Erfaren forstander søges til nybygget bofællesskab for unge med udviklingshandicap i Hvalsø

Arbejdssted
Hvalsø, Lejre
Oprettet
3. april 2019
Udløber
22. april 2019
Kontakt
Bo Kristiansen

cm

Vi søger en dynamisk, tillidsskabende og organisatorisk dygtig frontfigur, der har lyst og vilje til at udvikle Bofællesskabet Cecilie Marie.

Bofællesskabet Cecilie Marie er en selvejende institution med egen bestyrelse. Bofællesskabet er opført af Fonden Mariehjemmene i henhold til friplejeboligloven. Målgruppen er unge mennesker med udviklingshandicap og afledte problematikker samt evt. følgehandicap. Bofællesskabet åbnede 1. marts 2018 og består af 20 boliger med tilknyttede fællesarealer.

Cecilie Maries grundlag bygger på, at voksne mennesker med udviklingshandicap - uanset behov for støtte og pleje - kan få et indholdsrigt og stimulerende liv, også sammen med andre unge.

Der fokuseres på, at beboerne får sund, nærende og velsmagende mad, der er rigtigt sammensat med de nødvendige næringsstoffer, vitaminer og mineraler, som er gode og stimulerende for hjernen. Derudover er motion og aktiviteter en stor del af tilbuddet.

Du skal stå i spidsen for såvel den daglige drift samt være udviklingsorienteret. Det er vigtigt, at du er rodfæstet under pres, og at du kan skære igennem samt sætte retning for Cecilie Maries fremtidige arbejde. Du sætter pris på at få dine idéer perspektiveret og nuanceret af dygtige medarbejdere samtidig med, at du er tydelig i dine forventninger.  

Dine opgaver

Du skal være med til at sikre, at ydelser og rammer danner et bæredygtigt grundlag for beboernes hverdag, blandt andet ved at understøtte deres indflydelse og selvbestemmelse. Du skal samtidig motivere og sætte rammer for medarbejdernes faglige udvikling samt have fokus på et godt arbejdsmiljø. Det er afgørende, at du har vilje og talent for at udvikle det pædagogiske arbejde og sundhedsarbejdet til gavn for både beboernes hverdag og medarbejdernes udvikling. Som udgangspunkt skal du arbejde med neuro-pædagogik og KRAP. Du skal i et positivt samarbejde med bestyrelse, beboere, medarbejdere, pårørende og samarbejdspartnere profilere, udvikle og sikre bofællesskabets kvalitet.

Dine opgaver vil være at tage ansvar for både den daglige ledelse og bofællesskabets strategiske udvikling. Du skal profilere Cecilie Marie udadtil, sikre et velfungerende samarbejde med kommuner og andre interessenter, sikre en god økonomi, indgå i vedligeholdelse af bygninger samt skabe sammenhæng i organisationen gennem synlig ledelse og samspil. Du skal i samarbejde med bestyrelsen stå for den strategiske og langsigtede planlægning af bofællesskabets drift og udvikling.

Vi tilbyder dig:

 • Et nybygget og moderne hus.
 • En spændende og udfordrende lederstilling.
 • Rum for udvikling og nytænkning.
 • Muligheder for at handle selvstændigt og skabe plads til, at du kan sætte dit præg på bofællesskabet.
 • En bestyrelse, der fungerer som sparringspartner, som arbejder fremadrettet og er udviklingsorienteret.
 • Et godt samarbejde og sparring med andre forstandere på tværs af de 19 Mariehjem.
 • Mentorordning med en anden erfaren forstander.
 • Dialogbaseret samarbejde med Mariehjemmenes fællessekretariat (herunder udvikling, administration og IT).

Vi søger en forstander, der:

 • kan dokumentere relevant lederuddannelse og erfaring
 • har en solid ledelseserfaring samt erfaringer med voksenhandicapområdet, herunder døgntilbud
 • kan fremvise tidligere resultater
 • kan skabe et samarbejdende ledelsesteam, som har fokus på udvikling og implementering samt evner uddelegering
 • evner at have fokus på udviklingsperspektivet samtidig med, at driften tilpasses aktuelle krav
 • er fortrolig med budget- og ressourcestyring samt lovgivningen på området
 • er innovativ og dynamisk, har overblik og evner langsigtet planlægning
 • kan skabe motivation for og udvikle organisationens mission, vision og strategier
 • kan skabe en løbende udvikling af organisationen, så den kan tilpasse sig nye krav og muligheder
 • ser muligheder i et godt og konstruktivt samarbejde med pårørende
 • er en dygtig kommunikator, der ser dialog og anerkendelse som vigtige samarbejdsmetoder
 • er rollemodel, som kan og vil gå forrest – og ikke selv er bange for at tage fat.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til direktør Bo Kristiansen, tlf. 4014 4107, mail bk@mariehjem.dk eller næstformand Pia Holm, mail ph@bramsnaesvig.dk

Du kan læse mere om Bofællesskabet Cecilie Marie på www.mariehjem.dk/cecilie

Løn og ansættelse

Stillingen ønskes besat 1. juni 2019.

Løn- og ansættelsesforhold aftales individuelt.

Du skal aflevere en ren straffeattest.

Ansøgning og frist

Vi skal modtage din ansøgning senest d. 22. april 2019, kl. 12.00.

1. samtalerunde afholdes d. 24. april, og 2. samtalerunde er d. 26. april. Kandidater, der skal til 2. samtale, udfylder en online personprofiltest inden d. 26. april.   

Ansøgning med CV sendes pr. mail til:

Direktør Bo Kristiansen

Mariehjemmene

Mail: bk@mariehjem.dk

Lignende jobs

Lignende jobs