Fysioterapeut til De Midlertidge Pladser på Center Kildegården i Gladsaxe

Arbejdssted
Gladsaxe, Denmark
Oprettet
15. april 2019
Udløber
28. april 2019
Ref
236502
Type
Fuldtid
Vil du være en del af en arbejdsplads, hvor du har stor indflydelse på at skabe høj mono- og tværfaglighed og gode borgerforløb?

Vi søger en fysioterapeut, som brænder for genoptræning efter Sundheds- og Serviceloven samt tværfaglig døgnrehabilitering primært indenfor neurologi, men også geriatri og orto-pædkirurgi. Så har du lyst til at medvirke til at udvikle en høj kvalitet i opgaveløsningen og kan du se dig selv som en væsentlig medspiller i et godt tværfagligt samarbejde, så er det lige dig, vi kunne tænke os at ansætte.Om os
juni 2018 har De Midlertidige Pladser og Hjemmeplejen i Gladsaxe fået fælles øverste le- delse med en klar ambition om at skabe gode sammenhænge i borgernes forløb mellem hospital, midlertidig plads og eget hjem.

Vi har 69 midlertidige pladser på afdeling A1, A2, B og C, hvor sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, fysio- og ergoterapeuter og en diætist samarbejder om genoptræningen og den rehabiliterende indsats. Vi har desuden en tæt dialog med visitatorer, sagsbehandlende ergoterapeuter og ambulante terapeuter med henblik på sammen at skabe gode overgange og sammenhængende borgerforløb.

På afdeling A1 har vi 20 pladser, hvoraf 10 er neurologiske pladser. Der samarbejdes derfor også med hjerneskadekoordinatorer, neuropsykolog og logopæd på denne afdeling. Du vil primært blive tilknyttet denne afdeling.

Terapeuterne på afdeling A1 har særlige kompetencer inden for håndtering og træning af borgere med erhvervet hjerneskade, men varetager også træning og rehabilitering af borgere med andre problematikker.

Vi arbejder ud fra en rehabiliterende tankegang hvor medinddragelse af borgeren er af højeste prioritet. Vi inddrager bl.a. anerkendte koncepter inden for neurologi, bl.a. ABC-konceptet. Vi arbejder systematisk med tests, screeninger og målinger og gør os umage for at være opdaterede på nyeste viden inden for området.

Aktuelt har vi stort fokus på det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering af borgere med apoplexi i et fælles projekt med de ni kommuner i Planområde 1 og Herlev og Gentofte Hospital. Formålet er bl.a. udvikling af en model for fælles kompetenceprofiler og metoder samt afholdelse af tværsektorielle kurser. Gladsaxe kommune har derfor afsat puljemidler til at understøtte kompetenceudviklingen for det samlede hjerneskadeområde i kommunen.Faglige kvalifikationer
  • Du har neurologisk erfaring som fysioterapeut
  • Du har et højt fagligt niveau og arbejder med en rehabiliterende tilgang
  • Du er opsøgende og engageret og har ambitioner om egen udvikling samt udvikling i afdelingen
  • Du er stabil og omstillingsparat og motiveret for at samarbejde i teams og på tværs
Løn- og ansættelsesforhold
Stillingen er på 37 timer om ugen i fortrinsvis dagvagt med weekendvagt hver 4 uge. Ansæt-telse sker efter gældende overenskomst med Danske Fysioterapeuter samt principperne i Ny Løn. Ansættelsesstart 1. maj 2019.Vil du vide mere,
er du velkommen til at kontakte daglig leder Marie Thorsager på mobil 29 29 79 61 eller ergoterapeut Thore Bro på telefon 51 66 78 32.

Som medarbejder i Gladsaxe kommune vil du være ansat i en god og sund kommune. Du kan læse nærmere om de mange personalegoder, som kommunen tilbyder på www.Gladsaxe.dk under fanen "JOB".Ansøgningsfrist
søndag 24. marts 2019 kl. 24.00.

Vi forventer at holde ansættelses-samtaler tirsdag 26. marts og onsdag 27. marts 2019.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

I Gladsaxe Kommune har vi røgfri arbejdstid.

Lignende jobs

Lignende jobs