Hjertesygeplejerske, Hjerte sengeafsnit Regionshospitalet Herning

Hjerte Sengeafsnit i Herning søger sygeplejersker - måske er du den vi mangler?
Vi søger sygeplejersker til fast stilling samt vikariater. Fra 1. juli samt 1. august 2019.

Lidt om Hjerte Sengeafsnit (HJSA)
HJSA er en del af Hjertesygdomme i Hospitalsenheden Vest. Som i øvrigt består af Hjertelaboratoriet, Hjerteklinikken i Herning, Holstebro og Ringkøbing og Hjerteforskning.

I sengeafsnittet er der 70 sygeplejersker ansat, flere med tilknytning til fx hjerte- laboratoriet, klinikken. Det at der er samarbejde på tværs giver en god dynamik, et bredt erfaringsgrundlag som er med til at højne kvaliteten og skabe gennemsigtighed for patientforløbene.
HJSA er normeret til 36 patienter, hvoraf en større del modtages direkte i afsnittet. Patienterne har en gennemsnitlig indlæggelsestid på 3 døgn - som strækker sig fra en indlæggelse på få timer til flere uger.

I sommeren 2020 skal vi flytte til det nye Hospital i Gødstrup, hvor patienterne bl.a. får enestuer med eget bad/toilet, mulighed for overnattende pårørende og mad efter nye principper - et spændende opgør med nuværende praksis. Flytningen til Gødstrup begynder at præge den måde vi tænker sygeplejen på... en spændende proces der kræver nytænkning, omstillingsparathed og at vi samarbejder for at give patienterne de allerbedste forløb.

Vi arbejder aktuelt med patientnær og tidstrodokumentation med fokus på pejlemærkerne omkring patient- og pårørende inddragelse;

  • Altid med mig, altid for mig.
  • Ingenting om mig, uden mig.
  • Hvad er vigtigt for mig.
  • Jeg vil gerne inddrages - spørg mig hvordan. Hjælp mig med opmærksomhed på rettigheder.
  • Fortæl løbende hvad der sker - og hvem jeg ellers kan kontakte, hvordan og hvornår.

Vi arbejder på optimering af sammenhængende patientforløb gennem patientforløbsbeskrivelser, og er godt i gang med bl.a. implementeringen af MinMedicinMed(MMM), ProblemOrienteretPlejeplaner(POP) og Kom Godt Hjem.

Samtidigt arbejder vi systematisk med kompetenceudvikling på alle kompetenceniveauer, og har som noget nyt indført et omfattende simulationstræningsprogram for at sikre sygeplejefaglig kvalificering af individuelle kompetencer(SKIK).

Vi søger sygeplejersker, som:
· Vægter fagligheden høj
· Har klinisk praktisk erfaring eller interesse indenfor den kardiologiske sygepleje
· Har lyst og engagement til at udvikle den kardiologiske sygepleje
· Er handlekraftig, har gode samarbejdsevner, og er indstillet på at efterleve de personalepolitiske retningslinjer
· Er ansvarlig, stabil, fleksibel, imødekommende, omstillingsparat, positiv og engageret
· Medvirker til sammenhængende og sikre patientforløb, hvor inddragelse er i fokus
· Har gode pædagogiske kompetencer og hurtigt kan skabe god patientkontakt
· Brænder for sygeplejen omkring den multikomplekse patient
· Har gode relationelle og kommunikative kompetencer
· Har gode tekniske, instrumentelle og IT-egenskaber

Vi kan tilbyde dig:
· Et afsnit i rivende udvikling
· En spændende hverdag, hvor foranderligheden er stor
· Et afsnit hvor opgaverne er mangeartede, og indeholder de komplekse og specialiserede forløb af kortere og længere varighed
· Mange spændende muligheder for at skabe sammenhængende og gode patientforløb
· Struktureret oplæring inden for det kardiologiske speciale, med et kompetenceudviklingsprogram, der giver plads til individuelle forskelle
· Kompetenceudvikling gennem simulationstræning for at sikre den sygeplejefaglig kvalificering af individuelle kompetencer
· Undervisning, interne kurser, hjælp til dannelse af læsegrupper, og få en "buddy"
· Et arbejdsmiljø, hvor trivsel og kvalitet vægtes højt
· Fantastiske kollegaer, med en god portion humor
· En kultur som er præget af ordentlighed, gensidighed, tillid og omsorg

Se stillings- og funktionsbeskrivelse her.

Hvis du har spørgsmål til stillingerne, er du meget velkommen til at kontakte
afdelingssygeplejerske Lone Øgendahl Munkholm 51252306/78436105 eller mail lomunk@rm.dk

Du kan søge jobbet online ved at klikke på "Søg job". Vedhæft din ansøgning, gerne et billede af dig, dit CV, samt andre relevante bilag.

Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende børneattest.

Din ansøgning skal være os i hænde senest den 29.maj 2019.
Samtaler afholdes i uge 23.

Læs mere om et job med drive, dygtige kolleger og muligheder på vest.rm.dk/job

I Region Midtjylland får du et job og en karriere med lidt mere mening. For det handler om mennesker, uanset om du arbejder inden for psykiatrien, det sociale område eller regional udvikling – eller er med til at skabe de rette administrative rammer.

Ansøgningsfrist:

23-05-2019
 

Kategori

Sundhed og pleje, Sygeplejerske og jordemoder
 

Jopbtype

Fuldtid
 

Arbejdssted

Midtjylland, Denmark