Anæstesisygeplejerske søges til Mave-Tarm Kirurgisk Operationsafsnit, Operation Syd 1, Bedøvelse og

Ønsker du at arbejde som anæstesisygeplejerske i et spændende akut operationsafsnit, så se lige her.

Vi er et Mave-Tarm kirurgisk Operationsafsnit og vi søger 2 anæstesisygeplejersker til faste 37 timers stillinger. Alle dagvagter møder kl. 7.30-15.00, men med enkelte dage til kl. 17.00. Vagterne er fra kl. 14.45-23.00 og fortsætter med rådighed fra vagtværelse/hjemmet.Vi starter fra 1 maj 2019 med at have døgnvagter i weekend og helligdage.

Vi er uddannelsessted for både anæstesisygeplejersker, sygeplejestuderende og lægekursister.

Vores afdeling yder anæstesi til patienter med øvre abdominalkirurgiske lidelser. Desuden ydes anæstesi til forskellige endoskopiske procedurer til abdominalkirurgiske og lungemedicinske patienter, samt anæstesi til interventionsradiologi.

Pr. 1. juni 2018 flyttede vi til Aarhus Universitetshospital under fælles tag i Skejby og er i en spændende og udfordrende proces i forhold til at finde os til rette med nye arbejdsgange og arbejdsfællesskaber.

Vi har vagtfælleskab med Bedøvelse og Operation Syd 2 og 3, som dækker nedre mave-tarm kirurgi, urologi, gynækologi, samt plastikkirurgi.

Vi har en personalegruppe, som henvender sig til dig, der søger faglige udfordringer, kompleksitet og stor variation i arbejdsdagen. Sammen med stor fokus på det faglige synes vi, at vi har plads til at passe på hinanden og have det sjovt. Vi arbejder tværfagligt og tænker kreativt omkring patientens forløb i tæt samarbejde med afdelingens anæstesilæger.
Vi vægter sygepleje, kvalitet, service og effektivitet meget højt. Vi er meget optagede af det gode samarbejde i operationsteamet, og på hvordan vi kan bruge hinandens ressourcer og hente inspiration i den fælles opgave omkring patienten.

Vores forventninger til dig er, at du

 • har erfaring med anæstesi og gerne til akutte og komplekse patienter
 • har mod på nye udfordringer
 • er positiv, motiveret og udadvendt
 • har gode samarbejdsevner
 • er omstillingsparat og fleksibel
 • har en høj grad af selvstændighed

Det vi kan tilbyde dig, er
 • et struktureret introduktionsprogram over to måneder
 • afvekslende arbejdsdage med elektive/akutte operationer
 • et afsnit hvor patient og patientforløb er i fokus
 • medarbejdersamtaler årligt
 • engagerede kollegaer, som repræsenterer en bred vifte af erfaringer og kompetencer
 • er en afdeling hvor der er plads til humor

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Hvis du har lyst til at høre mere om stillingen er du meget velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Ann Lydia Røijen på 2370 9163 eller på annroeij@rm.dk

Elektronisk ansøgning sendes via nedenstående link og stiles til afdelingssygeplejerske Ann Lydia Røijen.

Ansøgningsfrist er den 24. marts 2019.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

I Region Midtjylland får du et job og en karriere med lidt mere mening. For det handler om mennesker, uanset om du arbejder inden for psykiatrien, det sociale område eller regional udvikling – eller er med til at skabe de rette administrative rammer.

Ansøgningsfrist:

15-04-2019
 

Kategori

Sundhed og pleje, Sygeplejerske og jordemoder
 

Jopbtype

Fuldtid
 

Arbejdssted

Midtjylland, Denmark