Dagplejepædagog

Dagplejen område syd vest, Viborg kommune søger snarest muligt en dagplejepædagog 32 timer pr. uge.
Arbejdsstedets fysiske placering er dagtilbudskontoret på Ellekonedalen 8. i Viborg, hvor dagplejepædagogerne i området har fælles kontor. Dagplejen område Sydvest arbejder tæt sammen med institutionerne i området, og har fælles områdeleder.
Dagplejen område Sydvest består i øjeblikket af en områdeleder, en dagplejeleder, en administrativ medarbejder, 47 dygtige og engagerede dagplejere, samt 2 dagplejepædagoger, hvoraf du bliver den ene.

Vi tilbyder:

 • En spændende og alsidig hverdag, hvor der ikke er en dag der er ens.
 • Et lille og inspirerende personaleteam, der vægter det gode samarbejde, hvor faglighed, udvikling og trivsel er i højsæde ikke mindst hos vores dagplejere og børn.
 • Løbende faglig inspiration fra andre fagfolk om emner vi finder relevante og aktuelle i forhold til vores daglig praksis.
 • Hvor der er mulighed for at erhverve sig en Marte-Meo uddannelse.
 • Stor indflydelse på egen arbejdes struktur og planlægning.

Vi forventer:
 • Du er uddannet pædagog
 • Engageret og tillidsskabende
 • Du har kendskab til IT og IPads
 • Du har et solidt kendskab til børns udvikling i alderen 0-3 år
 • Du har erfaring med voksen pædagogik
 • Du ser anerkendelse og inklusion som bærende elementer i jobbet
 • Du er god til at formidle i tale og skrift
 • Du er god til at arbejde med relationer
 • Du har en god observationsevne, og kan yde solid faglig vejledning og sparring til dagplejerne
 • Du tør tage fat om problemer, herunder konfliktløsning
 • Du har et godt overblik og kan følge opgaverne til dørs
 • Du kan arbejde selvstændigt og er stabil
 • Du trives i et miljø, hvor der er mange opgaver i spil på samme tid.
 • Du har egen bil til rådighed

Arbejdet som dagplejepædagog indeholder følgende opgaver:
 • Føre tilsyn hos dagplejerne i hjemmet og i legestuerne
 • Ansvarlig for implementering af og opfølgning på Viborg Kommunes overordnede politikker - læreplaner, samt interne udviklingsprojekter
 • Yde pædagogisk sparring og vejledning
 • Deltage i morgenvagten/sygemeldinger
 • Være bindeled til andre faggrupper
 • Deltage/planlægge personalemøder for dagplejerne
 • Deltager i 4 årlige aftenmøder
 • Bistå ved samarbejdet/samtaler mellem forældre og dagplejere
 • Ansvar for diverse administrative opgaver eks. planlægning af ferie og fridage.
 • Være medvirkende til at skabe helhed i dagplejen


Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til:
Dagplejeleder Erna Bech Rasmussen på tlf. 29 16 19 62 eller på mail: ebj@viborg.dk eller læs mere på vores hjemmeside.

Løn og ansættelsesforhold:
Løn i henhold til gældende overenskomst med FOA.
Forud for evt. ansættelse skal der foreligge en børneattest / straffeattest.

Ved kørsel i egen bil ydes der befordringsgodtgørelse efter gældende regler

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler onsdag den 27.03.2019

Vidste du, at Viborg Kommune har ... 96.895 indbyggere (1. januar 2018) - 9. flest i Danmark. Et areal på 1.409 km2 - Danmarks næststørste. Cirka 50.000 arbejdspladser - private og offentlige. 

Arbejdssted:

Viborg, Denmark
 

Ansøgningsfrist:

23-04-2019
 

Kategori

Undervisning, Lærer
 

Jopbtype

Fastansættelse, Fuldtid