sikkerhedsplansarbejdetDu vil indgå i en sikkerhedsplansgruppe med både myndighedssagsbehandlere og familiebehandlere. Din opgave bliver at varetage sagsbehandlingen i et tæt samspil med familiebehandleren til gavn for familien, barnet, den unge og netværket.

I sikkerhedsplansgruppen arbejder vi i højrisikosager, hvor vi forebygger anbringelser eller arbejder hen imod en hjemgivelse. Målgruppen for vores arbejde er børn og unge og forældre, som har vold, misbrug, psykisk sygdom og overgreb tæt inde på livet, og hvor bekymringen er så stor, at det er nødvendigt for familien at ændre mønster, så barnet kan blive boende hjemme.

Vi har tæt samarbejde med familien, tager ofte på hjemmebesøg og har samtaler med børnene og de unge.

Da vi arbejder med de børn, der er mest truet på deres udvikling og trivsel indgår vi et tæt samarbejde med vores ledelse og modtager ekstern supervision.

Vi forventer, at du er uddannet socialrådgiver eller socialformidler og har erfaring fra børn og unge området.

Vi søger en kollega, der

 • kan skrive undersøgelser, handleplaner og opfølgninger
 • besidder gode samarbejdsevner
 • har erfaring med netværksafdækning, netværksinddragelse og mødeledelse
 • har erfaring med at arbejde i og med familier med mange svære problemstillinger, f.eks. misbrug, fysiske og psykiske overgreb og omsorgssvigt.
 • kan bevare overblikket i komplekse situationer
 • er vedholdende, systematisk og inddragende
 • har en anerkendende og løsningsfokuseret tilgang til arbejdet med børn, unge og deres familier
 • har kendskab til sikkerhedsplansarbejdet

Vi kan tilbyde dig

 • en spændende arbejdsplads i fuld udvikling og med meningsfulde opgaver
 • gode muligheder for faglig udvikling og medindflydelse i opgaveløsningen
 • en arbejdsplads med høj faglighed og fokus på mål, metodeudvikling, etik og retssikkerhed
 • en høj grad af indflydelse og ansvar med stor mulighed for at bringe din faglighed i spil
 • engagerede, kreative og dygtige kollegaer i en ambitiøs gruppe, som prioriterer det gode samarbejde i en travl hverdag
 • en nærværende og tydelig ledelsesgruppe, der er opmærksom på den enkeltes trivsel og på at sætte retning, rammer og ambitioner for arbejdet
 • flextid
 • kantine, et lattermildt miljø og sociale arrangementer

Løn- og ansættelsesvilkårStillingen er på 20 timer ugentligt. Tiltrædelse 1. august 2019 eller snarest derefter.
Ansættelse i henhold til gældende overenskomst og efter reglerne om Ny Løn. Ved ansættelse indhenter vi udvidet straffeattest og børneattest.
Arbejdsstedet ligger i Svendborggade, 2100 København. Men du kan forvente at skulle bruge tid på møder mm. flere steder i byen.

Yderligere oplysningerHvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Karen Frost på tlf. 29114509.

Søg via nedenstående link senest torsdag den 20. juni 2019
Ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Lignende jobs

Lignende jobs