Sygeplejerske til vikariat i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling

Sengeafsnit 1 for skolebørn, Team 1 BUA søger 1 sygeplejerske til et vikariat fra d. 15/8 2019 - 30/6 2020.
Vikariatet er på 30 timer pr. uge.

Sengeafsnit 1 er et alment børnepsykiatrisk afsnit, hvor vi modtager børn i alderen 7- 14 år.
Afsnittet består af et døgnafsnit med 8 børn fordelt i 2 grupper.
Afsnittet modtager børn til udredning, undersøgelse og behandling for forskellige børnepsykiatriske tilstande.
Afsnittet har akutforpligtigelse.
Afsnittet arbejder miljøterapeutisk og anvender mange forskellige tilgange og metoder i behandlingen.
De fleste arbejdsopgaver ligger i samvær og aktiviteter med børnene både ude og inde.
Afsnittet er kendetegnet ved perioder med meget rolige børn, skiftende med perioder med meget urolige og udadreagerende børn.
Afsnittet fungerer som weekendafsnit for indlagte børn i hele regionen.

Der arbejdes i blandede aften- og dagvagter. Man skal regne med 1-2 aftenvagter pr. uge. Derudover har man weekendvagter aktuelt hver 6. weekend.
Vores weekendtilbud og tilbud på helligdage er under revision, hvorfor der vil komme ændringer formentlig i løbet af det næste halve år.
Der afløses i nattevagt ved ferie og sygdom.

Vi arbejder tværfagligt (sygeplejersker, pædagoger, læger, psykologer, lærere osv.) i tæt samarbejde med barnets familie og netværk.

Vi prioriterer sygeplejersker med arbejdsmæssig erfaring med børn enten fra børne- og ungdomspsykiatri, pædiatri eller andre relevante specialer.

Vi forventer:

  • at du har lyst og personligt overskud til og gerne erfaring i at arbejde med skolebørn med særlige vanskeligheder.
  • at du har lyst til at planlægge og deltage aktivt i almindelige aktiviteter for skolebørn.
  • at du kan håndtere balancen mellem nærhed og distance i det professionelle arbejde
  • at du kan arbejde med både rolige og urolige børn og er indstillet på at indgå i konflikthåndtering i samarbejde med dine kollegaer.
  • at du kan håndtere situationer, hvor du bliver udsat for verbale og fysiske provokationer. Det er derfor vigtigt, at du i udgangspunktet kan definere dig selv som robust fysisk og psykisk, vedholdende og i stand til at tåle afvisninger
  • at du kan indgå i og tage ansvar for den fastlagte daglige struktur og samtidig udvise fleksibilitet og omstillingsparathed når det på kræves i en travl hverdag.
  • at du tager ansvar for egen arbejdssituation, trivsel og udvikling.
  • at du er ærlig, åben og har en anerkendende tilgang og bidrager til et godt arbejdsmiljø.
  • at du kan formulere dig skriftligt og mundtligt.

Løn - og ansættelsesforhold i henhold til overenskomsten.
Da stillingen opslås som en basissygeplejerskestilling, vil der ikke blive givet tillæg for sundhedsplejerskeuddannelsen.

For yderligere oplysninger kan du ringe til Afd. sygeplejerske Anne Nemec 30 35 10 97 eller Souschef Annette Lorenzen 40 33 94 36

Ansøgningsfrist: 10/6 2019
Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler i løbet af uge 25.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale

I Region Midtjylland får du et job og en karriere med lidt mere mening. For det handler om mennesker, uanset om du arbejder inden for psykiatrien, det sociale område eller regional udvikling – eller er med til at skabe de rette administrative rammer.

Ansøgningsfrist:

23-05-2019
 

Kategori

Sundhed og pleje, Sygeplejerske og jordemoder
 

Jopbtype

Deltid
 

Arbejdssted

Midtjylland, Denmark