Psykolog til Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital

Børn og Unge søger pr. 1. april 2019 eller snarest derefter en specialist/specialpsykolog til at indgå i vores tværfaglige arbejde med børn og unge. Stillingen er på 37 timer/uge.

Har du lyst til at være en del af et tværfagligt team, som varetager udredning og testning af børn med rusmiddelskader. Vejledning til samarbejdspartnere indgår også som en del af arbejdet. Hovedparten af børnene er i alderen 0-7 år, men vi modtager også henvisninger på ældre børn.

Der er etableret et godt samarbejde med fysio- og ergoterapeuter på hospitalet , som ser en del af børnene til vurdering ved behov.

Børn og Unge er en universitetsafdeling opdelt i fire afsnit med hver sine forskellige fagområder. Ved behov er barnet indlagt, men det primære arbejde er ambulant.

En arbejdsdag pr. uge forventes funktionen, indtil videre, at foregå på Regionshospitalet i Herning.

Vi søger en psykolog med

 • formel uddannelse og autorisation som specialist i klinisk børnepsykologi
 • bred erfaring indenfor området
 • rutineret i testning i form af Bayley, WPSSI, ABAS, BRIEF , SSAP og evt. også WISC
 • erfaring med tværfagligt arbejde og teamfunktion
 • erfaring med tværsektorielt arbejde
 • lyst og evner til at udvikle den faglige og organisatoriske kvalitet på området-herunder bidrage til udvikling i teamet
 • erfaring med undervisning og gerne også med supervision

Vi tilbyder
 • en dagligdag præget af højt til loftet og plads til humor
 • en afdeling i stor udvikling og med mulighed for indflydelse
 • en afdeling, hvor vi har et fælles værdigrundlag for vores professionelle arbejde med børn og unge og deres familier
 • en afdeling, hvor tværfagligt samarbejde og teamfunktion, er afsæt for høj kvalitet
 • et fagligt fællesskab med øvrige faggrupper og med speciallægerne i teamet

Ansættelsen sker ved Region Midt med tjeneste ved Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til overlæge Jennifer Vikre-Jørgensen på 3071 5168.

Ansættelsessamtaler vil blive afholdt i uge 13, 2019.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

I Region Midtjylland får du et job og en karriere med lidt mere mening. For det handler om mennesker, uanset om du arbejder inden for psykiatrien, det sociale område eller regional udvikling – eller er med til at skabe de rette administrative rammer.

Ansøgningsfrist:

15-04-2019
 

Kategori

Sundhed og pleje, Psykologi og psykiatri
 

Jopbtype

Fuldtid
 

Arbejdssted

Midtjylland, Denmark