Nyuddannede psykologer til Forsvarets Rekruttering

Virksomhed
Arbejdssted
Hovedstaden, Denmark
Oprettet
12. juni 2019
Udløber
19. juni 2019
Ref
276893
Kategori
Undervisning
Nyuddannede psykologer til Forsvarets Rekruttering

Vil du være med til at udvælge fremtidens soldater?

Forsvarets Rekruttering, Selektionssektionen i Jonstruplejren søger psykologer til to 3-årige
uddannelsesstillinger, hvor du bliver specialiseret i at foretage personvurderinger til højrisikoerhverv

Om os

Forsvarets Rekruttering er en del af Kundedivisionen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse. Vi har til opgave at rekruttere til Forsvarets uddannelser og værnepligt.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse skal sikre at Forsvaret kan rekruttere og fastholde
medarbejdere, og at medarbejderne i deres job i Forsvaret får en sammenhængende personlig, lønmæssig og jobmæssig udvikling. Forsvarets Rekruttering består af ca. 90 personer og der er både civile og militære medarbejdere (officerer, befalingsmænd og konstabler) som kommer fra Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet og Beredskabsstyrelsen.

Det psykologfaglige team i Selektionssektionen ved Forsvarets Rekruttering består i øjeblikket af fire seniorpsykologer og fire psykologer i uddannelsesstillinger, som snart har været her et år. Herudover er der tilknyttet 15 timelønsansatte psykologer samt fire prøveledere, der forestår de faktiske afprøvninger.

Seniorpsykologerne har ansvaret for kvalitetssikring af udvælgelserne, opfølgning, faglig opdatering og mødevirksomhed. I teamet lægger vi vægt på samarbejdsvilje og åbenhed, faglighed og initiativ for at skabe et godt og udviklende arbejdsklima.

Selektionssektionen består derudover af en militær chef, militære sagsbehandlere og sundhedsfagligt personale og vi er i øjeblikket 23 medarbejdere.

Om stillingen

Du indgår i et 3-årigt uddannelsesforløb, som er en kombination af praktisk arbejde, praktisk og teoretisk undervisning samt tjenestestedsbesøg, som f.eks. giver dig indblik i Forsvaret som organisation, viden om psykometri og udvælgelsespsykologiske principper.

I det praktiske arbejde gennemfører du primært interviews, observationer og udredninger af ansøgere til Forsvarets uddannelser. Derudover er der administrativt arbejde omkring planlægningen og gennemførslen af interviews. En mindre del af arbejdet består derudover af statistisk bearbejdning af data, opfølgningsundersøgelser og jobanalyser. Derfor vil erfaring med Excel og SPSS være en fordel.

Du bliver gradvist introduceret til de omkring 40 forskellige udvælgelseskategorier, så der sker en gradvis øgning af kompleksiteten i arbejdet. Udvælgelseskategorierne omfatter eksempelvis uddannelserne til faglært og professionel soldat, specialstyrkerne og lederuddannelserne.
Du kan læse mere om uddannelserne på http://karriere.forsvaret.dk

Det er målet, at du kan kvalificere dig til at blive autoriseret psykolog ved uddannelsesforløbets afslutning. Du modtager derfor også intern og ekstern supervision, både individuelt og i gruppe.

Arbejdets indhold består af udredning og intervention for individ og organisation.

Arbejdstiden er gennemsnitligt 37 timer om ugen, og der kan forekomme dage med forskudt arbejdstid, hvor vi først slutter omkring kl. 18.30 - især i forårsmånederne. Du skal forvente at arbejde i weekenderne ca. fem gange om året, typisk i april/maj og september/oktober/december. Herudover vil der forekomme rejseaktivitet - primært til Jylland.

Om dig

Du er nyuddannet psykolog (cand.psych.).

Du har interesse for udvælgelsesområdet og gerne viden om og erfaring med udvælgelsesmetoder og udvælgelsesredskaber.

Du interesserer dig generelt for bedømmelse og prædiktion og for arbejdet med udvælgelsespsykologiens kvalitative, praktiske områder (interview, evaluering og jobanalyse) samt testpsykologiens psykometriske og statistiske områder.

Du har lyst til at arbejde sammen med andre psykologer og faggrupper. Du både kan og vil bedømme andre menneskers personlighed, kompetencer og udviklingsmuligheder, og endelig kan du træde i karakter med dine vurderinger og holdninger.

Ansættelsesvilkår

Du ansættes og aflønnes efter den gældende overenskomst mellem Finansministeriet og AC og derudover er der mulighed for at forhandle et tillæg i forhold til dine kvalifikationer til stillingen.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Stillingerne ønskes besat fra den 1. august 2019 og er tidsbegrænsede til 3 år.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende psykolog Jimmi Andreasen på 7281 9289. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesforhold, kan du ringe til HR-konsulent Rikke Vishart på 7281 9648.

Ansøgningsfristen er den 18. juni 2019. Vi forventer at afholde samtaler den 24. og 25. juni 2019. Ansøgere, der indkaldes til samtale, skal være indstillet at gennemgå en person-lighedstest og to kognitive prøver.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via nedenstående link og vedhæfte relevante dokumenter som PDF-filer via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) er overordnet ansvarlig for personaleområdet og HR-driften i Forsvarsministeriets koncern. Koncernen omfatter Forsvarskommandoen, Beredskabsstyrelsen, Forsvarets Efterretningstjeneste, Hjemmeværnet samt en række styrelser såsom Materiel- og Indkøbsstyrelsen, Ejendomsstyrelsen og Personalestyrelsen.

Vi støtter med rekruttering, dels til koncernens mange uddannelser, dels til de ca. 20.000 faste stillinger og de 3.500 stillinger i reserven. Vi rådgiver om HR og arbejdsmiljø, indkalder til Forsvarets Dag, forhandler overenskomster og yder støtte til veteraner og pårørende. Vi har desuden det faglige ansvar for udvikling og udmøntning af koncernens HR-strategiske tiltag.

FPS er som arbejdsplads kendetegnet ved høj faglighed, fokus på videndeling, gode menneskelige relationer og et velfungerende arbejdsmiljø.
Hovedsædet er placeret i Ballerup med decentrale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet. Veterancentret, der er en del af FPS, er placeret i Ringsted.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Lignende jobs

Lignende jobs