Ernæringsenheden Hospitalsenheden Vest, søger Ernæringsassistentelever til Køkken- og Kantineområdet

I Hospitalsenheden Vest er der to produktionskøkkener. Et på matriklen i Herning og et i Holstebro. Sammen er vi et hospitalskøkken, som arbejder innovativt med mad til syge, og som vil lave Danmarks bedste hospitalsmad til totalt ca. 450 indlagte patienter. Derudover laver vi dagligt mad til ca. 650 spisende i vores personalekantiner.

Vi arbejder med mad til syge, og vi forsøger hele tiden at blive dygtigere til at lave lige netop den mad, syge har behov for og lyst til at spise. Vi vægter kulinarisk og ernæringsmæssig kvalitet højt. Vi arbejder så vidt muligt med friske, bæredygtige og økologiske råvarer.

Inden for de næste par år samles produktionen på Regionshospitalet Gødstrup.

Køkkenet og personalekantinen ved henholdsvis Regionshospitalet Herning og Regionshospitalet Holstebro har ledige elevstillinger pr. 1. september 2019 eller når grundforløbet starter.

Adgangskrav og uddannelsesforløb:

  • Du skal være villig til at tage et grundforløb, være i gang med at tage et, eller have afsluttet et grundforløb, der giver adgang til ernæringsassistentuddannelsen.
  • EUD eller EUX
  • Uddannelsen har en varighed på op til 3 år - vekslende mellem praktik og 3 skoleperioder på Uddannelses Center Holstebro.
  • Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Kost- og Ernæringsforbundet.
  • Mulighed for voksenelev, hvis eleven er fyldt 25 år og har 1 års dokumenteret relevant beskæftigelse indenfor de seneste 4 år.
  • IT-kendskab på brugerniveau.

Yderligere oplysninger gives gerne ved henvendelse til:
Koordinator for mad og måltider, Conny Storgaard tlf.: 7843 3855

Stillings- og funktionsbeskrivelse til stillingen findes her:
https://rm.emply.net/GetFile.aspx?id=cfa16d74-e99c-4095-943b-6f8e2c326940

Ønskes praktik i Herning eller Holstebro, må det gerne bemærkes i ansøgningen.

Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende børneattest.

Ansøgningen skal være os i hænde senest mandag den 3. juni 2019.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 25.

Læs mere om et job med drive, dygtige kolleger og muligheder på vest.rm.dk/job

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale

I Region Midtjylland får du et job og en karriere med lidt mere mening. For det handler om mennesker, uanset om du arbejder inden for psykiatrien, det sociale område eller regional udvikling – eller er med til at skabe de rette administrative rammer.

Ansøgningsfrist:

23-05-2019
 

Kategori

Undervisning, Uddannelse
 

Jopbtype

Fuldtid
 

Arbejdssted

Midtjylland, Denmark