Nydam Børnehus søger en pædagog på 37 timer ugentligt til et barselsvikariat

Arbejdssted
Sønderborg, Denmark
Oprettet
12. juni 2019
Udløber
18. juni 2019
Ref
276918
Kategori
Undervisning
Type
Fuldtid
Engageret, nærværende og aktiv pædagog

Nydam Børnehus søger en pædagog på 37 timer ugentligt til et barselsvikariat fra d. 26.08 2019

Nydam Børnehus er en afdeling i Dagtilbuddet Dybbøl/Sundeved under Børn og Uddannelse Sønderborg kommune. Børnehuset er beliggende i Vester Sottrup
i et livligt og dejligt miljø ved siden af
Nydam Skole/SFO og sportsplads.
Vi har gode fysiske rammer, der er mange kvadratmeter at boltre sig på, både ude og inde.

Vi er pt. 70 børn i alderen 2,9 - 6 år og 11 ansatte.

Vi forventer:

- at du er engageret og kan sætte begejstring i en børnegruppe

- være nærværende med det enkelte barn

- være en god rollemodel både for børn og voksne

- kan indgå i et anerkendende og positivt samarbejde med forældre, kollegaer, ledelse og
øvrige samarbejdspartnere

- at du er en robust og troværdig medarbejder der evner, at kunne sige både til og fra i
forskellige sammenhænge

- at du har kendskab til TOPI, sprogvurdering, TRAS, Nembarn eller som minimum er
indstillet på at lære det.

Vores Mission er " Robuste børn mestrer eget liv"

Det betyder at vi søger en medarbejder der bl.a. kan koble sig op på følgende udsagn:

  • Jeg møder barnet, hvor det er, og med det udgangspunkt, at det enkelte barn er unikt
  • Jeg er bevidst om min professionelle rolle ud fra et anerkendende og positivt menneskesyn. Jeg viser dette gennem min måde at være rollemodel for barnet på - er tydelig, imødekommende, nærværende og lyttende.
  • Jeg er klar til at benytte flere tilgange til det enkelte barn, for at finde den bedst mulige samværs- og kommunikationsform.
  • Jeg går ind i barnets verden og deltager, samtidigt med, at jeg skaber et rum af nærvær og oprigtig deltagelse.


Vi kan tilbyde:

  • En personalegruppe hvor gensidig respekt og plads til forskellighed vægtes højt og med plads til humor
  • Et miljø der inspireres af kommunens værdier; dialog, anerkendelse, samarbejde og engagement (DASE), som vigtige elementer i et konstruktivt og udviklende personalesamarbejde.
  • Et inspirerende fagligt miljø der i fællesskab arbejder om, at løfte Dagtilbuddets vision om, at være en attraktiv dannelses-, udviklings- og læringsinstution.


Se hjemmeside for information om Dagtilbuddet og Nydam Børnehus:

http://nydambh.sonderborgkommune.dk/FrontEnd.aspx?id=167197

http://sonderborgkommune.dk/borger/dagtilbudsomraade-dybboelsundeved

Ansøgningsfrist er mandag d. 17/6 2019

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Daglig Pædagogisk leder Kirsten Holm Petersen 27904562

Ansættelsesvilkår:

Ansættelse efter gældende overenskomst.

Ved tilbud om ansættelse indhentes børne- og straffeattester.

Lignende jobs

Lignende jobs