Depothjælper til 1. forsyningskompagni ved Trænregimentet

Virksomhed
Arbejdssted
Nordjylland, Denmark
Oprettet
9. marts 2019
Udløber
9. marts 2019
Ref
236684
Depothjælper til 1. forsyningskompagni ved Trænregimentet

Er du soldat til fingerspidserne og har du interesse for depottjenesten? Kunne du ligeledes tænke dig at indgå i en professionel enhed, som kan tilbyde en spændende hverdag? Så er du lige den person vi søger, som depothjælper ved forsyningskompagniet (FSKMP)

Om os

1. Forsyningskompagni er et operativt kompagni, som er en del af 1. Logistikbataljon, som igen er en del af 1. Brigade. KMP består udelukkende af fastansatte soldater og har til opgave er at levere logistik til brigadens indsættelse.
Derfor er det soldatermæssige håndværk i højsædet for alle soldater i kompagniet. Dette er kendetegnet ved en professionel og initiativrig attitude som soldat, hvor gode enkeltkæmperfærdigheder, god fysisk form og faglig stolthed er en selvfølge.

Dagligdagen i kopmagniet er ligeledes karakteriseret ved en uformel og respektfuld omgangstone

KMP består af tre DEL, 1 og 2 forsyningsdeling og kommandodelingen. Hver forsyningsdeling består af en deltrop, en depotsektion og to middeltungetransportsektioner. Depotsektionen, som du kan blive en del af, består af ti mand. En sektionsfører, en næstkommanderende, en depothjælper korporal og otte konstabel depothjælpere.

FSKMP har fast tjenestested på Aalborg kaserner

Om stillingen

Depotsektionen er den enhed som modtager og i samarbejde med transportgrupperne pakker alle de forsyninger, som brigadens enheder skal bruge. Det betyder at arbejde som depothjælper giver en alsidig hverdag med et til tider skiftende arbejdstempo.

Der vil både under indsættelser og i dagligdagen på kasernen være opgaver som skal løses. Det selvfølgelig samtidig med at man, som kompagniets andre soldater, deltager i den mere generelle militære uddannelse.

Der vil i stillingen som depothjælper være mulighed for at dygtiggøre sig inden for materieltjenesten. Enten med henblik på at udvikle sig i selve sektionen, eller i forhold til andre funktioner inden for materielområdet.

Om dig

Du er uddannet konstabel og du indgår som en del af depotsektionen, men det forventes også, at du kan arbejde mere selvstændigt med stillede opgaver. Du har ligeledes en høj ansvarsfølelse over for stillede opgaver, og sætter en ære i at de bliver løst korrekt og til tiden.

Du har en professionel holdning til det at være soldat, og er klar på at løse din funktion om det være sig på kasernen bag et skrivebord, eller i felten under et sløringsnet.

Det er et krav at du har kørekort kategori B, og ønskeligt at du også har C og E

Det er en fordel at du har truckcertifikat og ADR-bevis.

Har du erfaringer med SAP er det klart en fordel, men vigtigst er det at du er klar på at lære.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets Koncern, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kaptajn Rasmus Holkenberg, kompagnichef for Forsyningskompagniet, på telefon 20 65 41 93.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 57 eller mail FPS-BA-BS246@MIL.DK.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 7. april Samtaler forventes gennemført i forlængelse af ansøgningsfristen.

Stillingen er vakant og ønskes besat snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed, og tæller op mod 2000 medarbejdere i de perioder hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Lignende jobs

Lignende jobs