Sygeplejerske søges til Ældresygdomme

Sygeplejerske - vil du udvikle dig på et topmoderne hospital?
Aarhus Universitetshospital - afdelingen for Ældresygdomme

Som vores nye sygeplejerske får du mulighed for at blive en del af vores fagligt stærke hold i nye rammer på Aarhus Universitetshospital i Skejby. Du får hermed chancen for at arbejde med en patientgruppe, der vokser i takt med den demografiske udvikling, hvor der i befolkningen bliver flere ældre. Du får muligheden for at fordybe dig i et speciale med stor kompleksitet, hvor samarbejdet omkring den geriatriske patient er i højsædet med henblik på at skabe det bedste forløb for patienten.
Vi har behov for sygeplejersker, der kan og vil varetage opgaver med store faglige udviklingsmuligheder - og som kan bryde faggrænser for at skabe en tryg oplevelse for patienten og dennes pårørende

Afdeling for Ældresygdomme
Vi er et akut geriatrisk afsnit med plads til 32 patienter fordelt på 2 sengeafsnit. Personalegruppen er et team af unge og erfarne sygeplejersker, social-og sundhedsassistenter, fysio-og ergoterapeuter og læger. Patientkategorien er den komplekse medicinske patient, den ældre patient med apopleksi samt den ældre patient med hoftebrud.

Her er du med i den nyeste udvikling
Holdets brede faglighed og forskellige baggrunde løfter vores faglige refleksioner, hvilket gør, at du udvikler dig indenfor mange kompetenceområder. Du bliver en del af et team præget af en positiv tilgang til patientpleje og planlægning af patientforløb med fokus på samarbejde over sektorgrænsen.

Patientpleje og koordinering
De vigtigste opgaver i det daglige arbejde er, udover at yde sygepleje til den ældre patient med komplekst sygdomsforløb, at sikre sammenhængende og vellykkede patientforløb. Nogle gange kræver dette utraditionelle løsninger der tager udgangspunkt i den enkeltes behov. Det skal være trygt for patienten at komme hele vejen fra indlæggelsen gennem behandlingen til en vellykket udskrivelse. Det er den proces du varetager ved at lægge en plan sammen med patienten og evt. dennes pårørende. Dit arbejde er således ikke bare at behandle, men i lige så høj grad at koordinere behandlingsforløbet fra start til slut. Dette selvfølgelig i tæt samarbejde med det tværfaglige team.

Er du fagligt velfunderet i sygeplejen?
Du er uddannet sygeplejerske, evt. erfaring med geriatriske patienter, akut sygepleje eller erfaring fra primær sektor.

Det er vigtigt at du

  • kan prioritere dine opgaver i travle perioder og samtidig udvise ro og tålmodighed overfor den geriatriske patient
  • har lyst til at være en del af det sociale sammenhold og er nysgerrig overfor nye tiltag og arbejdsgange
  • har gode kommunikationsevner og har lyst til at dele din viden

Lyder det som noget for dig?
Ved evt. spørgsmål kontakt afdelingssygeplejerske Mette L. Sørensen på 29119872 eller afdelingssygeplejerske Ann Valsted på 4024 5355

Sidste frist for ansøgning er 4.april 2019. Ansættelsessamtaler afholdes d. 10. april 2019

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

I Region Midtjylland får du et job og en karriere med lidt mere mening. For det handler om mennesker, uanset om du arbejder inden for psykiatrien, det sociale område eller regional udvikling – eller er med til at skabe de rette administrative rammer.

Ansøgningsfrist:

15-04-2019
 

Kategori

Sundhed og pleje, Sygeplejerske og jordemoder
 

Jopbtype

Fastansættelse, Fuldtid
 

Arbejdssted

Midtjylland, Denmark