NYSocialrådgiver/socialformidler

Socialafdelingen i Viborg Kommune søger tre nye kollegaer til henholdsvis en fast stilling i psykiatri- og udsatteteamet, en fast stilling i handicapteamet samt et barselsvikariat i handicapteamet.
Alle tre stillinger er på 37 timer og ønskes besat hurtigst muligt.

Hvem er vi
Socialafdelingen er myndighedsafdelingen inden for Socialområdet. Vi består af 18 socialrådgiver/socialformidlere, 2 administrative medarbejdere og 1 teamleder. Vi løser myndighedsopgaver inden for voksenhandicap-, psykiatri- og udsatteområdet.

Fast stilling som fremskudt sagsbehandler i psykiatri- og udsatteteamet
Psykiatri- og udsatteteamet består af 8 medarbejdere, hvoraf tre sidder som fremskudt sagsbehandler hos bostøtten i psykiatriområdet. Som fremskudt sagsbehandler vil dine primære arbejdsopgaver være råd og vejledning og opfølgninger i eksisterende bevillinger jf. servicelovens § 85. Arbejdet foregår i tæt samarbejde med bostøtten. Din arbejdsplads vil være delt mellem Socialafdelingen og bostøtten. Stillingen er forankret i Socialafdelingen med reference til teamlederen.

Fast stilling samt barselsvikar i handicapteamet
Handicapteamet består af 8 medarbejdere. Du vil få ansvaret for din egen sagsstamme. Dine primære arbejdsopgaver vil være behandling af nye ansøgninger inden for bl.a. botilbud og aktivitets- og samværstilbud jf. servicelovens §§ 85, 103, 104, 107 og 108. Derudover skal du foretage opfølgninger i eksisterende bevillinger samt føre tilsyn med domfældte udviklingshæmmede.

Vi forventer at du

 • Er uddannet socialrådgiver eller socialformidler
 • Har erfaring med myndighedsarbejde inden for servicelovens voksenområde
 • Er samarbejdsorienteret i forhold til borgere, kolleger og samarbejdspartnere
 • Kan arbejde ud fra Voksen Udrednings Metoden
 • Kan arbejde ud fra både faglige og økonomiske betragtninger
 • Har gode it-evner, gerne erfaring med fagsystemet Sensum
 • Er robust og kan navigere i en travl hverdag, hvor akutte opgaver kan forekomme

Vi tilbyder dig
 • En spændende værdibaseret arbejdsplads, hvor vi efterlever vores 4 personalepolitiske værdier, mangfoldighed, ordentlighed, dygtighed og mod
 • En hverdag med høj fokus på faglighed og personlig udvikling
 • Tæt tværfagligt samarbejde både internt og eksternt.
 • Mulighed for daglig sparring med kollegaer og teamleder
 • En flot og moderne arbejdsplads på Viborg Rådhus.
 • Mulighed for ekstern supervision
 • Mulighed for flekstid og hjemmearbejdsdage

Yderligere information
Løn - og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Vi afholder samtaler onsdag den 27. marts 2019, og vi indkalder til samtale via mail.

Vidste du, at Viborg Kommune har ... 96.895 indbyggere (1. januar 2018) - 9. flest i Danmark. Et areal på 1.409 km2 - Danmarks næststørste. Cirka 50.000 arbejdspladser - private og offentlige. 

Arbejdssted:

Viborg, Denmark
 

Ansøgningsfrist:

28-04-2019
 

Kategori

Salg og kommunikation, Rådgivning
 

Jopbtype

Fastansættelse, Fuldtid