Specialområde Børn og Unge, afdeling Fenrishus søger teamleder

Specialområde Børn og Unge (SBU) er ét af de i alt otte specialområder inden for Region Midtjyllands socialområde.

Fenrishus er et højt specialiseret tilbud under SBU. Det pædagogiske og sundhedsfaglige personale har en specifik og bred erfaring med målgruppen, som er børn og unge med multiple funktionsnedsættelser, herunder også børn og unge i den terminale fase.

Hvem er du?
Vi forventer, at du har en solid faglig baggrund, er uddannet pædagog eller sundhedsfaglig med pædagogisk overbygning og at du har ledelseserfaring eller lyst til ledelse.

Endvidere lægger vi vægt på at du:

 • har erfaring fra området
 • er visionær og kan bidrage til afdelingens faglige udvikling
 • er fagligt stærk både i teori og praksis
 • kan bevare overblikket - også under pres
 • kan tage det faglige ansvar for vagtplanlægningen
 • evner tydelighed både fagligt, personligt og organisatorisk
 • værdsætter og kan håndtere en hverdag med høj grad af selvstændighed og ansvar
 • kan indgå i det daglige pædagogisk arbejde

Om stillingen
Vores mål er, med høj faglig kvalitet, at understøtte børnenes trivsel, udvikling og livskvalitet.

Teamlederen vil være medansvarlig for
 • ledelsesopgaver på såvel fagligt, personligt og organisatorisk niveau
 • udvikling og fastholdelse af et fagligt engageret personale
 • implementering af faglige tilgange og metoder på tværs af faggrupper
 • den faglige, personale- og driftsmæssige ledelse på afdelingen
 • at sikre den pædagogfaglige kvalitet i forhold til praksis og dokumentation i hverdagen
 • samarbejde om arbejdsmiljøindsatsen

Vi tilbyder
 • et job med mulighed for en hverdag med høj grad af selvstændighed og ansvar
 • et spændende og udfordrende arbejdsmiljø, hvor ikke to dage er ens
 • et job med et omfattende kompetenceudviklingsprogram og relevante kurser indenfor ledelse
 • en afdeling med stærke samarbejdsrelationer, trivsel og humor
 • supervisionsforløb med ekstern supervisor

Teamlederen refererer til afdelingslederen.

Hvem er vi?
Fenrishus er et hus bestående af en døgnafdeling, en aflastningsafdeling, en ungdomsafdeling og en specialbørnehave. Vi har lige nu 27 børn og unge fordelt på de fire afdelinger.
Vi er et specialpædagogisk tilbud hvor det fagprofessionelle personale løbende bliver kompetenceudviklet. Der er i alt ca. 75 medarbejdere.
På Fenrishus har vi fokus på at skabe de bedste betingelser for trivsel, udvikling og livskvalitet hos barnet og den unge, og det ligger os på sinde, at vi møder dem med respekt og annerkendelse, samt en høj grad af faglighed. Børnenes funktionsnedsættelse er gennemgribende både fysisk og psykisk, hvilket betyder, at de har brug for massiv støtte i alle daglige gøremål.
Vi arbejder ud fra en faglig tilgang, hvor struktur, forudsigelighed og genkendelighed er en naturlig del af hverdagen. Vi gør i høj grad brug af vores indendørs faciliteter og udendørsarealer hvor fokus er på at børnene og de unge får sansestimuli tilpasset den enkeltes behov.
Endvidere arbejdes der målrettet med neuroaffektiv udviklingspsykologi.

Fenrishus understøttes af den centrale SBU administration, med placering på Sindalsvej, Århus.
Fenrishus har desuden en psykolog til at understøtte det pædagogiske arbejde omkring børnene og de unge.

Læs mere om afdelingen og SBU på http://www.sbu.rm.dk/

Yderligere oplysninger
Der er tale om en fast fuldtidsstilling med løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem
den faglige organisation og Region Midtjylland. Vi forventer at du har kørekort og adgang til bil.

Stillingen ønskes besat pr. 1. maj 2019 eller snarest herefter.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved kontakt til afdelingsleder Jannie Falk Bjerregaard på telefonnr.: 20463126

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er søndag d. 24. marts.
Samtaler finder sted onsdag d. 27. marts 2019 på Fenrishus.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale

I Region Midtjylland får du et job og en karriere med lidt mere mening. For det handler om mennesker, uanset om du arbejder inden for psykiatrien, det sociale område eller regional udvikling – eller er med til at skabe de rette administrative rammer.

Ansøgningsfrist:

15-04-2019
 

Kategori

Ledelse og HR, Ledelse
 

Jopbtype

Fuldtid
 

Arbejdssted

Midtjylland, Denmark