Afdelingslæge, Ortopædkirurgisk Afd., Holstebro

Afdelingslæge
Ortopædkirurgisk afdeling
Hospitalsenheden Vest, Holstebro

Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Holstebro søger speciallæge i ortopædkirurgi.

Afdelingens speciallæger er inddelt i lægefaglige teams:

  • Hofte/knæ alloplastik
  • Håndkirurgi (Regionsfunktion)
  • Idrætstraumatologi
  • Skulder/albue
  • Fod og sår
  • Traumatologi
Vi søger en afdelingslæge med funktion i traumatologi eller hofte/knæ alloplastik afhængig af kvalifikationer og interesse. Afdelingslægen indgår i traumevagten på Regionshospitalet Herning med tilstedeværelsesvagt, alternativt i bagvagtfunktionen på Regionshospitalet Holstebro.

Afdelingen har eget forskningsafsnit med en betydelig klinisk forskningsaktivitet og aktuelt 7 igangværende phd-forløb. Afdelingen deltager desuden i undervisning af medicinstuderende fra Aarhus Universitet, og har 2 lektorer plus 1 professor.
Stillingen er ledig til besættelse 1. september 2019 eller efter aftale.

Hospitalsenheden Vest
Der er fælles hospitalsledelse for Hospitalsenheden Vest, som for nærværende omfatter hospitaler på matriklerne i Herning, Holstebro, Ringkøbing, Lemvig og Tarm.

Afdelingerne i ortopædkirurgisk afdeling varetager tilsammen den ortopædiske funktion for ca. 300.000 indbyggere.
Ortopædkirurgisk afdeling, Hospitalsenheden Vest omfatter aktiviteter på Regionshospitalet Holstebro, Herning og Ringkøbing. Afdelingen i Holstebro har udefunktion til Regionshospitalerne Herning og Ringkøbing.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst for afdelingslæger indgået mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger.
Stillingerne er omfattet af bestemmelserne om lokal løndannelse.

Stillings- og funktionsbeskrivelse

Flere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Torben Bæk Hansen tlf. 7843 7838 eller torben.baek.hansen@vest.rm.dk.

Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest.

Du kan søge jobbet online ved at klikke på "Søg job". Vedhæft din ansøgning og dit CV.

Ansøgningsfrist: Søndag den 2. juni 2019.

Læs mere om et job med drive, dygtige kolleger og muligheder på vest.rm.dk/job

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale

I Region Midtjylland får du et job og en karriere med lidt mere mening. For det handler om mennesker, uanset om du arbejder inden for psykiatrien, det sociale område eller regional udvikling – eller er med til at skabe de rette administrative rammer.

Ansøgningsfrist:

23-05-2019
 

Kategori

Sundhed og pleje, Læge
 

Jopbtype

Fuldtid
 

Arbejdssted

Midtjylland, Denmark