Korporal til 4. Nationale Støtteelement i Vordingborg

Virksomhed
Arbejdssted
Region Sjælland, Denmark
Oprettet
15. april 2019
Udløber
28. april 2019
Ref
239906
Korporal til 4. Nationale Støtteelement i Vordingborg

Vi søger en korporal eller overkonstabel af 1. grad til en stilling som kontorhjælper. Du vil blive blæksprutten, der støtter dine kolleger administrativt og du skal indgå i bataljonens garnisonsstøtteelement. Hvis du har et struktureret og administrativt overblik, og som sætter kvalitet højt, så har vi et spændende job til dig.

Om os

4. Nationale Støtteelement (4 NSE) er en af fem underafdelinger under 4. Nationale Støttebataljon (4 NSBTN). Vi er i alt 37 medarbejdere. 4 NSE er en enhed bestående af professionelle soldater, der gennem de sidste år har bidraget til hærens opgaveløsning nationalt og internationalt. I dagligdagen løser 4 NSE mange forskellige opgaver, hvor blandt andet Host Nation Support til internationale enheder, samt uddannelsesstøtte til 4 NSBTN fylder meget.

4 NSBTN er underlagt Trænregimentet og består af en stab og fem underafdelinger. 1 - 3 NSE uddanner og udsender personel til de udsendte nationale støtteelementer. 4 NSE kerneopgave er Host Nation Support, mens 5 NSE er bataljonens uddannelsesunderafdeling.

Bataljonen arbejder primært med operativ logistik, der sikrer genforsyning af de internationale missioner med kerneopgaver, der ligger indenfor transporttjeneste og terminaltjeneste via sø, luft, jernbane og vej. Herudover depottjeneste, lokalindkøb, økonomi og controlling.

4 NSBTN har kontinuerligt bidrag i både Afghanistan og Kuwait/Irak, samt eFP fra 2020. 4 NSBTN er desuden klar til indsættelse med bataljonskampgrupperne, hvilket betyder, at bataljonen har et meget højt aktivitetsniveau og gode udviklingsmuligheder for den enkelte.

Den enkelte medarbejder ved bataljonen opbygger under sin tjeneste en række helt specielle kompetencer, derfor er medarbejderne ved bataljonen den vigtigste ressource. Omgangstonen ved bataljonen er fri men altid med fokus på gensidig respekt, og opgaverne bliver løst efter princippet om frihed under ansvar.

Om stillingen

4 NSE kommandosektion er organiseret med en kompagnibefalingsmand og to kontorhjælpere.
Du skal deltage i aktiviteter og servicerer 4 NSE i det daglige. Som soldat skal du desuden deltage i uddannelsen i felttjeneste, funktionsuddannelse og enhedsuddannelse under øvelser og på skydelejre, der forbereder 4 NSE til at indgå i hærens beredskaber eller en udsendelse.

Du vil ud over at arbejde i 4 NSE kommandosektion også indgå i garnisonsstøtteelementet (GSE) i en roste sammen med 14 kolleger, hvor I udgør et administrativt fællesskab til varetagelse af administration og forvaltning af bataljonens medarbejdere. Som en del af det team, er I garanter for, at alle ved 4 NSBTN modtager de korrekte ydelser og anden administrative støtte i forbindelse med den daglige drift. Når du er ved GSE skal du støtte mindre erfarne kolleger ved sidemandsoplæring, desuden vil du efter behov assisterer alle dine kollegaer i BTN.

Når du er ved kommandosektionen forventer vi, at du gennem din personlige indsats medvirker til din egen stadig større anvendelighed inden for dit funktionsområde. Vi forventer, at du som kontorhjælper kan løse dine opgaver selvstændigt, fokuseret og målrettet, så du bidrager professionelt til 4 NSE samlede smidige opgaveløsning.

Om dig

Du er korporal eller overkonstabel af 1. grad med gennemført korporal uddannelse. Såfremt du er overkonstabel med stort udviklingspotentiale og er erklæret klar til at gennemføre korporal uddannelsen (modul I og II), kan du ansættes med en uddannelsesaftale med henblik på at gennemføre korporaluddannelsen.

Som korporal skal du være den modne fagspecialist, som er specialiseret i depotstrukturen og har erfaring indenfor de relevante fagområder af depottjenesten ved et nationalt støtteelement. Du har minimum 5-7 års tilfredsstillende militær tjeneste med relevant INTOPS erfaring og kan dermed pålægges et tungere ansvar, end man vil kunne forvente af en overkonstabel.

Du er den modne soldat, der gennem flere års tjeneste har oparbejdet gode uddannelses-, ledelses- og føringsmæssige kompetencer. Du er bevidst om dine menneskelige egenskaber og kan pålægges rollen som gruppefører og instruktør.

Du skal være klar til en hverdag, der er præget af dynamik og fokus på opgaven. Du har lyst til og flair for arbejdet og ledelsen af et depot, og du er klar og tydelig i din mundtlige og skriftlige kommunikation. Du kan arbejde målrettet og selvstændigt på baggrund af udstukne retningslinjer og bestemmelser.

Det betyder, at du skal være glad for struktur, have styr på stumperne, have et godt overblik og sans for orden. Samtidig er du en soldat, der sætter kvalitet højt.

Hvis du er klar til en varierende hverdag, hvor DEMARS fylder meget, hvor du er blæksprutten, der sætter en ære i service og hjælpsomhed til dine kollegaer, hvor chefen er afhængig af din støtte og selvstændighed, og hvor du har frihed under ansvar i dit eget speciale på kontoret, så er stillingen som kontorhjælper/KP ved 4. Nationale Støtteelement lige noget for dig.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en ufaglært korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen kan besættes af en overkonstabel af 1. grad med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Vordingborg

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte fungerende chef for 4 NSE, PL Tommy Nielsen på tlf. 72 83 75 25/29 90 85 41 eller Kompagnibefalingsmand SSG Danni Dines Jensen på tlf. 72 83 75 05.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 57 eller mail FPS-BA-BS246@MIL.DK

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 31. marts 2019 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter fristens udløb.

Stillingen er til besættelse snarest.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 2.000 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Lignende jobs

Lignende jobs