Pædagogiske assistenter / pædagogmedhjælpere til Enghaveskolen

Virksomhed
Arbejdssted
Odense, Denmark
Oprettet
15. maj 2019
Udløber
23. maj 2019
Ref
265397
Kategori
Undervisning, Lærer
Type
Deltid
Enghaveskolen og Enghaveskolens Børnehave søger 4 pædagogiske assistenter/pædagogmedhjælpere. Der er tale om 3 faste stillinger og 1 barselsvikariat. Alle stillinger er på 32 timer ugentligt med tiltrædelse den 1. august 2019.

Om os
Enghaveskolen og Enghaveskolens Børnehave er en specialinstitution for børn og elever i alderen 3 - 18 år med gennemgribende udviklingsforstyrrelser; primært med diagnoser inden for det autistiske spektrum.

Vi er et heldagsstilbud, hvilket betyder, at lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere arbejder sammen om børn og elever i et "læringsrum". Der er meget stor spredning i funktionsniveauet, hvilket betyder, at der stilles store krav til den enkelte medarbejders indfølings- og omstillingsevne.

Skolen er opdelt i børneunivers (børnehave, børnehaveklasse og indskoling), mellemtrin og udskoling. Der arbejdes tværfagligt og teambaseret, hvor lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere udgør undervisningspersonalet i den enkelte klasse/i det enkelte børnehaveteam. Der er ligeledes tilknyttet fysioterapeuter, ergoterapeuter og psykologer fra SPPR.

Skolen kan tilbyde:
 • En udviklingsorienteret personalegruppe, der med respekt for hinandens fagområder og kompetencer, arbejder tværfagligt
 • Intern kompetenceudvikling
 • Uddannelse i low arousal (forebyggende og løsningsorienteret)
 • Et udviklende skolemiljø præget af dygtige kolleger i et tæt tværfagligt samarbejde
 • Et job med spændende pædagogiske og menneskelige udviklingsmuligheder

Dine arbejdsopgaver vil primært være:
 • Støtte til elevernes/børnenes personlige pleje; spisetræning, toilettræning og bleskift, af/påklædning, omklædning, personlig hygiejne
 • Hente/bringe elever/børn ved taxa/busser
 • Hente/bringe elever i forbindelse med kommunikationstræning
 • Hente/bringe elever/børn til fysioterapi/ergoterapi o.a.
 • Opsyn med en eller flere elever/børn
 • Støtte en eller flere elever/børn i dagens aktiviteter
 • Deltagelse i ekskursioner
 • Forefaldne opgaver fx kopiering, laminering, videooptagelser, hente/bringe materialer
 • Læse elevplaner og elevjournaler
 • Ajourføring via PersonaleIntra
 • Læse relevant faglitteratur
 • Rydde op, rydde af borde, tørre af i køkken, klasser og faglokaler
 • Klargøring og aftørring i forbindelse med fx spisning

Øvrige forventninger
 • Aktiv deltagelse til svømmeundervisning/svømmeaktiviteter og andre idrætsaktiviteter
 • Er en loyal holdspiller
 • Udviser fleksibilitet og situationsfornemmelse
 • Udviser modenhed, overblik og robusthed
 • Kan handle i pludseligt opståede og uventede situationer
 • Kan håndtere at arbejde med børn og unge, der kan være både verbalt og fysisk udadreagerende

Løn- og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den
forhandlingsberettigede organisation.

Vil du vide mere?
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Lars Hejmann på
63 75 35 00

Det praktiske
Ansøgningsfristen er den 27. maj 2019. Samtaler afholdes torsdag den 6. juni 2019

Lignende jobs

Lignende jobs