Medarbejder til Ledelsessekretariatet i Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Virksomhed
Arbejdssted
Hovedstaden, Denmark
Oprettet
15. maj 2019
Udløber
17. maj 2019
Ref
265604
Kategori
Undervisning
Medarbejder til Ledelsessekretariatet i Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Har du øje for, hvor du kan gøre en forskel? Trives du med en dynamisk arbejdsdag? Og kan du levere produkter af høj kvalitet? Så er du måske vores nye kollega i Ledelsessekretariatet.

Om os

Stillingen er placeret i Personalestyrelsens ledelsessekretariat, der er ansvarlig for at betjene direktøren og den øvrige direktion. Arbejdet er omskifteligt, når det gælder opgaver, arbejdstid og tempo, hvorfor du skal være indstillet på en fleksibel tilgang til dit nye job.

Vi tilbyder et job i et motiverende arbejdsmiljø med travlhed og humor. Vi har en god holdånd i Ledelsessekretariatet, og du vil få nogle dygtige og fagligt erfarne kollegaer at sparre med i din dagligdag. Vi lægger vægt på at skabe gode betingelser for faglig og personlig udvikling og skaber et godt fundament for din videre udvikling.

Om stillingen

Som medarbejder vil din hovedopgave være at bidrage til, at ledelsens hverdag fungerer. Du skal også sikre at sager koordineres og besvares i organisationen, at de bliver godkendt på rette niveau og bidrage til, at de afleveres i rette kvalitet.

Dette vil ske i tæt samarbejde med dine kollegaer i sekretariatet og cheferne i de enkelte fagafdelinger. Derudover vil du få dine egne faste, selvstændige sagsbehandleropgaver.

Dine arbejdsopgaver vil blandt andet omfatte:

- Selvstændig sagsbehandling af styrelsens opgaver, det kan fx være mål- og resultatstyring

- Koordination af tværgående opgaver i styrelsen

- Udarbejdelse og kvalitetssikring af blandt andet mødematerialer fx sagsfremstillinger, præsentationer og notater

- Støtte til øvrige sagsbehandlingssager i Ledelsessekretariatet.

Om dig

Du er enten akademiker eller officer og har erfaring fra krævende stillinger, der matcher de ovenstående opgaver. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring fra arbejde i tilsvarende stillinger i staten, ligesom det også vil være en fordel, hvis du har kendskab til Forsvarsministeriets koncern.

Vi lægger vægt på, at du:

- er analytisk stærk og arbejder stringent og struktureret

- er i stand til at skabe og bevare overblik udviser initiativ og kan arbejde på forkant, når det er påkrævet

- er velformuleret, både mundtligt og skriftligt

- har gode samarbejdsevner, samt en veludviklet dømmekraft og situationsfornemmelse

- har forståelse for håndtering af fortrolige sager og kan udvise diskretion i al almindelighed

Ansættelsesvilkår

Som civil ansættes og aflønnes du efter gældende relevant overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets Koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Er du militær, besættes stillingen efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Dette brede opslag omfatter kaptajner/kaptajnløjtnanter og majorer/orlogskaptajner i løngruppe 4 og 5. Stillingens indhold og niveau justeres efter den valgte kandidat.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte officerer i Forsvaret.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING

Vil du høre mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte vicedirektør Peter Wass på telefon 7281 9002 eller souschef i ledelsessekretariatet major Jonas Vøg Andersen på telefon 3266 5046.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR-konsulent, Julie Hasforth, på telefon 3266 5702.

Vi vil bede dig søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Ansøgningsfristen er d. 2. juni 2019.

Forsvarsministeriets Koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) er overordnet ansvarlig for personaleområdet og HR-driften i Forsvarsministeriets koncern. Koncernen omfatter Forsvarskommandoen, Beredskabsstyrelsen, Forsvarets Efterretningstjeneste, Hjemmeværnet samt en række styrelser såsom Materiel- og Indkøbsstyrelsen, Ejendomsstyrelsen og Personalestyrelsen.
Vi støtter med rekruttering, dels til koncernens mange uddannelser, dels til de ca. 20.000 faste stillinger og de 3.500 stillinger i reserven. Vi rådgiver om HR og arbejdsmiljø, indkalder til Forsvarets Dag, forhandler overenskomster og yder støtte til veteraner og pårørende. Vi har desuden det faglige ansvar for udvikling og udmøntning af koncernens HR-strategiske tiltag.
FPS er som arbejdsplads kendetegnet ved høj faglighed, fokus på videndeling, gode menneskelige relationer og et velfungerende arbejdsmiljø.
Hovedsædet er placeret i Ballerup med decentrale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet. Veterancentret, der er en del af FPS, er placeret i Ringsted.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Lignende jobs

Lignende jobs