Aarhus Universitetshospital, Skejby, Afdeling for depression og angst, sengeafsnit 5

Vi søger sygeplejersker som har interesse for depression, personlighedsforstyrrelse og selvskade.

Vi kan tilbyde en stilling på 37 timer/ugen i blandede vagter, pr. 1. april 2019, eller snarest muligt herefter.

Sengeafsnit 5 er et specialiseret sengeafsnit med fokus på patienter med unipolare affektive sindslidelser og personlighedsforstyrrelse. Derudover behandler afsnittet også patienten med spiseforstyrrelse.
Psykiatrien fra Risskov flyttede i november 2018 i helt nye rammer på Aarhus Universitetshospital i Skejby. Sengeafsnittet har nu plads til 24 patienter, og er i den forbindelse med opnumeret med flere personaleressourcer.

Vi arbejder med relationsbehandling, kontaktpersonsordning og miljøterapi. I afsnittet har vi et behandlingstilbud som benævnes KISS (Koordineret, Intensiv teambaseret behandling af Selvskadende og Suicidale patienter). Principperne fra KISS er en integreret del af hele sengeafsnittets tilgang og behandlingsstrategi. Vi arbejder udfra at beslutninger træffes på konference og er særligt opmærksomme på at være loyale overfor beslutninger som er truffet her. Vi arbejder intensivt med at støtte patienterne til at mestre deres liv udenfor hospitalets rammer.
Endvidere har vi stort fokus på nedbringelse af tvang, som ses ved arbejde med safewards, afholdelse af eftersamtale og review. Vi tilbyder vores patienter en specialiseret behandling i form af medicinsk- og nonfarmakologisk behandling. Det vil sige bl.a. medicin, ECT, NADA og derudover

Plejepersonalet er tværfagligt sammensat af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter og plejere. Herudover er der tilknyttet tværfaglige samarbejdspartnere bestående af læger, psykologer, fysioterapeuter, peer-medarbejdere, sekretærer og socialrådgivere.

Vi søger sygeplejersker, der har:

 • psykiatrisk erfaring
 • tålmodighed og rummelighed
 • overblik og lyst til både at samarbejde og arbejde selvstændigt
 • evne til at engagere og inspirere både patienter og kollegaer
 • evne til at reflektere over eget arbejde
 • lyst til at deltage i et positivt og udfordrende arbejdsmiljø
 • brænder for at arbejde med psykiatriske patienter
Vi kan tilbyde:
 • samarbejde i teams, hvor respekt og faglighed er i højsæde
 • supervision hver uge
 • en positiv tilgang til arbejdsopgaverne
 • fleksibelt og moderne arbejdsmiljø
 • mentorordning og sygeplejefaglig vejledning en gang hver måned.
Afsnittet er desuden uddannelsessted for sygeplejestuderende, social- og sundhedsassistentelever, medicinstuderende og ergoterapeutstuderende.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingssygeplejerske Hanne Holm eller souschef Stine Baltzer Bruun på telefon 78 47 22 10.

Ansøgningsfrist er d. 21. marts 2019. Ansættelsessamtalerne vil foregå i uge 13.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale

I Region Midtjylland får du et job og en karriere med lidt mere mening. For det handler om mennesker, uanset om du arbejder inden for psykiatrien, det sociale område eller regional udvikling – eller er med til at skabe de rette administrative rammer.

Ansøgningsfrist:

15-04-2019
 

Kategori

Sundhed og pleje, Sygeplejerske og jordemoder
 

Jopbtype

Fuldtid
 

Arbejdssted

Midtjylland, Denmark