2 pædagogmedhjælpere til specialklasserække

Arbejdssted
Sønderborg, Denmark
Oprettet
12. juni 2019
Udløber
18. juni 2019
Ref
276900
Kategori
Undervisning
Type
Deltid
Hørup Centralskole søger 2 rummelige pædagogmedhjælpere til vores

Indskolings- specialklasse på 32 t/uge, evt. mulighed for fuld tid periodevis (timer i special-SFO).

Stillingen er i indskolingen hvor der pt. er 16 børn i alderen ca. 6 - ca. 10 år svarende til 0. kl. - 3. kl.

Ansættelse
7.
august 2019 - 30. juni 2020.

Lidt om jobbet

At være elev i en specialklasse betyder at man som udgangspunkt skal lære det samme som hvis barnet gik i almen klasse. Men i respekt for det enkelte barn tages der meget udgangspunkt barnets funktionsniveau og hvordan det lærer. Så der skal i endnu højere grad tages højde for det enkelte barn og dets udfordringer. Vi vægter det enkelte barns trivsel højt. Vi arbejder meget med social træning men sigter efter et højt fagligt niveau. Enkelte elever kan blive udsluset i almen klassen i større eller mindre grad.

Din opgave består i at være en del af den daglige planlægning i meget tæt team samarbejde med lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere. Ikke to dage er ens; det er det spændende ved jobbet, men kan også være frustrerende. Man skal hurtigt kunne omstille sig og ændre sin planlægning.

Der skal forestås opsyn i frikvartererne, omsorg for det enkelte barn samt konflikthåndtering. Der er et meget tæt forældresamarbejde samt samarbejde med fx psykologer og socialrådgivere.

Det formelle

Det er årsplanlægningen for skolen, der er omdrejningspunktet for arbejdstidens tilrettelæggelse. På skoledage vil arbejdstiden normalt ligge fra kl. 7.50 - 14.00. SFO-tid kl. 14.00 - 16.00.

På nogle elevfri dage skal du påregne møder etc.

Hvad forventer vi af dig?

Vi forventer en person, der er lyttende, tydelig, rummelig og samarbejdsvillig. Du er som person rolig, lyttende og afventende. Vi ønsker pædagogmedhjælpere der kan lide at være udendørs og som mener at naturen kan være en ressource. Er du samtidig praktisk anlagt så er det dig vi mangler i vores team. Du skal se dig selv arbejde med børn, hvor der skal tages særlige hensyn, men samtidig kunne skabe relationer på tværs af børn fra almen skolen og specialklassen.

Vi ønsker pædagogmedhjælpere, der gerne har erfaring med børn med fx ADHD eller socio-emotionelle udfordringer. Du kan leve med de daglige frustrationer arbejdet med denne børnegruppe giver, men samtidig høste de succeser, der også er mange af.

Hørup Centralskole ligger i et attraktivt område nær Høruphav på det smukke Sydals, og skolen har en aktiv og positiv forældrekreds.

Skolen har ca. 560 elever incl. en specialklasserække med 57 elever med bla. ADHD eller socio-emotionelle vanskeligheder. Alle 57 børn er visiteret til specialklassen og kommer fra hele Als og Sønderborg by.

Yderligere information fås ved henvendelse til skoleleder Lotte Christensen, på telefon 8872 6541 eller 2790 0257 eller
specialklassekoordinator Michael Tygesen
på telefon 2445 4158
. Ansøgning via link senest 24.6.19.

Løn- og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst mellem
FOA og KL, og der indhentes børne- og straffeattest.

Er dette noget for dig, så vil vi gerne have din ansøgning senest 24.
juni 2019. Ansøgningen sendes via knappen "send ansøgning" på Sønderborg Kommunes hjemmeside www.sonderborgkommune.dk.

Lignende jobs

Lignende jobs