Forsyningshjælper (korporal) til 4. Transportkompagni

Virksomhed
Arbejdssted
Nordjylland, Denmark
Oprettet
9. marts 2019
Udløber
9. marts 2019
Ref
236683
Forsyningshjælper (korporal) til 4. Transportkompagni

Har du overblik og befinder dig bedst med orden og struktur? Så er det dig vi søger som forsyningshjælper korporal.

Om os

1. Logistikbataljon er en operativ bataljon under Hærens 1. Brigade. Bataljonen er placeret på Aalborg kaserne. Bataljonens opgave gør at hverdagen for bataljonen er delt mellem en dagligdag på Aalborg kaserner og øvelsesaktiviteter i ind og udland. Der er tre kompagnier i bataljonen, 1. Forsyningskompagni, 2 Sanitetskompagni og 4. Transportkompagni. Fælles for alle kompagnier, er at de udelukkende består af fastansatte soldater, og at det soldatermæssig håndværk er i højsædet. Dette er kendetegnet ved en professionel og initiativrig attitude som soldat, hvor gode enkeltkæmperfærdigheder, god fysisk form og faglig stolthed er en selvfølge.

Om stillingen

Du vil indgå i kompagniets forsyningsgruppe. Gruppen består af foruden forsyningsbefalingsmanden, tre forsyningshjælpere og en forsyningshjælper korporal (dig)!

Dine væsentligste opgaver er, i tæt samarbejde med forsyningsbefalingsmanden, at varte enhedens materiel - hjemme på kasernen, men også under skydeperioder og under øvelser. Du skal i samråd med forsyningsbefalingsmanden bestille forsyningsgenstande hjem, og varte dem jf. gældende direktiver.

I det daglige er det forvaltningen af materiel der fylder hverdagen. Herunder tilretning af myndighedsbeholdningsregnskabet i tæt samarbejde med forsyningsbefalingsmanden. Det vil være dig, der i de perioder, hvor forsyningsbefalingsmanden ikke er på arbejde, som styrer forsyningstjenesten i kompagniet.

Om dig

Du er korporal eller overkonstabel med erfaring som forsyningshjælper, alternativt har du interesse for funktionen og ønsket om at lære den.

Du har kørekort til kategori C, og gerne kørekort til kategori C/E.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en ufaglært korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen kan besættes af en konstabel, overkonstabel eller overkonstabel af 1. grad med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets Koncern, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte sergent Rune Vad på telefon 72 83 65 80 eller seniorsergent Peter Allengreen på telefon 72 83 65 02.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 57 eller mail FPS-BA-BS247@MIL.DK.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 24. marts 2019 og samtaler forventes gennemført i forlængelse af ansøgningsfristen.

Stillingen er til besættelse 1. januar 2019

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed, og tæller op mod 2000 medarbejdere i de perioder hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Lignende jobs

Lignende jobs