Genopslag: sygeplejersker, der ønsker at klinisk arbejde med udviklingsarbejde søges til Afdeling fo

37 timers ansættelse
Fastansættelse den 1. juli 2019 - gerne tidligere

I forbindelse med at hospitalspsykiatrien bliver opnormeret mangler sengeafsnit S8 sygeplejersker. Afsnittet har en diagnosebaseret visitation, hvilket gør, at vores primære fokus er behandling til patienter med psykotiske lidelser.
Vi planlægger at ansætte sygeplejersker, der har et ønske om at arbejde med en kombination af det kliniske arbejde i vores hverdag samt udviklingsarbejdet.
Alle faggrupper arbejder med de mange facetter i forbindelse med kontinuerlig at reducere antallet af tvangsforanstaltninger, og de seneste opgørelser over brugen af tvangsforanstaltninger viser da også, at vores mange indsatsområder reducerer brugen af tvang. Vi ønsker at fastholde vores fokus på dette arbejde, hvorfor vi vælger at opslå denne stilling det kombinere udviklingsarbejdet med det kliniske arbejde i hverdagen.
Vi stræber også efter at ville ansætte en sygeplejerske, der ønsker at integrere det kliniske arbejde med indsatsen omkring misbrug. Patienter med dobbeltdiagnoser fordrer en fokuseret indsats, hvor inddragelse af de eksterne samarbejdspartnere, i samarbejde med sengeafsnittets to forløbskoordinatorer skal udgøre et centralt omdrejningspunkt. Dette kræver, at der kommer merviden til sengeafsnittet, hvilket vi håber der kan tilføres via en kombineret stilling.

Vi kan vi tilbyde en arbejdsplads med;

 • god introduktion til afsnittenes arbejde og kultur, hvor monofaglig mentorordning udgør en væsentlig del
 • erfarne, velkvalificerede og engagerede kollegaer, hvor der vil skulle refereres til sengeafsnittets ledelse, der består af en overlæge og en afdelingssygeplejerske
 • fokus på tværfaglige samarbejde og optimerede patientforløb
 • kontinuerlig udvikling af den psykiatriske sygepleje, hvor inddragelse af patienter og pårørende er omdrejningspunktet
 • hvor forbedringsmodellen indarbejdes via de ugentlige tavlemøder
 • optimering af målrettede tiltag i forbindelse med reducering af tvangsforanstaltninger
 • muligheder for faglige og personlige udfordringer
 • kontinuerligt at videreudvikle og sikre arbejdsmiljøet
 • interesse og engagement i at udvikle afsnittet.
 • faglig sparring og regelmæssig formaliseret supervision

Vi søger nye kollegaer, der;
 • har lyst til at arbejde i en stilling, hvor udviklingsarbejdet vil blive prioriteret med minimum 8 timer ugentlig.
 • gerne har erfaring, indenfor hospitalsregi, med arbejdet i forbindelse med den akutte
 • sygepleje til psykiatriske patienter eller har lyst til at blive en del af et team, hvor erfaring i at introducere vores spændende speciale er stor.
 • er indstillet på at arbejde hver anden weekend
 • harlyst til at arbejde i blandede vagter
 • har en proaktiv tilgang og kan arbejde målrettet med afsæt i egen faglighed
 • har tålmodighed og engagement i en travl hverdag
 • kan rumme modstand og være inspirator og "brobygger" mellem teori og praksis
 • vil arbejde målrette med den enkelte patients handlingsplaner og mestringsstrategier
 • udviser samarbejdsvilje og fleksibilitet, der tager udgangspunkt i patienternes behov.
 • indgår konstruktivt og engageret i opgaveløsninger

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst

Yderligere henvendelse kan ske til
Overlæge Jonas Gildebro på email: jonas.gildebro@rm.dk

Ansøgningsfrist søndag den 26. maj 2019
Ansættelsessamtale forventes at blive tirsdag den 28. maj eller onsdag den 29. april 2019

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale

I Region Midtjylland får du et job og en karriere med lidt mere mening. For det handler om mennesker, uanset om du arbejder inden for psykiatrien, det sociale område eller regional udvikling – eller er med til at skabe de rette administrative rammer.

Ansøgningsfrist:

23-05-2019
 

Kategori

Sundhed og pleje, Sygeplejerske og jordemoder
 

Jopbtype

Fuldtid
 

Arbejdssted

Midtjylland, Denmark