Vikar

Den Selvejende Institution Fynbohus
Nørregade 3, Vammen
8830 Tjele

Vikarer søges

Fynbohus er et døgndækket bo og aktivitetstilbud for 22 udviklingshæmmede voksne borgere, samt en aflastningsafdeling for et skiftende antal hjemmeboende borgere, der kommer på weekend og ferieophold.
Fynbohus er specialiseret i at modtage borgere, der ud over deres udviklingshandicap, også har en psykiatrisk diagnose.

Vi søger en vikar 30 timer pr. uge, til en tidsbegrænset stilling fra den 1. juni - 30. november 2019, samt vikarer til afløsning under ferie, sygdom og afspadsering.
Vikarstillingerne indeholder skiftende arbejdstider, primært i dag og aftentimerne.
Der vil også forekomme mødetider i weekenderne.


Der vil blive givet en grundig introduktion til arbejdsopgaverne omkring borgerne vedr. pædagogisk indfaldsvinkel, dagligdagens struktur og planlægning, medicinhåndtering, hjælp til personlig hygiejne m.v.

Vi lægger vægt på :

 • At skabe et hjemligt og trygt miljø for den enkelte beboer med mulighed for udvikling, aktiviteter og oplevelser.
 • At skabe et arbejdsmiljø, hvor der er plads til at nye ideer og initiativer kan omsættes til handling.
 • At alle medarbejdere, tværfagligt hjælper og støtter op omkring hinanden og de opgaver der skal udføres.

  Vi søger en medarbejder som :
 • Har lyst til at arbejde på et bo- og aktivitetstilbud for voksne udviklingshæmmede og som har respekt for deres ønsker og behov.
 • Kendskab til arbejdet med fysisk/psykisk handicappede borgere, vil være en fordel.
 • Er i stand til at strukturere og organisere sine opgaver selvstændigt.
 • Er loyal og ansvarlig i forhold til de opgaver der skal løses
 • Er fleksibel og kan acceptere, at hverdagen ikke altid former sig som planlagt.
 • Har humoristisk sans og engagement.
 • Kan trives på en arbejdsplads, hvor værdier afløser regler.

  Vi kan tilbyde :
 • Arbejdsdage med en flok dejlige borgere, som har hver deres store personlighed.
 • En travl hverdag, med mange forskelligartede opgaver, men også masser af humor og sjove oplevelser.
 • Frihed til personlige initiativer, og stor indflydelse på struktur og indhold.
 • Ansættelse på en spændende arbejdsplads i stadig udvikling.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til leder Anne Vind - tlf. 21 77 87 35.

Ansøgningsfrist : Fredag den 24. maj kl. 12.00

Ansættelsessamtaler : Onsdag den 29. maj

Tiltrædelse : 1. juni for 30 timers vikar i tidsbegrænset ansættelse - øvrige vikarer ansættes snarest muligt.

Du kan finde flere oplysninger om Fynbohus på vores hjemmeside : www.fynbohus.viborg.dk

Vidste du, at Viborg Kommune har ... 96.895 indbyggere (1. januar 2018) - 9. flest i Danmark. Et areal på 1.409 km2 - Danmarks næststørste. Cirka 50.000 arbejdspladser - private og offentlige. 

Arbejdssted:

Viborg, Denmark
 

Ansøgningsfrist:

23-05-2019
 

Kategori

Sundhed og pleje, Psykologi og psykiatri
 

Jopbtype

Fastansættelse, Fuldtid