Pædagoger eller pædagogiske assistenter

Arbejdssted
Aabenraa, Denmark
Oprettet
9. marts 2019
Udløber
15. april 2019
Ref
236784
Pædagoger eller pædagogiske assistenter

Hjernecenter Syd & Tale, Høre, Syn under Aabenraa Kommune er et rehabiliterende center med omkring 260 medarbejdere bestående af bosteder, aktivitetstilbud, bostøtteteam, udredningsboliger samt en Kursus & Udviklingsafdeling.

Vi søger engagerede Pædagoger eller Pædagogiske assistenter til BMU- Bostøtte, midlertidige boliger og udredninger, der brænder for at arbejde i en foranderlig og udfordrende hverdag. Vil du være en del af en proaktiv borger- og medarbejdergruppe, hvor kerneopgaven Mestring, Sundhed og Fællesskabelse er omdrejningspunktet i hverdagsrehabiliteringen? Så taler dette stillingsopslag måske lige netop til din nysgerrighed og interesse for at blive vores nye kollega.

Vi søger medarbejdere på 30-35 timer ugentligt med skiftende arbejdstider, weekender og helligdage og med opstart hurtigst mulig og senest 1. maj 2019. Der er tale om arbejde med §85 i eget hjem samt en boenhed med 5 borgere.

Målgruppen

I BMU er der tilknyttet borgerere med erhvervet hjerneskade, hvor skader i frontallapperne samt triple-diagnoser er en del af borgernes udfordringer. Borgerne har, afhængig af skadesomfang, behov for hverdagsrehabilitering til at opnå et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt med de fysiske, psykiske, sociale og kommunikative begrænsninger, der er et grundvilkår.

Målgruppen kan qua vanskelighederne udvise aparte og uhensigtsmæssig social adfærd, optræde udadreagerende, have manglende indsigt og ingen forståelse af konsekvenserne af egen adfærd samt udvise selvskadende adfærd.

Derudover har vi en gruppe borgere med psykiske problematikker, som er karakteriseret ved en varierende men betydelig grad af psykisk og social sårbarhed.

Vi forventer, at du
 • Har et rummeligt og positivt livssyn, er kreativ i opgaveløsningen og ser mulighedsorienteret på hverdagen
 • Er refleksiv, fleksibel, omstillingsparat med hjertet på det rette sted
 • Brænder for borgerne og er indstillet på at lære nyt
 • Har en god skriftlighed, da det ses som en forudsætning i forhold til dokumentation
 • Har flair for velfærdsteknologi
 • Taler og skriver flydende dansk
 • Har kørekort

Vi tilbyder dig
 • Et team af professionelle medarbejdere der har fælles fokus og mål i det daglige, samt positiv forventning til hinanden og de borgere vi støtter
 • En arbejdsplads hvor der er plads til at udvikle sig både menneskeligt og fagligt.
 • En spændende udviklingsorienteret og foranderlig hverdag, hvor der er mulighed for kurser og faglig coaching samt supervision af vores interne uddannede undervisere, coaches og supervisorer
 • Indsigt i hverdagsrehabilitering på et højt neurofagligt niveau

Vi arbejder i teams omkring den enkelte borger, som du vil blive en del af. Vi arbejder tværfagligt i samarbejde med ergoterapeuter, pædagoger, Social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, omsorgsmedhjælpere og pædagogisk assistenter. Desuden er der mulighed for at indhente ekspertviden internt i Hjernecenter Syd & Tale, Høre, Syn i form af hjerneskadekoordinator, synskonsulenter, neuropsykolog samt neurofaglige konsulenter til sparring vedrørende borgerne.

Yderligere oplysninger

Kontakt afdelingsleder, Dorte Kjer Jepsen tlf. nr.: 51704530 eller på dkje@aabenraa.dk.

Se vores hjemmeside for yderligere oplysninger om vores organisation her Hjernecenter Syd & THS

Se vores Facebook, hvor du får indblik i vores hverdag og kursusafdeling. Søg på "Hjernecentersyd & Tale, Høre, Syn".

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst samt principperne om Lokal Løn.

Vi gør opmærksom på, at der forud for ansættelsen vil blive indhentet straffeattest, og at ansættelsen vil være betinget af, at denne er tilfredsstillende.

Det bemærkes, at medarbejdere ansættes til Hjernecenter Syd & Tale, Høre, Syn.

Ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 21. marts 2019. Vi afholder samtaler den 25. marts. 2019.

Søg stillingen via linket.

Lignende jobs

Lignende jobs