To uddannede pædagoger til hjemmeafdelingen i Vesterbro Børnegård

Arbejdssted
København, Denmark
Oprettet
15. maj 2019
Udløber
23. maj 2019
Ref
265533
Vi søger to uddannede pædagoger til vores hjemmeafdeling. Begge stillinger er ledige pr. 1. juli 2019.

Den ene stilling er på 32 timer i vores børnehaveafdeling og den anden er på 36 timer i vores vuggestueafdeling.

Hvem er vi

Vesterbro Børnegård er en integreret institution med 112 børn i alderen 0-5. Vi har to vuggestuegrupper med 12 børn, to børnehavegrupper med 22 børn og en fast udflytterbørnehave, der kører af sted hver dag med 44 børn.

Vi vægter

 • at børnene oplever tryghed, nærhed og omsorg
 • et godt læringsmiljø, hvor børnene trives og har mulighed for at være nysgerrige, blive udfordret, stimuleret og får mulighed for fordybelse
 • at pædagogikken og aktiviteterne tilpasses det enkelte barn og at børnene oplever, at de er en del af fællesskabet.

Vi søger en uddannet pædagog, der

 • kan arbejde målrettet med læreplanstemaer og pejlemærker
 • ser sig selv som en aktiv deltager i den pædagogiske hverdag, hvor der hele tiden arbejdes med hvilken effekt, det har for barnet
 • har overblik og kan arbejde struktureret
 • er god til at planlægge, udføre og afslutte de pædagogiske aktiviteter
 • er imødekommende og stabil
 • er fagligt kompetent og handlekraftig med gode samarbejds- og kommunikationsevner
 • har et anerkendende og positivt livssyn i tilgangen til børn og voksne
 • har erfaring med at arbejde med pædagogisk faglig evaluering og dokumentation
 • vil indgå i og være medskaber til et godt arbejdsfællesskab og forældrepartnerskab
 • skal bruge vores intra "KBH barn" aktivt.

Vi kan tilbyde dig

 • medindflydelse på og videreudvikling af det pædagogiske arbejde
 • kollegial opbakning til pædagogiske initiativer
 • samarbejde på tværs af stuer og aldersgrupper
 • arbejde i mindre teams
 • et godt arbejdsfællesskab i institutionens personalegruppe
 • en positiv og aktiv forældregruppe.

Den kommende tid skal vi arbejde med den ny styrkede læreplan og videreudvikle vores evalueringskultur.

Vi har desuden fokus på, hvordan vi kan øge samarbejdet mellem vuggestue/børnehave/udflytterdel via teamorganisering.

Hvis du har spørgsmål kontakt gerne pædagogisk leder Pia Rørstrøm på 2026 6110.

Søg stillingen via nedenstående link senest tirsdag den 28. maj 2019

Samtalerne vil blive afholdt hurtigt efter ansøgningsfristen.

Lignende jobs

Lignende jobs