Udviklingskoordinator til Børne- og Ungdomsforvaltningen

Arbejdssted
København, Denmark
Oprettet
15. maj 2019
Udløber
23. maj 2019
Ref
265522
Brænder du for at skabe inkluderende læringsmiljøer for alle børn, og vil du være med til at sikre børn og unges udvikling, trivsel og læring? Så læs med her!

Udviklingskoordinator søges til Børne- og Ungdomsforvaltningen, Område Brønshøj/Vanløse fra 1. august 2019 i en fast stilling.

I Børne- og Ungdomsforvaltningen Område Brønshøj/Vanløse arbejder vi med at understøtte implementeringen af de politisk vedtagne mål for områdets skoler. Det gør vi i samarbejdet om den fælles kerneopgave, nemlig at sikre alle børn og unges udvikling, trivsel og læring.

Som udviklingskoordinator har du først og fremmest fokus på arbejdet med at udvikle inkluderende børnefællesskaber i praksis. Vores ambition er, at trivsel, udvikling og læring skal gå hånd i hånd for alle børn, og som udviklingskoordinator spiller du en central rolle i dette arbejde.

I det daglige refererer du til en områdeledelse bestående af tre chefer og fire teamledere. Du er forankret i Team D sammen med konsulenter, koordinatorer og logopæder, hvor der er rig mulighed for tværfagligt samarbejde og sparring. Derudover indgår du i et tværprofessionelt arbejdsfællesskab bestående af en række fagpersoner, som i fællesskab sikrer den daglige support til skoler og institutioner. Fagpersonerne består bl.a. af psykologer, sundhedsplejersker, logopæder, støttepædagoger, konsulenter og vejledere.

Som udviklingskoordinator er dine opgaver alsidige og består bl.a. i:
 • understøttelse af områdets skoleledelser og teamsamarbejder i deres arbejde med fællesskabende didaktikker og børnefællesskaber - du skal facilitere og styrke mulighederne for at udvikle og kvalitetssikre de inklusionspraksisser, der arbejdes med på skoler til gavn for både børn/unge, medarbejdere og ledere.
 • inspiration og sparring i det forebyggende arbejde - du skal observere og iagttage børnefællesskaber og undervisning, og du formår at skabe konstruktive og udviklende refleksionsrum sammen med de professionelle. Du formår at tilbyde aktuel viden og konkrete ideer til det forebyggende arbejde med klassetrivsel.
 • styrkelse af skolernes ressourcecentre - du skal være med til at udvikle, at der arbejdes systematisk (tydelige rammer og krav) med forebyggende og foregribende indsatser i alle skolers ressourcecentre. Så vi dermed sikrer, at alle skoler har fokus på løbende at tilegne sig de kompetencer, der skal til for at understøtte arbejdet i skolens ressourcecenter.
 • udbredelse, fokusering og styrkelse af kompetencecentre - du skal være med til at skabe et fælles billede af, hvad der er god kvalitet og god kapacitetsopbygning i kompetencecentrenes arbejde, så pædagog- og lærerteams oplever, at de i højere grad kan inkludere børn, der har brug for en indsats, og elever med støttebehov.
 • facilitering og planlægning af processer - du skal planlægge skoleledermøder, temamøder og bidrage til forberedelse og opfølgning på kvalitetssamtaler. Det indebærer også varetagelse af bydækkende tiltag som Læring Der Ses, Meebook eller Aula.

Vi ser gerne, at du:
 • er læreruddannet med relevant efter- eller videreuddannelse.
 • er en ildsjæl, der brænder for arbejdet med at skabe inkluderende børnefællesskaber og inkluderende didaktik og pædagogik.
 • har en bred erfaring med inklusionsvejledning og viden om at implementere tiltag og strukturer, som inkluderer alle børn. Du ved, hvad der kendetegner en inkluderende skolekultur, og du har erfaring med at arbejde udviklende med klasseledelse, relations- og kommunikationskompetence og formår at iagttage og vejlede andre professionelle.
 • har en professionel viden, der er forankret i et grundlæggende kendskab til folkeskolen og et indgående, erfaringsbaseret kendskab til de mange professionelle dilemmaer, der udspiller sig i arbejdet med børn og unge.
 • er pædagogisk og didaktisk velfunderet, og at du har en dyb forståelse for arbejde med fællesskaber, herunder fællesskabets mange mekanismer og dynamikker.
 • kan befinde dig i et arbejdsfællesskab, hvor du forventes at kunne samarbejde bredt og fleksibelt med relevante fagprofessionelle om at løfte forskellige opgaver relateret til den fælles kerneopgave - både i forvaltningen og ude på skoler og institutioner. Vi løfter opgaven så tæt på børnene som muligt, og derfor finder din opgaveløsning primært sted ude på skoler og institutioner, hvor du etablerer og indgår i relevante, professionelle relationer for at kunne løfte kerneopgaven bedst muligt.
 • er selvstændig, systematisk og metodisk i opgaveløsningen, og at du formår at facilitere frugtbare møderum samt lede udviklingsprocesser og skabe overblik på hhv. mål og effekt.
 • kommunikerer godt på skrift og i tale. Du er dygtig til at skabe netværk og danne gode samarbejdsrelationer.
 • har en specialiseret, teoretisk viden inden for feltet, og at du er videbegærlig og opdateret inden for det pædagogiske - og didaktiske felt.
 • formår både at indgå i respektfulde, tillidsfulde relationer, men at du også har modet til at udfordre synspunkter og skabe refleksionsrum sammen med skoleledelserne om pædagogisk praksis med systematisk inddragelse af aktuel viden, forskning og data.

Vi tilbyder:
 • et spændende job med et stort udviklingspotentiale, hvor du bliver en del af et stærkt og tværfagligt arbejdsfelt med engagerede og aktive kollegaer på en arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø.
 • en arbejdsplads, hvor vi både er samskabende om meningsfulde løsninger, men også løser opgaverne selvstændigt og ansvarsfuldt. Vi vægter den tværfaglige sparring højt. Vores arbejdsfelt er komplekst og præget af kontinuerlig udvikling og forandringer, og derfor gør vi os umage for gode løsninger, der er til gavn for vores børn og unges trivsel, læring og udvikling.


Løn og ansættelse

Efter gældende overenskomst, herunder principperne for Ny Løn.

Børne- og Ungdomsforvaltningen anvender børne- og straffeattest, som led i rekrutteringen.

Yderligere oplysninger

Vil du vide mere, kan du kontakte teamleder Maria Mittag på 2943 2732 eller udviklingskoordinator Thine Overgaard Thygesen på 4022 4087.

Søg stillingen via nedenstående link senest fredag den 7. juni 2019

Vi forventer at afholde 1. samtale onsdag den 12. juni og 2. samtale fredag den 14. juni.

Lignende jobs

Lignende jobs