Chef for Senior og Rehabilitering i Haderslev Kommune

Arbejdssted
Haderslev, Denmark
Oprettet
15. maj 2019
Udløber
23. maj 2019
Ref
265509
Kunne du tænke dig en central rolle i den videre udvikling af vores organisation?

Og kan du bidrage med nytænkning i udviklingen af det nære sundhedsvæsen herunder udvikle nye velfærdsløsninger med målet at bidrage til det gode liv for alle borgere, så har Voksen- og Sundhedsservice jobbet til dig!

Da vores nuværende Senior- og Rehabiliteringschef har valgt at tiltræde en anden stilling i organisationen, søger vi en ambitiøs leder med et stærkt udviklingsgen, der vil stå i spidsen for 1.200 medarbejdere og med sikker hånd, kan håndtere et budget på 436 mio. kr.

Indflydelse i en ambitiøs organisation
Du trækker på dine gode samarbejds- og formidlingsevner, når du i hverdagen arbejder tæt sammen med den øvrige ledelse. Med din solide ledererfaring ved du, at du trives godt med opgaver og projekter, der er i direktionens søgelys og af og til haster. Det giver dig energi at navigere i en ambitiøs organisation, som også giver dig gode udviklingsmuligheder.

Værdiskabelse for borgeren
Senior og Rehabilitering er én ud af tre afdelinger i Voksen- og Sundhedsservice, som varetager udvikling og drift af ældre- og sygeplejen i Haderslev Kommune og består af 3 afdelinger: Sygepleje og Rehabilitering, Plejecentre samt Hjemmeplejen.

Målrettet og meningsgivende
Som Senior- og Rehabiliteringschef har du det overordnede ledelsesmæssige ansvar for Senior og Rehabilitering og refererer til direktør Rolf Dalsgaard Johansen. Du sikrer, at der arbejdes ud fra synlige strategier, mål og prioriteringer ud fra et ønske om at skabe meningsfulde og helhedsorienterede løsninger. Du står i spidsen for nytænkning og efterfølgende implementering af nye løsninger på velfærdsområdet.

Du varetager ledelsen af de tre afdelingsledere. Du besidder evnen til at delegere og give rum til dygtige ledere, men vil samtidig være nysgerrig og engageret i udviklingen af Senior og Rehabiliteringsområdet.

Derudover skal du som Senior- og Rehabiliteringschef:
  • Være en garant for god betjening - og vejledning - af den politiske organisation
  • Være rådgiver og sparringspartner for direktøren
  • Være en aktiv deltager i CLF - Det centrale lederforum
  • Med udgangspunkt i den lokale MED-aftale og en åben ledelsesstil sikre samspillet
med MED-systemet med fokus på dialog, medindflydelse, medbestemmelse og medansvar i relevant vægtning mellem samarbejds- og arbejdsmiljøopgaverne
  • Være ansvarlig for sammenhæng mellem de tværgående opgaver og projekter, og for en faglig og opgaveorienteret drift af eget chefområde
  • Sikre en åben og fri tilgang mellem ledere og medarbejdere på tværs af enheder og niveauer, til dialogbaseret og medproducerende opgaveløsning og sammenhæng med personalepolitik og værdier i Haderslev Kommune.
Sæt dit eget aftryk i en udviklingsorienteret afdeling
Vi er en værdibaseret organisation. Det betyder, at vi har så få regler som muligt. Vi søger tværfaglige løsninger i en virkelighed, der hele tiden forandrer sig. Vores værdier er pejlemærker for en kultur, vi tror på sikrer trivsel og resultater.

Løn og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår er i overensstemmelse med "Aftale om aflønning af Chefer", indgået mellem Kommunernes Landsforening og DJØF m.fl. Stillingen besættes på cheflønsaftalen og efter konkret forhandling på et niveau, der forventes at ligge på ca. 690.000 kroner (eksklusiv pension).

Tiltrædelsestidspunkt
August 2019, eller tidligere hvis du har mulighed for det.

Vil du vide mere?
Har vi vakt din nysgerrighed, og har du yderligere spørgsmål, så kontakt endelig direktør for Voksen- og Sundhedsservice i Haderslev Kommune, Rolf Dalsgaard Johansen, telefon 40 15 95 72, mail: rolf@haderslev.dk

OBS. Du kan hente yderligere information i job- og kompetenceprofilen her.

Ansøgningsfrist
Send din ansøgning, CV og bilag via linket senest den 27. maj 2019, kl. 08.00.

1. runde ansættelsessamtaler afholdes 6. juni 2019 og 2. runde den 13. juni 2019. De ansøgere der bliver udvalgt til 1. samtale, får besked sidst på dagen den 28. juni 2019.

Haderslev Kommune er en værdibaseret organisation.

Vores fælles værdier - ligeværdighed, enhed, tillid og trivsel - er afsæt for både ledelse og samarbejde, og der er fleksibilitet og frihed til forskel, når vi løser vores kerneopgave.

Fra januar 2020 indfører Haderslev Kommune røgfri arbejdstid. Medarbejdernes sundhed er i fokus og med røgfri arbejdstid vil vi beskytte medarbejdere mod tobaksrøg i arbejdsmiljøet, støtte medarbejdere, der gerne vil være røgfri, og sikre at nye medarbejdere og unge ikke begynder at ryge på arbejdspladsen.

Lignende jobs

Lignende jobs