Afdelingsleder til Fjordskolens autismeområde

Arbejdssted
Aabenraa, Denmark
Oprettet
4. juni 2019
Udløber
11. august 2019
Ref
273253
Afdelingsleder til Fjordskolens autismeområde

Brænder du for børn med særlige behov?

Er du dialogskabende, og kan du understøtte et godt samarbejde, så vi fastholder autismeområdets høje faglige niveau sammen med vores dygtige medarbejdere på vores nye skole i Kruså?

Vi søger en afdelingsleder til Fjordskolens afdeling A pr. 1. oktober 2019, som har særlig interesse i det specialpædagogiske arbejde for børn med særlige behov, og som har lyst til at være en del af at skabe en fælles kultur, når vi flytter sammen på en nyrenoveret skole i august 2019. Den nye afdelingsleder bliver omdrejningspunkt for vores arbejde med at skabe en skole, hvor alle børn lærer, trives og udvikler sig.

På afdeling A undervises elever med diagnoser inden for autisme-spektrumsforstyrrelser (ASF) og elever, som har behov for den forudsigelige og visuelle pædagogik. Elevgruppen er, målt på funktionsniveau, fra svagt fungerende til meget velfungerende - hvor flere tager afgangsprøver i udvalgte fag. Pædagogikken og de pædagogiske metoder tager afsæt i aktuel viden og forskning på autismeområdet. Den nye afdelingsleder skal bygge videre på det høje faglige niveau i afdelingen.

Fjordskolen er en af Aabenraa Kommunes 20 folkeskoler og er kommunens skole for børn i folkeskolealderen med behov for vidtgående specialundervisning. Vi underviser børn med autismespektrumsforstyrrelser, multiple funktionsnedsættelser, generelle indlæringsvanskeligheder, fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder kombineret med opmærksomhedsforstyrrelser og socio-emotionelle vanskeligheder.

Med ca. 235 elever og 165 dygtige ansatte fra en bred række af professioner er Fjordskolens vision at være Danmarks bedste og mest progressive specialskole - et specialpædagogisk kraftcenter i konstant udvikling båret af medarbejdernes høje faglighed og engagement. Her vil vi løbende skabe de bedste, mest udviklende og tidssvarende læringsmiljøer for børn og unge med særlige behov. Fjordskolen bidrager også til at udbrede metoder til andre special- og almenmiljøer og skabe anerkendelse omkring disse.

Vi forventer, at du har følgende kvalifikationer:
 • Læreruddannet.
 • Erfaring med personaleledelse.
 • Kendskab til specialområdet.
 • Gerne erfaring med udskoling og eksamen.
 • Diplom i ledelse (hvis du ikke har det, skal du være indstillet på at tage det).

Til dine personlige kompetencer har vi følgende forventninger:
 • Du er dialogskabende, evner at se en situation fra flere perspektiver og at gå konstruktivt ind i uenigheder.
 • Du evner at holde overblikket, når du delegerer til dine medarbejdere og giver plads til, at de kan finde de gode løsninger.
 • Du er god til at se, hvordan beslutninger får konsekvens for andre mennesker, og du tager højde for deres behov og følelser.
 • Du er vedholdende, stabil og forstår betydningen af tålmodighed i ledelse.
 • Du kan facilitere en involverende proces ved at bryde den op i delementer, afprøve forskellige metoder og sikre fremdrift i et godt samarbejde.
 • Du har en god økonomisk forståelse og kan i dagligdagen foretage de nødvendige ressourcemæssige prioriteringer inden for de givne ressource- og lovgivningsmæssige rammer.

"Pejlemærker for god skoleledelse i Aabenraa Kommune" tager udgangspunkt i, at god skoleledelse har afgørende betydning for skolens trivsel:
 • Skoleledelsen løser opgaverne på et højt professionelt niveau
 • Skoleledelsen varetager de administrative opgaver effektivt, professionelt og med gennemsigtighed og åbenhed
 • Skoleledelsen påtager sig det pædagogiske lederskab
 • Skoleledelsen synliggør skolen i forhold til samarbejdspartnere og lokalsamfund
 • Skoleledelsen inddrages i udviklingen af hele skoleområdet og kan agere i en politisk styret organisation

Dine første opgaver:
 • Sikre afdeling A og afdelingens SFO en god opstart i Kruså.
 • Udarbejde og implementere proces for uddannelsesparathedsvurderinger for alle 8. kl. elever på afdeling A.
 • Etablere arbejdsgange for vurdering af prøve- og eksamensparathed i det samlede skoleforløb.

Læs mere om Fjordskolen og de faste løbende ledelsesopgaver i Job- ogkompetenceprofilen ogStillingsbeskrivelsen.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og principperne om Lokal Løn. Vi før opmærksom på, at der forud for ansættelsen vil blive indhentet børne- og straffeattest, og at ansættelse vil være betinget af, at disse er tilfredsstillende.

Ansøgning

Send din ansøgning, CV og relevante bilag via linket senest den 11. august 2019. Første samtalerunde afvikles den 19. august 2019. Anden samtalerunde gennemføres den 27. august 2019. Forventet tiltrædelse pr. 1. oktober 2019.

Vil du vide mere

Interesserede ansøgere er velkomne til at kontakte skoleleder for Fjordskolen, Jens Boddum på tlf. 20 52 85 21 med spørgsmål om stillingen og forventningerne til den kommende afdelingsleder.

Lignende jobs

Lignende jobs