Visionær og kulturudviklende biblioteksleder

Virksomhed
Center By, Land og Kultur
Arbejdssted
Faaborg-Midtfyn, Fyn
Oprettet
7. maj 2019
Udløber
29. maj 2019
Kontakt
Morten Dahl Nielsen

Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne er sammen med en række andre toneangivende kulturinstitutioner, folkeoplysende foreninger, uddannelsesinstitutioner og lokale ildsjæle i fuld gang med at videreudvikle og styrke kulturlivet i Faaborg-Midtfyn. De kulturelle aktiviteter og fællesskaber skal bidrage til at skabe det bedste sted at bo, og vi har gang i mange spændende tiltag og visionære udviklingsprojekter. Derfor søger vi en biblioteksleder, der kan bidrage til at skabe den strategiske udvikling, der gør biblioteket til en betydningsfuld dannelses- og vidensinstitution i det lokale og fynske kulturlandskab.
 
Faaborg-Midtfyn er en kommune i rivende udvikling. En ambitiøs udviklingsstrategi er vedtaget, og der er igangsat en stribe innovative udviklingsprojekter. De skal bidrage til at skabe et fantastisk sted at gå i skole, gå på arbejde og nyde fritiden. Vi arbejder bl.a. på at videreudvikle uddannelsesinstitutionerne og det lokale kulturliv, og på tværs af skoler og kulturinstitutioner har Faaborg-Midtfyn med Den kulturelle rygsæk skabt et nationalt fyrtårn, hvad angår kulturelle læringsforløb og kunstneriske oplevelser til alle skoleelever.
 
Den kommende tid har vi bl.a. fokus på at styrke udbuddet af kulturelle aktiviteter for børn og unge og på at styrke samarbejdet mellem de forskellige kulturinstitutioner. Det vil naturligvis ske i tæt dialog mellem biblioteket og de andre lokale kulturinstitutioner og folkeoplysende foreninger, som gør et kæmpe arbejde for, at kultur- og fritidslivet kan blomstre i Faaborg-Midtfyn Kommune. Derfor har vi brug for en visionær biblioteksleder, der kan videreudvikle bibliotekerne og sætte retning på arbejdet med at fremme oplysning, uddannelse og kultur i Faaborg-Midtfyn.
 
Hvad får du?
Et spændende og udfordrende job med engagerede medarbejdere og med relationer til mange forskellige mennesker. Dine opgaver vil spænde vidt – fra arbejde med strategiprocesser over personaleledelse til økonomistyring og opbygning af faglige netværk. Din største opgave bliver at stå i spidsen for udviklingen og implementeringen af en ny strategi for biblioteket, som medarbejdere, nære samarbejdspartnere og det politiske bagland har ejerskab til. Her får du en vigtig rolle i forhold til at bringe medarbejdernes faglige kompetencer i spil, så biblioteket betjener borgerne på bedste vis og udgør en central samarbejdspartner for både daginstitutioner, skoler, ungdomsuddannelser og forskellige folkeoplysende aktører.
 
Du får med andre ord mulighed for at arbejde med ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser, hvor personlige egenskaber som empati, mod og vedholdenhed bliver vigtige redskaber i hverdagen. Derfor vil du også få gavn af dine erfaringer med tydelig personaleledelse fra lignende lederjobs på biblioteker eller andre kulturinstitutioner. Du vil endvidere være en synlig repræsentant for Faaborg-Midtfyn i Bibliotekschefforeningen og aktiv i nationale biblioteks- og kulturledernetværk, hvor strategiske indsatser og pejlemærker på biblioteksområdet er til debat.
 
Og du får mere endnu!
Du får også til opgave at repræsentere biblioteket overfor kommunens politiske og administrative ledelse, ligesom du vil være bibliotekets ansigt udadtil i tværfaglige samarbejder på biblioteks- og folkeoplysningsområdet. Du kommer til at indgå i et nyetableret kulturlederteam sammen med lederen af Faaborg-Midtfyn Musikskole og teamlederen for kultur i center for By, Land og Kultur, der sikrer at du ikke står alene, men løbende får ledelsesmæssig sparring. Du vil få relationer til kolleger i andre afdelinger samt på de andre kultur- og uddannelsesinstitutioner, som i lighed med dig bidrager til at udvikle kommunens kultur- og fritidsliv samt folkeoplysnings- og uddannelsesinstitutionerne i området.
 
Det er ikke en forudsætning for at få jobbet, men hvis du flytter til kommunen i forbindelse med din ansættelse, hjælper vi dig gerne med at finde det smukkeste hus, den bedste frisør og den hyggeligste café. For sammen skaber vi det bedste sted at lære, at arbejde og at bo.
 
Vi har brug for dig, hvis du

 • brænder for at udvikle et bibliotek, som bidrager til at borgere og medarbejdere kan udvikle sig
 • kan skabe tydelige visioner for fremtidens biblioteker, som du er klar til at sætte i spil
 • er dygtig til at arbejde både strategisk og udviklingsorienteret
 • vil gå forrest og være en værdiskabende og nærværende daglig leder
 • har erfaring med personaleledelse fra et bibliotek eller en anden kulturinstitution
 • kan håndtere økonomisk ledelse af en kulturinstitution

 
Derudover leder vi efter en biblioteksleder, der

 • både kan arbejde proces- og resultatorienteret
 • har mod til både at igangsætte og gennemføre forandringer
 • har kendskab til og viden om kunst, kultur og folkeoplysning
 • kan skabe relationer, samarbejde og netværk
 • bevarer sit gode humør i en travl hverdag
 • kommunikerer klart og præcist både på skrift og i tale

 
Det praktiske
Stillingen er en fuldtidsstilling.
Husk at vedhæfte CV, eksamensbeviser og evt. anbefalinger.
 
Har du lyst til at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte biblioteksfaglig leder Morten Dahl Nielsen, tlf. 72 53 82 13, mni@fmk.dk eller chef for By, Land og kultur Christian Tønnesen,
tlf. 72 53 20 51, chton@fmk.dk.
 
Du finder kommunens nye udviklingsstrategi her: https://www.fmk.dk/politik/strategier-og-politikker/udviklingsstrategi/
Du finder kommunens kulturstrategi her: https://www.fmk.dk/politik/strategier-og-politikker/kulturstrategi/
Og du finder Faaborg-Midtfyn Bibliotekernes hidtidige strategi her: https://fmbib.dk/side/bibliotekets-strategi
 
Rekrutteringsprocessen
Ansøgningsfristen er onsdag den 29. maj 2019 kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler afvikles i uge 24 og 25. Du skal som kandidat forvente, at du mellem 1. og 2. samtalerunde skal gennemføre en personprofilanalyse og en kognitiv test.  
Ansættelse fra 1. august 2019 eller snarest derefter.
 
Din nye arbejdsplads
Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne består af 4 bibliotekshuse i én samlet organisation med personale, som arbejder på tværs af husene i Faaborg, Ringe, Årslev og Broby. Bibliotekerne er samtidig til stede i mange af kommunens institutioner og kulturhuse i kraft af børnehavebiblioteker, pop-up biblioteker osv.
 
Bibliotekerne er en del af et udviklingsorienteret center i By, Land og Kultur, der lægger vægt på at gøre en positiv forskel for borgernes livskvalitet og virksomheders vækstmuligheder. Men vi er også en arbejdsplads, der har blik for betydningen af at have gode kolleger, og vi ved, at stærke fællesskaber er forudsætningen for, at vi lykkes.

Lignende jobs

Lignende jobs