Pædagogisk konsulent til Pædagogik og Læring

Arbejdssted
Haderslev, Denmark
Oprettet
15. maj 2019
Udløber
23. maj 2019
Ref
265504
I Haderslev Kommune har vi høje ambitioner på børnenes vegne.

I Haderslev Kommune har vi organiseret vores børn i henholdsvis børne-, junior- og ungeunivers.

I Haderslev Kommune har vi formuleret nogle stærke visioner for læring i alle tre universer.
Vil du være med?

Vi har valgt at gå nye veje og organiserer os på en anden måde end man traditionelt gør.
Vi har tre Børn- og Ungechefer med ansvar for tre distrikter. Som en central funktion i Pædagogik og Læring understøtter vi arbejdet i alle tre distrikter.

Vi har brug for en dygtig fagkonsulent, der med stor faglig viden og erfaring med folkeskoleområdet vil arbejde med på Haderslevs brede univers tænkning, der sætter fokus på hele forløbet fra 0-18 år. Det er derfor også godt at have kendskab til dagtilbudsområdet og kan bidrage til at skabe relevante og kvalificerede sammenhænge i universerne.

Hos os vil du opleve:
 • Stor tillid og flad struktur - som konsulent har du en aktiv rolle i problemløsning og beslutningstagning
 • Plads til kreative idéer og løsninger
 • Gode kolleger og fleksibel arbejdstid
 • Samarbejdende skoler og dagtilbud
 • Stor tværfaglighed på alle niveauer
 • Tæt samarbejde med chefgruppen i Børn og Kultur.
Du kommer blandt andet til at arbejde med:
 • Tovholderfunktion med henblik på at koordinere og følge op på at omsætte politiske og ledelsesmæssige beslutninger til konkrete strukturerede indsatser eller processer
 • Projektleder, primært på faglige projekter inden for serviceområdet
 • Repræsentant for serviceområdet i tværfaglige mødefora i organisationen
 • Dagsordener, sagsfremstilling og redegørelser Til dagtilbuds- og skoleledergruppen, chefgruppen og det politiske udvalg
 • Kvalitetsudvikling af dagtilbuds- og skoleområdet til fremtidens krav
 • Andre pædagogiske opgaver på dagtilbud- og skoleområdet.
Vi forventer, at du:
 • er selvstyrende, struktureret, energisk og ambitiøs
 • har lærerbaggrund suppleret med en kandidat i pædagogik
 • har ledererfaring og er robust
 • tænker i muligheder og løsninger, og er fremsynet
 • er faglig velfunderet og kan bruge din viden til at tænke ud af rammerne
 • er grundig og velforberedt, også i perioder med travlhed
 • er en god kollega og sparringspartner, som bidrager til en god arbejdsdag.
Vi er i en konstant udviklingsproces og forandringer er en del af vores virkelighed. Opgaver skifter fra dag til dag, så vi lægger vægt på, at alle hjælper hinanden i hverdagen og at vi i fællesskab får tingene til at lykkes.
Interesseret? Kontakt os for at høre nærmere.

Få flere oplysninger hos leder Bent-Ole Østerby, telefon 29 17 02 45.

Tiltrædelse: 1. august 2019.

Send din ansøgning og CV samt bilag via linket, senest tirsdag den 11. juni 2019, kl. 08.00.

Samtaler den 17. juni 2019 fra kl. 8.30 og en evt. anden samtale 26. juni 2019 fra kl. 12.30.

Haderslev Kommune har iværksat en lang række virksomme tiltag på børne- og familieområdet, kaldet Haderslevreformen. Du kan læse om reformen på
http://www.haderslev.dk/borger/familie,-børn-og-unge/haderslevreformen
Som en del af reformen er indsatser opdelt i tre distrikter, hvor dagtilbud, skoler og et tværfagligt team indgår i samspil med hinanden og lokalområdet om at give børnene og deres familier den mest effektive støtte. Derudover er en række medarbejdere og funktioner fortsat placeret centralt i kommunen, så der etableres et smidigt og konstruktivt samarbejde.

Visionen for "Læring i universer" kan du læse her:
http://www.haderslev.dk/files/15416/Laeringiuniverser.pdf

Haderslev Kommune er en værdibaseret organisation.

Vores fælles værdier - ligeværdighed, enhed, tillid og trivsel - er afsæt for både ledelse og samarbejde, og der er fleksibilitet og frihed til forskel, når vi løser vores kerneopgave.

Fra januar 2020 indfører Haderslev Kommune røgfri arbejdstid. Medarbejdernes sundhed er i fokus og med røgfri arbejdstid vil vi beskytte medarbejdere mod tobaksrøg i arbejdsmiljøet, støtte medarbejdere, der gerne vil være røgfri, og sikre at nye medarbejdere og unge ikke begynder at ryge på arbejdspladsen.