Jord- og grundvandsmedarbejder til Teknik og Miljø - barselsvikariat

Arbejdssted
Haderslev, Denmark
Oprettet
15. maj 2019
Udløber
23. maj 2019
Ref
265516
Type
Vikariat
Miljøafdelingen i Haderslev Kommune søger medarbejder til et barselsvikariat. Opgaverne ligger inden for jord- og grundvandsområdet, hvor det primære formål er at sikre kommunens jord- og grundvandsinteresser. Vi søger en kollega der kan varetage administrationen af jordforureningslovens og miljøbeskyttelseslovens bestemmelser. Opgaverne er meget varierede og omfatter udover myndighedsbehandling også kontakt med borgere og virksomheder i Haderslev Kommune. Der vil være mulighed for oplæring, hjælp og sparring med kolleger i afdelingen.

Arbejdsområderne omfatter blandt andet sagsbehandling indenfor jordforureningsområdet, herunder tilsyn ved akutte forureninger og vurdering af forureningstrusler med hydrogeologisk vurdering af forureningen. Arbejdsområder omfatter desuden sagsbehandling af jordvarmeanlæg, jordflytning, nedsivning af overfladevand, VVM og meget andet.

Din profil
Vi lægger vægt på, at du:
  • har en videregående miljøfaglig uddannelse som eksempelvis ingeniør, geolog, miljøtekniker eller lignende
  • har en grundlæggende viden om jord- og grundvandsområdet
  • kan sætte dig ind i kompleks lovgivning
  • kan arbejde selvstændigt, systematisk og målrettet
  • er servicemindet med flair for god betjening af kommunens borgere og virksomheder
  • kan bevare overblikket, også når du har mange bolde i luften
  • er udadvendt og kan samarbejde såvel internt som eksternt.
Om os
Du bliver en del af Miljøafdelingen i Teknik og Miljø, hvor vi er 24 medarbejdere. Vi løser opgaver indenfor industri, landbrug, affald, jordforurening, grundvand, vandløb og spildevand. Det er vigtigt for os, at vi hele tiden gør vores bedste for at spille hinanden gode til gavn for vores borgere og virksomheder.

I Teknik og Miljø arbejder vi målrettet for at sikre gode muligheder for, at vores borgere kan leve et godt liv og for at vores virksomheder kan drive en god forretning - under respekt for fællesskabet. Et væsentligt element heri er implementering af vores strategi "Den samarbejdende organisation". Du kan læse mere om Haderslev Kommunes strategi "Den samarbejdende organisation" ved at klikke her.

Løn- og ansættelsesforhold
Ansættelsen er et barselsvikariat på 37 timer pr. uge med flextid. Ansættelsesperioden er indtil videre ca. 1 år med start fra den 1. september 2019.

Løn- og ansættelsesforhold sker efter gældende overenskomst og principperne i ny løn.

Få flere oplysninger hos fagkoordinator Peter Erfurt, telefon 74 34 21 54, e-mail: perf@haderslev.dk eller hos jord- og grundvandsmedarbejder Anne Mette Schmidt, telefon 74 34 21 97, e-mail: amsc@haderslev.dk

Ansøgningsfrist
Send din ansøgning, CV og bilag via linket, senest onsdag den 22. maj 2019 kl. 12.00

Ansættelsessamtaler forventes gennemført tirsdag den 4. juni 2019.

Haderslev Kommune er en værdibaseret organisation.

Vores fælles værdier - ligeværdighed, enhed, tillid og trivsel - er afsæt for både ledelse og samarbejde, og der er fleksibilitet og frihed til forskel, når vi løser vores kerneopgave.

Fra januar 2020 indfører Haderslev Kommune røgfri arbejdstid. Medarbejdernes sundhed er i fokus og med røgfri arbejdstid vil vi beskytte medarbejdere mod tobaksrøg i arbejdsmiljøet, støtte medarbejdere, der gerne vil være røgfri, og sikre at nye medarbejdere og unge ikke begynder at ryge på arbejdspladsen.