Skoleleder STU Viborg

Skoleleder med stærke lederkompetencer til udvikling af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse.

Som leder af ungdomsuddannelsen STU Viborg får du den daglige ledelse af 27 engagerede medarbejdere, som arbejder med at udvikle elevernes personlige, sociale og faglige kompetencer, så de kan indgå aktivt i voksenlivet, herunder også på arbejdsmarkedet.
STU står for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse og henvender sig til unge, som af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse.
STU Viborg har siden 2018 hørt til Viborg Kommunes arbejdsmarkedsafdeling. Derfor har vi et tydeligt fokus på at forberede eleverne til uddannelse eller job.
Som leder af STU skal du gribe og videreføre den retning, som er lagt for skolen og videreudvikle de tiltag, som allerede er sat i gang. Tryghed og tydelige rammer for de forandringer, som er i gang og kommer til at ske, hører til blandt dine vigtigste opgaver som personaleleder.
Sammen med dine medarbejdere skal du videreudvikle og synliggøre STU som en attraktiv samarbejdspartner for andre afdelinger i Viborg Kommune, lokale virksomheder og foreninger.

Om dig
Vi forestiller os, at du har solid ledererfaring og erfaring med forandringsprocesser. Måske har du også allerede en lederuddannelse.
Du har en relevant uddannelse og pædagogisk indsigt og erfaring, meget gerne fra målgruppen for STU. Du har også viden om og erfaring med undervisning og facilitering af udviklings- og læreprocesser.
Du er en dygtig oversætter, der kan forstå, balancere og formidle faglige perspektiver fra både uddannelses- og beskæftigelsesområdet - både indad på STU og udad til samarbejdspartnere og resten af Viborg Kommunes organisation.
Som person er du parat til at bringe dig selv i spil som leder ud fra et positivt og ressourceorienteret menneskesyn. Dine samarbejdsevner er at finde blandt dine stærkeste kompetencer, fordi du kan udfordre og udvikle vores eksisterende praksis på en loyal måde. Du er ikke bange for at træffe beslutninger og er parat til forandringer.

Om STU Viborg
STU Viborg er en del af Jobigen, som løser opgaver for både Viborg Kommunes beskæftigelsesområde og socialområde.
På STU Viborg lægger vi vægt på, at eleverne medinddrages, når vi tilrettelægger uddannelsen. Vores arbejde er baseret på en anerkendende tilgang, hvor vi ser muligheder og har ambitioner sammen med de unge. Skolen dækker en meget bred målgruppe.
Som skoleleder på STU Viborg refererer du til afdelingslederen og indgår i en ledergruppe med afdelingslederen, en stedfortræder og fem teamledere. Se organisationsdiagrammet i personprofilen.
Du får din daglige gang i STU's lokaler på Klostermarken i Viborg, øst for Viborg Søerne.

Om ledelse i Viborg Kommune
Som leder i Viborg Kommune bliver du en del af en stor og mangfoldig, politisk styret organisation, hvor ledelse bygger på vores personalepolitiske værdier - Mangfoldighed, Ordentlighed, Dygtighed = MOD, Viborg Kommunes ledelsesgrundlag og MED-aftale.

Løn og ansættelse
Efter gældende overenskomst.

Samtaler
Vi holder første samtalerunde den 8. april 2019 og anden samtalerunde den 25. april 2019. Kandidater, der går videre til anden samtale, får lavet en profilanalyse inden anden samtale. Du skal sætte tid af til en tilbagemelding på din profilanalyse den 11. april 2019.

Få mere at vide om stillingen
Du kan læse mere om stillingen i job- og kompetenceprofilen Klik her
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder i Jobigen, Janni Retoft på telefon 87 87 45 39

Vidste du, at Viborg Kommune har ... 96.895 indbyggere (1. januar 2018) - 9. flest i Danmark. Et areal på 1.409 km2 - Danmarks næststørste. Cirka 50.000 arbejdspladser - private og offentlige. 

Arbejdssted:

Viborg, Denmark
 

Ansøgningsfrist:

31-03-2019
 

Kategori

Ledelse og HR, Ledelse
 

Jopbtype

Fastansættelse, Fuldtid