Spændende sygeplejerske stilling i Regionpsykiatrien Vest, Akut Ambulant team (AAT)

Har du lyst til et udfordrende job på en attraktiv arbejdsplads hvor du har stor mulighed for at præge kulturen og de gode samarbejdsrelationer. Vi er i en proces frem mod regionshospital Gødstrup. Vi er en harmonisk og velfungerende afdeling, hvor vi udreder og behandler patienter i Regionspsykiatrien Vest med svær psykisk sygdom.

Akut Ambulant Team (AAT) søger sygeplejerske til stilling med arbejdstid på 32-37 timer. Stillingen er til besættelse 1. august 2019 til 30. juni 2020 - eller efter aftale.

AAT er målrettet patienter fra 18 år og derover, som har behov for akut psykiatrisk indsats, hvor alternativet ville være indlæggelse i psykiatrisk sengeafsnit. Behandlingen foregår fortrinsvis i patientens eget hjem eller på ambulante sengepladser, som er tilknyttet teamet.
Der er tale om et tværsektorielt tilbud målrettet borgere fra Holstebro, Lemvig og Struer kommune.
AAT er forankret i Regionspsykiatrien Vest med fysisk ramme i Center for Sundhed i Holstebro. Patienter kan henvises fra egen læge/vagtlæge, eller det kan være indlagte patienter, der overgår til AAT.
Der foregår et tæt samarbejde med kommunale medarbejdere, relevante sagsbehandlere og praktiserende læge ud fra samarbejdsaftaler med de tværsektorielle samarbejdspartnere.

Der må påregnes arbejde ca. hver 4. weekend med blandede vagter inde/udekørende/aften-nat.
Der indgår desuden rådighedsvagter

Vi søger sygeplejerske med følgende kompetencer:

  • Indgående viden om psykiatrisk sygepleje og behandlingsformer (specielt akutpsykiatri)
  • Minimum 3-4 års psykiatrisk erfaring
  • Kendskab til ambulant sengeafsnit vil være en fordel
  • Kendskab til ambulant ude kørende funktion
  • Kan skabe sig overblik, prioritere og arbejde selvstændigt
  • Gode samarbejds evner, robusthed og udviklingsorienteret
  • Erfaring fra arbejde med vejledning/undervisning
Der vil være grundig introduktion og oplæring. Der tilbydes løbende supervision, vejledning og sparring.

Brug af egen bil i jobbet en nødvendighed.

Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos afdelingssygeplejerske Lene Søndberg, telefon 2330 1442.

Du kan søge jobbet ved at klikke på "Send ansøgning". Vedhæft din ansøgning og CV samt uddannelsesbevis, referencer m.m. (de vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format).

Alternativt kan ansøgningen stiles og sendes til: Regionspsykiatrien Vest, Gl. Landevej 61, 7400 Herning Att.: HR- og økonomimedarbejder Eva Hedegård.

Ansøgningen skal være os i hænde senest mandag den 3. juni 2019.

Ansættelsessamtaler forventes afviklet i uge 23-24

Du kan læse mere om os på www.rv.rm.dk.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale

I Region Midtjylland får du et job og en karriere med lidt mere mening. For det handler om mennesker, uanset om du arbejder inden for psykiatrien, det sociale område eller regional udvikling – eller er med til at skabe de rette administrative rammer.

Ansøgningsfrist:

23-05-2019
 

Kategori

Sundhed og pleje, Sygeplejerske og jordemoder
 

Jopbtype

Fastansættelse, Fuldtid
 

Arbejdssted

Midtjylland, Denmark